Tietoturvan ja tietosuojan kouluttaminen energiayhtiössä | Granite.fi

Tietoturvan ja tietosuojan kouluttaminen energiayhtiössä

Kuopion Energia valitsi Graniten verkkokoulutukset GDPR:n haasteisiin ja tietoturvallisuuden kehittämiseen.

Kuopion Energia -konserni on monipuolinen ja nykyaikainen energiapalveluyritys, joka tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja luotettavia energiapalveluja samalla kantaen vastuuta ympäristöstä ja henkilöstöstä.

Kuopion Energia tuottaa sähköä ja kaukolämpöä yhteistuotannolla Haapaniemen voimalaitoksilla ja biokaasulla Pitkälahdessa. Yritys käyttää pääosin pohjoissavolaisia polttoaineita, mikä tuottaa työpaikkoja ja hyvinvointia koko maakuntaan. Kuopion Energian tytäryhtiö Kuopion Sähköverkko Oy huolehtii sähkönsiirrosta.

Henkilökuntaa konsernissa on noin 160. Kuopion Energia -konserni on kokonaisuudessaan Kuopion kaupungin omistuksessa.


"Granite tarjosi ketterän työkalun tietoturvallisuuden kehittämiseen."


Reijo Malinen, ICT asiantuntija, Kuopion Energia


Tietoturvallisuudella on merkittävä rooli energia-alalla. Energiayhtiöiden toimintavalmius on niin yritysten, yksityishenkilöiden kuin yhteiskunnankin peruspilareita.

Digitalisoituvassa liiketoimintaympäristössä tietoturva ja tietosuoja vaikuttavat kaikkeen toimintaan tavalla tai toisella. Tietoturvallisuus koskettaa myös kaikkia Kuopion Energian liiketoiminnan osa-alueita ja sen kehittäminen on otettu osaksi myös Kuopion Energian tavoitteita. On eduksi niin yksittäiselle työntekijälle kuin yrityksellekin, että tietoturvallisuuden periaatteet ovat kaikkien tiedossa.


"Granite on tärkeä osa tietoturvan kehitystä Kuopion Energialla."


Reijo Malinen, ICT asiantuntija, Kuopion Energia


Tietoturvallisuuteen ja sen tason nostamiseen sitoutuminen on yksi tärkeimmistä askelista matkalla kohti kehittyvää tietoturvakulttuuria. Kuopion Energia otti käyttöön Graniten tietoturvan verkkokoulutukset tähtäimenään luoda tukeva pohja tietoturvan kehittämiseen.

Ennen Graniten tietoturvan verkkokoulutuksia Kuopion Energialla tietoturvan perustasosta huolehdittiin perehdytysdokumentin avulla. Perehdytysdokumentissa kerrottiin Kuopion Energian tietoturvallisuusperiaatteet sanallisesti ja perehdytetyt työntekijät sitoutettiin yrityksen tietoturvallisuustavoitteisiin allekirjoituksella.

Kehittyvään tietoturvakulttuuriin tähtäävässä yhtiössä tämä toimintamalli todettiin kuitenkin riittämättömäksi. Vaikka vastuu tietoturvaperiaatteiden noudattamisesta jäikin loppukädessä perehdytetyille, tietoturvallisuuden kehityksen kannalta tarkasteltuna tämä toimintamalli ei ollut paras mahdollinen.

Koko henkilöstön tietoturvaosaamisen yhtenäistäminen ja nostaminen samalle tasolle onnistui parhaiten Graniten tietoturvan verkkokoulutuksilla. Perustason saavuttamisen jälkeen myös tietoturvallisuuden systemaattinen jatkokehittäminen muuttui tuloksellisemmaksi.


"Granite on tuonut tietoturvan osaksi työntekijöiden arkea."


Reijo Malinen, ICT asiantuntija, Kuopion Energia


Graniten tietoturvan verkkokoulutuskokonaisuus otettiin kerralla käyttöön koko Kuopion Energia -konsernin henkilöstölle. Jokainen konsernin palveluksessa aloittava suorittaa tietoturvakoulutukset lopputesteineen perehdytysjakson aikana. Näin organisaation tietoturvallisuuden taso pysyy aina vähintään vaaditulla perustasolla, mutta systemaattisen koulutuksen myötä mahdollistuu myös jatkuva tietoturvallisuuden kehittäminen.

Graniten koulutusten suorittamisesta saatava todistus toimii osoituksena siitä, että kurssin suorittanut henkilö ymmärtää tietoturvallisuuden tärkeimmät peruselementit.

Graniten tietoturvakoulutuksista on tullut osa Kuopion Energian uuden työntekijän perehdyttämisprosessia.


"Koulutamme kaikki työntekijät Graniten verkkokoulutuksilla."


Reijo Malinen, ICT asiantuntija, Kuopion Energia


Graniten verkkokoulutuspakettien käyttöönotto ja systemaattinen koulutus on vaikuttanut koko Kuopion Energian organisaation tietoturvallisuustilanteeseen.

Tietoturvallisuuden kehityssuunnitelmille on muotoutunut tukeva pohja verkkokoulutusten avulla, mutta niiden myötä tietoturvallisuus ja sen elementit ovat nousseet pintaan myös työntekijöiden arjessa.

Tietoturvallisuudesta ja sen kriittisimmistä elementeistä on Graniten verkkokoulutusten myötä tullut osa henkilöstön kahvi- ja lounaspöydissä käytäviä keskusteluja. Kun tietoturvallisuuden kynnyskysymykset puhuttavat väkeä, ne ylläpitävät samalla tietoturvatietoisuutta ja tukevat tietoturvallisuuden kehittymistä.

Yleisen tietoturvaosaamisen lisääntyminen on tehnyt kehittämisestä hedelmällisempää, kun saavutettu perustaso takaa tulokset. Graniten verkkokoulutusten helppokäyttöisyys ja ymmärrettävyys on pitänyt myös koulutettavat tyytyväisinä ja lisänneet halukkuutta tietoturvallisuuden kehittämiseen.

Moderni verkkokoulutus mahdollistaa omassa tahdissa oppimisen, jolloin haastavammatkin asiakokonaisuudet on ollut mahdollista sisäistää.

Kuopion Energian monisyisessä liiketoimintaympäristössä tietoturvan kehityksen tarpeet ja vaatimukset ovat spesifejä, mutta Graniten verkkokoulutukset luovat perustason osaamisen hieman kuin itsestään.


"Graniten avulla vastasimme GDPR:n koulutushaasteisiin."


Reijo Malinen, ICT asiantuntija, Kuopion Energia


Tietoturvallisuuden kehittämiseen tarkoitettujen verkkokoulutusten lisäksi Kuopion Energia on hyödyntänyt myös Graniten tietosuojan verkkokoulutuskokonaisuutta.

Graniten tietosuojan verkkokoulutukset on kehitetty vastaamaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukanaan tuomiin koulutusvelvollisuuksiin ja Kuopion Energia onkin hyödyntänyt niitä valmistautuessaan ja vastatessaan GDPR:n vaatimuksiin.

GDPR:n selättämiseen Kuopion Energia lähti perinteisten luokkahuonekoulutusten avulla, mutta Graniten tietosuojan verkkokoulutuksilla täydennettiin osaamista niiden työntekijöiden osalta, jotka eivät voineet osallistua luokkahuonekoulutuksiin.

Graniten verkkokoulutuskokonaisuuksien ominaisuudet ovat mahdollistaneet koulutusten ohjaamisen niille henkilöille, joita juuri kyseinen verkkokoulutuksen koulutussisältö palvelee.

Kuopion Energian valitsemat Granite-palvelut:Granite Tietoturvan perusteet

Granite Tietoturvan perusteet -verkkokoulutuksella koko organisaation tietoturvaosaamisen tasoa on helppoa ja vaivatonta kehittää.

Granite Tietosuojan perusteet

Granite Tietosuojan perusteet -verkkokoulutuksella GDPR:n haasteisiin ja vaatimuksiin vastaaminen sujuu käden käänteessä.