Tuloksellista ja johdettua riskienhallintaa

Mittavan kokonaisuuden kokonaisvaltainen kehittäminen ei ole yksinkertainen urakka, varsinkin jos sillä tahdotaan saada tuloksia aikaan. Tietojohtamisen parhaat periaatteet ovat elintärkeitä, jotta rajalliset resurssit saadaan mahdollisimman tehokkaasti käyttöön. Keravan kaupungilla tämä haaste ratkaistiin ottamalla käyttöön Graniten monipuoliset riskienhallinta- ja työturvallisuustyökalut.

Kun työsuojelua, työturvallisuutta ja kokonaisvaltaista riskienhallintaa koskeva riskidata kerätään yhtenäisessä muodossa yhteiseen järjestelmään, se avaa kehityksestä vastaaville henkilöille selkeän näkymän niin ongelmakohtiin kuin mahdollisuuksiinkin. Aivan yhtä tärkeää on kuitenkin myös se, että myös toimenpiteitä ja niiden etenemistä kyetään seuraamaan tehokkaasti.Keravan kaupungilla koko henkilöstöllä on mahdollisuus tehdä ilmoituksia ja havaintoja, jonka jälkeen järjestelmä ohjaa ne käsittelyyn asiantuntijoille. Näin poikkeamat saadaan esiin nopeasti, mikä jouduttaa niihin reagoimista. Graniten työkalujen avulla poikkeamia käsitteleville asiantuntijoille saadaan vaivattomasti kattava kokonaiskuva koko kaupungin työsuojelu- ja työturvallisuuspoikkeamista sekä työsuojelutilanteesta. Läpinäkyvän kehitystyön mahdollistava riskienhallintaratkaisu mahdollistaa tiedon kerryttämisen tuleviin haasteisin vastaamiseksi.