Kokonaiskuvan syvempää ymmärrystä - Graniten versiopäivitys 8.2 | Granite.fi

Kokonaiskuvan syvempää ymmärrystä - Graniten versiopäivitys 8.2

Yksi suomalaisen liiketoiminnan harvoin ääneen lausutuista totuuksista on, että kesän aikana ei tapahdu juuri mitään. SaaS-ohjelmistojen maailmassa, tai ainakaan Granitella, tämä vanha käytännön viisaus ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Riskien pienentäminen tapahtuu käytännössä päivittäin, joten on vähintäänkin kohtuullista, että myös työkaluista pidetään jatkuvaa huolta.

Vuoden 2018 toisessa versiopäivityksessä kehityskohteet ovat painottuneet Granite palveluiden käytettävyyteen ja ymmärrettävyyteen.Kehitystoimenpiteiden viemistä käytäntöön on tehostettu lisäämällä palveluiden etusivulle ”Omat tehtävät” -osio, jonka avulla palveluiden käyttäjien on entistä vaivattomampaa pysyä perillä toimenpiteistä ja hallintakeinoista, joihin heidän tulee reagoida.

Tämän kehitysratkaisun taustalla on Graniten tavoite osallistaa käyttäjäorganisaatioiden työntekijöitä entistä tehokkaammin oman organisaationsa kehittämiseen.

Samalla Omat tehtävät -osio tuo Graniten palveluiden käyttöön monien asiakkaidemme toivomia navigointiparannuksia. Omat tehtävät -osio tulee käyttöön kaikissa Graniten palveluissa lukuun ottamatta Graniten koulutuspalveluita.

Käyttökokemuksen kehittämisen ohella Granite 8.2 -versiopäivityksessä on kiinnitetty erityistä huomiota myös raportointinäkymän kehittämiseen. Graniten perimmäisen toimintaperiaatteen kannalta ajantasaiset ja ymmärrettävät raportit ovat ensiarvoisen tärkeitä, minkä tähden pyrimmekin aina hiomaan niitä entistä paremmiksi.

Versiopäivityksessä 8.2 Graniten raportteihin tuodaan mukaan uusi kuvaajatyyppi, jollaista hyvin monet asiakkaistamme ovat kaivanneet. Riskialueet-kuvaajan avulla käyttäjien on entistäkin helpompaa muodostaa täsmällinen tilannekuva organisaation riskitilanteesta yhdellä silmäyksellä. Tämän lisäksi raporttien graafikuvaajiin päivitetään 8.2 versiopäivityksessä informaatio-merkki, eli kansankielisesti ilmaistuna ”info-pallukat”, joiden avulla graafien sisällöstä on helpompi pysyä perillä.Graniten versiopäivitys 8.2 tuo myös Graniten kohdepuunäkymään täysin arakkeen. Kartoitettu-sarakkeesta on mahdollista tarkistaa kuinka moneen tarkastelukohteen kartoituskysymykseen on sillä hetkellä vastattu. Sarake ilmoittaa lukeman prosentteina. Sarake ei ota huomioon vapaan tekstikentän kysymyksiä.Kuluneen kesän aikana myös Graniten koulutuspalveluita on kehitetty entistä käyttäjäystävällisempään suuntaan. Niin Granite Tietoturvakoulutuksen kuin Granite Tietosuojakoulutuksenkin sisältöä ollaan jäsennelty ymmärrettävämpään ja oppimista edistävään muotoon. Tämän lisäksi kaikki koulutuspalveluiden sisältämät kurssit on kuvitettu uudelleen, jotta niiden läpikäyminen kävisi mielekkäämmäksi ja auttaisi asiasisällön sisäistämistä.Graniten palveluiden ja palvelualustan kehitys tulee jatkossakin keskittymään kokonaisvaltaisempiin kehityssuuntiin. Tutkimme muun muassa mahdollisuuksia, joilla asiakkaamme voivat moninkertaistaa menestyksensä hyödyntämällä alustamme palveluita laajemmin ja kokonaisvaltaisemmin. Tämän lisäksi tulevaisuuden road-mapilla on Graniten käytön entistä laajempi automatisoiminen ja käyttäjän valinnan vapauden lisääminen. Myös käyttöönottokynnyksen madaltamiseen on suunnitteilla merkittäviä parannuksia.

Granite 8.2 tullaan päivittämään kaikkiin asiakasympäristöihin 6.9.2018 klo 16-18. Mikäli teillä on kysyttävää versiopäivityksestä tai sen etenemisestä, älkää epäröikö ottaa yhteyttä asiakastukeemme: tuki@granite.fi

Uudet ominaisuudet lyhyesti

  • Uusi Omat tehtävät -osio etusivulle
  • Riskialueet-kuvaaja ja kuvaajakohtaiset infotekstit raportointisivulle
  • Kohdepuuhun uusi Kartoitettu-sarake
  • Koulutuksia uudistettu
  • Mahdollista lähettää palautetta ilmoituksen jättäjälle
  • Tietoturvaa parannettu entisestään
  • Granite nyt myös norjaksi

 

Anssi Väisänen

Teknologiajohtaja