Riskienhallintaprosessia tukeva

Räätälöity riskienhallintaohjelmisto

Liiketoimintaan liittyy aina riskejä. Jokaisen organisaation toiminnan riskit ovat uniikkeja, mutta tarkoituksenmukaisilla työkaluilla riskit voidaan hallita, uhkat ennakoida ja mahdollisuudet hyödyntää. Graniten riskienhallintatyökalut on helppoa räätälöidä tukemaan toiminnan kaikkia tavoitteita.

Tavoitteita tukeva työkalukokonaisuus

Kokonaisvaltainen riskienhallinta vaatii laaja otetta toiminnan tavoitteista ja niihin liittyvistä uhkista ja mahdollisuuksista. Kun toiminnan tueksi valitaan tarve- ja tuloslähtöinen riskienhallintatyökalujen kokonaisuus varmistetaan strategian ja päätöksenteon vaatima tiedon saatavuus. Kaikki Graniten työkalut toimivat samalla alustalla ja ovat sovitettavissa asiakkaan tavoitteisiin ja tarpeisiin aina työnkuluista riskirekistereihin ja riskienhallintatoimenpiteisiin.

Oman mallin mukainen riskienhallintaprosessi

Tuloskeskeinen riskienhallinta nykyaikaisessa liiketoimintaympäristössä vaatii osaavaa riskienhallintaprosessia ja käytännön riskienhallintatyötä tukevia toiminnallisuuksia. Graniten riskienhallintatyökalujen valmiit mallit riskiprosessien johtamiseen on vaivatonta räätälöidä asiakkaan omaa riskienhallintaohjelmaa edistäväksi riskilomakkeista, riskiarvioinneista ja automaatiosta alkaen.

Kitkaton käyttöönotto koko organisaatioon

Onnistunut riskienhallintaprosessi vaatii tehokasta ja jatkuvaa tukea tarkoituksenmukaisilta riskienhallintatyökaluilta. Graniten riskityökalut on suunniteltu joustavaa räätälöintiä ja käyttöönottoa silmällä pitäen niin, että ne tukevat riskienhallintakypsyyden kehittymistä niin pitkällä kuin lyhyellä tähtäimellä tarkasteltuna.

Webinaari: Riskienhallinnan aloittaminen

Miten kokonaisvaltainen riskienhallinta aloitetaan tehokkaasti?

Opas: Kokonaisvaltaista riskienhallintaa

Lataa kokonaisvaltainen opas riskienhallinnan aloittamiseen.

Ota yhteyttä

Graniten avulla kokonaisvaltaisen tilannekuvan luominen on vaivatonta.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.

Granitella raportointi sujuu mutkattomasti.