Sydänsairaala – Systemaattista riskienhallintaa

Tays Sydänsairaala on täyden palvelun sairaala, joka on erikoistunut sydämen hoitoon. Tays Sydänsairaalan omistajat ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri. Tays Sydänsairaalassa hoidetaan sekä julkisen, että yksityisen sektorin potilaita, jotka tarvitsevat kardiologista tai sydän- ja rintaelinkirurgista hoitoa.
Sydänsairaala työllistää yli 700 sydänsairauksien hoitoon erikoistunutta ammattilaista, joista noin 100 on lääkäreitä. Sydänsairaalaan henkilöstön monialaisella osaamisella potilaalle taataan sujuva, luotettava ja turvallinen hoitokokemus.

Graniten on tuonut riskienhallintaamme systematiikkaa.

Timo Porkkala, Anestesia- ja tehohoitopalvelujen palvelujohtaja, ylilääkäri, Tays Sydänsairaala

Riskienhallinta on kriittinen tiedolla johtamisen työkalu, joka mahdollistaa tavoitteiden tuomisen käytäntöön.
Sydänsairaalan toiminnan ja kehityksen ytimessä on potilas ja lähtökohtana sujuva, oikea-aikainen sekä vaikuttava hoitopolku. Riskien tunnistaminen ja arviointi on lähtökohtaisesti tärkeä osa Sydänsairaalassa tehtävää työtä ja niin potilaiden kuin henkilöstön turvallisuutta kehitetään systemaattisesti.
Sydänsairaalan riskienhallinnan keskiössä ovat potilaan hoitopolkuun liittyvät prosessit, joiden kautta tarkastellaan koko konsernin toimintaa. Tätä työtä ohjaa jo lainsäädäntö ja säädökset, mutta myös konsernin omat laadulliset tavoitteet.
Aiemmin Sydänsairaalan riskienhallinnan työkaluna toimi excel, joka ei riittänyt laadulle ja riskienhallinnalle asetettuihin tavoitteisiin. Jäykälle, vaikeasti käytettävälle ja ylläpidettävälle riskirekisterille kaivattiin tarkoituksenmukaista vaihtoehtoa ja Sydänsairaala valitsi riskienhallintaansa Graniten riskienhallinta- ja turvallisuustyökalut.

Nykyaikainen riskienhallinta vaatii tarkoituksenmukaiset työkalut.

Anne Iisakka, Turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö, Tays Sydänsairaala

Toimintaympäristönä sairaala on perinteinen ja riskienhallinnan kehittäminen vaatii sen kirkastamista, kenen vastuulle riskienhallinta kuuluu. Työympäristö on sairaalatyössä vaativa ja virhearvioilla voi olla kriittisiä seuraamuksia. Siksi päätökset ja valinnat tulee perustaa tietoon. Systemaattisen riskienhallinnan menetelmät mahdollistavat, että tärkeä tieto saadaan talteen mahdollisimman täsmällisenä, eheänä ja yhdenmukaisena.
Sydänsairaalan riskienhallintaa ja turvallisuutta ajatellaan kokonaisuutena. Ydintyöstä vastaa ketterä asiantuntijoiden tiimi, joka raportoi riskienhallinnan riskitilanteesta johtotasolle, mutta vastaa myös riskienhallinnan jalkauttamisesta käytäntöön.

Granite on tuonut näkyvyyden riskien todelliseen tilaan.

Timo Porkkala, Anestesia- ja tehohoitopalvelujen palvelujohtaja, ylilääkäri, Tays Sydänsairaala

Sydänsairaalassa ylin johto on omaksunut riskienhallinnan periaatteet ja riskienhallinnan kehitystä tarkastellaan säännöllisesti, erityisesti strategisten riskien osalta. Sydänsairaalan arjen työn tasolla, joka on lähimpänä potilaiden kanssa tehtävää työtä, arvioidaan työn vaarojen ja riskien tilannetta.

Sairaalatyöskentelyssä riskit ovat aina läsnä ja jokainen ajattelee riskejä omassa työssään. Riskienhallinnan kannalta onkin tärkeää, että käytännön työssä tunnistetut riskit saadaan talteen ja näkyviin, jotta niitä voidaan hallita tehokkaasti. Graniten riskienhallintatyökalujen myötä Sydänsairaalan riskienhallintaan on tullut systemaattisempi ote, joka mahdollistaa tehokkaamman reagoinnin. Riskeihin ja riskienhallintaan liittyvää tieto myös kommunikoidaan pitkälti Graniten kautta. Niin se pysyy seurannassa.

Riskienhallinnan ja turvallisuuden kehittäminen ei ole yksiselitteinen asia, joka tapahtuu itsestään. Asenne, eritoten johdon suhtautuminen, ratkaisee miten riskienhallinta käytännössä toteutuu. Sydänsairaalan toiminnassa ja päätöksenteossa on sitouduttu kehitykseen ja riskienhallinta tukee sitä. Myös Sydänsairaalalle myönnetty ISO 15224 sertifikaatti ohjaa toteuttamaan standardisoitua riskienhallintaa

Riskienhallinnan uniikit tarpeet vaativat niitä tukevat ratkaisut.

Timo Porkkala, Anestesia- ja tehohoitopalvelujen palvelujohtaja, ylilääkäri, Tays Sydänsairaala

Yksikään toimintaympäristö ei ole staattinen vaan muutos on jatkuvaa. Riskienhallinta ei tule koskaan lopullisesti valmiiksi, turvallisuustilanne elää ajassa. Siksi Sydänsairaalan riskienhallinnan ja turvallisuuden kehitys vaatii aktiivista seurantaa ja resursseja reagointiin. Määrätietoinen työ on kehittänyt Sydänsairaalan riskienhallinnan kypsyyttä, mutta samalla tuonut esiin uusia asioita, jotka pitää ottaa huomioon. Kun riskienhallintaa tuodaan käytäntöön ja jalkautetaan osaksi toiminnan arkea, sekä tiedotus että kouluttaminen ovat ensiarvoisen tärkeässä asemassa. Tarkoituksenmukaiset riskienhallintatyökalut tekevät riskienhallinnasta läpinäkyvää ja nostaa tunnistetut riskit esiin, mutta samalla seurannan työkalut ohjaavat henkilöstön riskiosaamista.

Tehdyn riskienhallintatyön myötä Sydänsairaalan riskienhallinnan tarpeet ovat kasvaneet, kehittyneet ja muuttuneet. Graniten räätälöitävät riskienhallintatyökalut ovat mahdollistaneet riskienhallinnan viitekehyksen kehityksen ja viilaukset. Kehittyvän riskienhallinnan kannalta onkin tärkeää, että työkalut sopeutuvat käyttäjien tarpeisiin ja tavoitteisiin, eivätkä toisin päin.

Tays Sydänsairaala – riskienhallintaa Granitella

Riskienhallinnan hyödyt nykyaikaisessa toimintaympäristössä ovat kiistattomat, mutta ratkaisut riskienhallinnan haasteisiin eivät välttämättä ole yhtä yksiselitteisiä. Riskitilannetta ei muuteta kertaheitolla. Riskienhallinta ei kehity sen enempää perinteisillä excel-menetelmillä kuin Graniten riskienhallintaohjelmistoilla, jos organisaation asenne ei ole kohdallaan ja riskienhallinta tavoitteellista. 

Terveydenhuollon maailmassa organisaatiot ovat suuria ja toiminta moniulotteista, minkä vuoksi riskitilanne muuttuu ja elää jatkuvasti. Siksi riskienhallinnan ja sitä tukevien ratkaisujen on oltava joustavia ja mahdollistettava muutokseen reagointi.

Riskienhallinta kannattaa, myös sairaalamaailmassa. Systemaattisen ja yhdenmukaisen riskienhallinnan tuloksena saadaan rakennettua reagoiva, tuloksia tuottava organisaatio, joka kykenee ohjaamaan tarvittavat resurssit sinne, missä niitä tarvitaan. 

Sydänsairaalle Granite on tarjonnut riskienhallintaohjelmistokokonaisuuden, joka on taipunut tukemaan toiminnan kehittyviä tarpeita. Kun riskienhallintaa tehdään oikein ja tarkoituksella rakennetaan kypsyyttä joka kantaa pitkälle operatiivisessa toiminnassa ja mahdollistaa strategisten tavoitteiden toteutumisen.

Ota yhteyttä

Granitella raportointi sujuu mutkattomasti.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.