Tehokasta riskienhallintaa nykyaikaisilla työkaluilla

Valtorilla jokaisen työkalun käyttöönottoa edeltää pitkä ja perusteellinen suunnitteluvaihe, jonka aikana tarpeet ja vaatimukset selvitetään. Tämä on systemaattista toimintaa, jonka tarkoituksena on minimoida virhearvioinneista ja hätäisistä ratkaisuista mahdollisesti seuraavia lisähaasteita ja vaikeuksia.\n\nRiskienhallinnan kehittäminen vaatii organisaatioilta uudistusmieltä ja sitoutuneisuutta muutokseen, mutta riskitietoisen yrityskulttuurin ylläpitäminen ei aina onnistu pelkällä hyvällä tahdolla. Toimintaa tukevat työkalut ovat erittäin tärkeä osa toiminnan järjestelmällistä kehittämistä.\n\nSiksi Valtorikin valitse Graniten riskienhallintatyökalut.

Graniten joustava, matalan kynnyksen käyttöönottoaste auttoi kuitenkin tämän haasteen ylittämisessä, olihan tarkoituksenmukaisen riskienhallintatyökalun tarve tunnistettu jo käytännön tasollapalaute loppukäyttäjiltä palvelun käyttöön liittyen oli varsin positiivista.

Koska Graniten suunnittelu pohjautuu ketteriin ja käyttäjälähtöisiin periaatteisiin, siitä muodostui Valtorille työkalu, joka oli houkutteleva niin käytettävyyden kuin kustannustehokkuuden näkökulmasta tarkasteltuna.

Graniten riskienhallintatyökalun automaattiset muistutukset huolehtivat, että Valtorin riskienhallinnan vuosikelloon nojaavat toimenpiteet tulevat suoritetuksi niille asetetuissa raameissa. Tällä on suora yhteys organisaation toimintavalmiuden takaamisessa. Kun Granitesta tuli osa Valtorin riskienhallintatyötä, aiemmin kehitystä ja resursointia rasittaneista haasteista, kuten hajanaisesta tiedosta ja epätäsmällisestä tilannakuvasta, päästiin helposti eteenpäin.