Whistleblow-ilmoituskanava Granitella

EU:n Whistleblowing-direktiivi tekee vuonna 2021 epäiltyjen väärinkäytösten ilmoituskanavan eli anonyymin whistleblower-kanavan pakolliseksi hyvin laajassa osassa suomalaisia yrityksiä ja organsaatioita.

Täältä löydät tietoa siitä miten Whistleblowing-direktiivin vaatimusten toteuttaminen edellyttää käytännössä.

EU:n Whistleblower-direktiivin tarkoituksen on käytännössä suojella näitä väärinkäytösten ilmoittajia. Tämä tarkoittaa anonyymin ilmoituskanavan käyttöönottoa kaikissa niissä yrityksissä ja organisaatiossa, jotka whistleblowing direktiivi kattaa.

EU:n Whistleblowing-direktiivi tulee voimaan vuonna 2021, mutta mitä whistlwblowing oikeastaan edes tarkoittaa?

EU-direktiivi ilmiantajan suojelusta pyrkii suojelemaan epäillyistä väärinkäytöksistä ilmoittavia henkilöitä, ja sen perimmäisenä tarkoituksena on varmistaa se, että tämmönen henkilö, joka ilmoittaa jostain EU-oikeuden rikkomuksesta niin voi luottaa siihen, et hän ei joudu negatiivisten toimenpiteiden kohteeksi.

Vuoden 2019 lopussa hyväksytty EU:n Whistleblowing direktiivi tuo uusia velvoitteita monelle organisaatiolle, mutta mikä sen taustalla vaikuttaa ja miksi Whistleblowing-direktiivi on ylipäänsä olemassa? Whistleblowerilla tarkoitetaan henkilöä, joka paljastaa yksityisen tai julkisen organisaation laittoman tai epäeettisen toiminnan – joko tuoden asian sisäisesti esimiehen tai muun tahon tietoon, tai sitten raportoimalla asiasta valvovalle viranomaiselle tai jopa suoraan medialle.Mutta mitä tämä kaikki tarkoittaa käytännössä ja miksi se koskettaa pian hyvin suurta osaa suomalaisistakin organisaatiosta ja yrityksistä?

Graniten Whistleblowing -webinaarissa 12.3.2020 keskusteltiin väärinkäytösilmoitusten historiasta ja anonyymien ilmoituskanavien tärkeydestä.