Graniten vuosi 2018 | Granite.fi

Graniten vuosi 2018

Graniten vuosi 2018 on ollut täynnä tapahtumia ja mielenkiintoisia kehitysvaiheita.

Näin syksyn kääntyessä vääjäämättömästi kohti talvea, on mukava katsoa hieman taaksepäin ja muistella mitä kuluneen vuoden aikana oikeastaan on tullut tehtyä. Graniten vuosi 2018 onkin ollut erittäin monivaiheinen ja täynnä mitä mielenkiintoisempia saavutuksia ja mahdollisuuksia niin meille, kuin asiakkaillemme.


Versiopäivitykset


Graniten palvelualustalle tehtiin vuoden aikana kolme merkittävää versiopäivitystä.

  • Versiossa 8.1 kehitystyön kärkenä olivat raportointityökalut.
  • Versiossa 8.2 keskityimme käytettävyteen ja ymmärrettävyyteen.
  • Versio 8.3, joka päivitetään asiakasympäristöihin 13.12. klo 15-20, tuo mukanaan API-rajapinnan mahdollistamia synergiaetuja.

Uudet Granite palvelut vuonna 2018


Vuosi 2018 piti sisällään kuitenkin muutakin kuin versiopäivityksiä. Julkaisimme Granite-alustalle yhteensä yhdeksän uutta palvelua, joiden avulla asiakkaamme voivat kehittää toimintaansa.


Granite Projektiriskit

Granite Projektiriskit on projektiriskienhallintaan kehitetty pilvipalvelu, joka tukee projektien valmistumista ajoissa ja budjetoitujen resurssien puitteissa. Granite Projektiriskit -palvelu helpottaa käytännön projektityön kehittämistä huomattavasti.

Toukokuun 25. päivä voimaan tullut GDPR toi mukanaan monille  organisaatioille uusia velvoitteita, joihin vastaaminen helpottui huomattavasti Graniten uusilla tietosuojapalveluilla.


Granite Tietosuoja-arviointi

Granite Tietosuoja-arviointi on GDPR-palvelu Granite-alustalla, jonka avulla yrityksen henkilötietoja käsittelevien järjestelmien arviointi EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten perusteella onnistuu mutkattomasti.

Granite GDPR-Auditointi

Granite GDPR-auditointi on palvelu, jonka avulla yrityksen on mahdollista varmistaa oman toimintansa GDRP-valmius. Granite GDPR-auditointi -palvelun avulla yrityksen on mahdollista myös osoittaa todennettavasti henkilötietojen vaatimustenmukainen hallinnointitapa.

Myös Graniten verkkokoulutustarjonta laajeni kattamaan GDPR:n Granite Tietosuojan perusteet ja Granite Henkilötietojen käsittelijän velvollisuudet -verkkokoulutusten myötä.


Granite Tietosuojan perusteet

Granite Tietosuojan perusteet -verkkokoulutus kattaa kaiken olennaisen tietosuojatiedon, jota koulutettu henkilöstö tietää miten maailma makaa GDPR:n jälkeisessä maailmassa ja osaa toimia vaatimusten mukaisesti.

Granite Henkilötietojen käsittelijän velvollisuudet

Granite Henkilötietojen käsittelijän velvollisuudet -verkkokoulutus on käytännönläheisillä tosielämän esimerkeillä havainnollistettu ratkaisu jokaisen yrityksen GDPR-pulmiin.

Graniten palveluvalikoima laajeni myös tietoturvan alueella. ISO 27001 -standardin mukaiset Granite ISO27001 TietoturvariskitGranite ISO 27001 - Auditointi -palvelut, sekä Granite Tietoturvapoikkeamat -palvelu toivat tietoturvallisuuden kehittämiseen aivan uusia mahdollisuuksia.


Granite ISO 27001 Tietoturvariskit

Granite ISO 27001 Tietoturvariskit on pilvipalvelu, jonka käyttöönotto edistää ISO 27001 -standardin mukaisten toimintaperiaatteiden viemistä käytännön tasolle.

Granite ISO 27001 Auditointi

Granite ISO 27001 Auditointi on Granite ISO 27001 Tietoturvariskit -palvelun käyttöä täydentävä palvelu Granite-alustalla. Granite ISO 27001 Auditointi -palvelun avulla yrityksen tietoturvan vallitsevan tilanteen arvioiminen ISO 27001 -standardin mukaisesti onnistuu helposti ja vaivattomasti.

Granite Tietoturvapoikkeamat

Granite Tietoturvapoikkeamat -palvelu mahdollistaa ajantasaisen ja rikkumattoman tietoturvatilanteen ylläpitämisen kehittämisen helposti ja käyttäjäystävällisesti.


Tämän lisäksi työturvallisuuspalveluiden valikoima kasvoi Granite Koneen
riskit-
 ja Granite Turvakierrokset -palveluilla.


Granite Koneen riskit

Granite Koneen riskit -palvelun avulla työkoneiden riskien arviointi on mahdollista toteuttaa helposti ja järjestelmällisesti niin, että korjaavat toimenpiteet tuottavat nopeasti merkittäviä tuloksia kokonaisturvallisuuden kannalta.

Granite Turvakierrokset

Granite Turvakierrokset -palvelu on kätevä ja käytännönläheinen ratkaisu yritysten turvallisuuden johtamiseen.

Uudistuneet verkkokoulutuksetUusien palveluiden lisäksi myös Graniten verkkokoulutukset rakenneltiin uuteen, entistäkin käyttäjäystävällisempään uskoon. Koulutusten sisällöt kammattiin oppimista paremmin tukeviin uomiin ja materiaalit kuvitettiin täysin uusilla kuvilla.Ad astra per aspera,
Teppo, Anssi ja Janne