Työturvallisuuden kehittäminen | Tutustu ilmaiseen tietopankkiin

Työturvallisuuden kehittämisen tietopankki

Poimi parhaat vinkit talteen ja kehitä turvallisuuskulttuuria tehokkaasti

Tietoa työturvallisuuden kehittämisestä kiinnostuneille

 

Työturvallisuuden parantaminen ja kehittyvän turvallisuuskulttuurin luominen ei tapahdu silmänräpäyksessä. Tuloksiin päästään vain oikealla asenteella, jota tukevat tarkoituksenmukaiset kehitystyökalut. Graniten työturvallisuustyökalut ovat auttaneet lukemattomia yrityksiä ja organisaatioita tehostamaan toimintaansa ja parantamaan turvallisuuttaan. Teemme aktiivista työtä kaikkien asiakkaidemme kanssa, mikä on luonut meille mittavan tietopankin työturvallisuuden kehittämisen yleisimmistä ongelmista ja turvallisuuskulttuurin kehittymistä hidastavista haasteista.
Miksi työturvallisuus ei kehity?Työturvallisuus on aihe joka herätää keskustelua niin kahvipöydissä kuin juhlitilanteissakin. Työturvallisuus koskettaa kaikkia, joten on ymmärrettävää, että jokaisella on siihen jonkin tulokulma. Tästä huolimatta on usein niin, että työturvallisuus kehity toivotulla tavalla. Miksi työturvallisuus ei kehity? -artikkelissa käydään läpi kahdeksan yllättävän yleistä syytä sille miksi työturvallisuuden kehitys junnaa paikallaan.

Tee työturvallisuudesta helppoaTyöturvallisuutta kehittämällä saadaan muun muassa aikaan merkittäviä säästöjä, mutta siitä huolimatta se jää liian usein heikolle huomiolle. Monesti tämä johtuu siitä, että työturvallisuuden kehittämistä pidetään työläänä ja vaikeana. Tosiasia kuitenkin on, ettei työturvallisuuden kehittämisestä kannata ainakaan ehdoin tahdoin tehdä yhtään sen hankalampaa kuin on pakko.

Turvallisuuden kehittämisen yleisimpiä haasteitaTyöturvallisuus on aihe joka koskettaa jokaista meistä tavalla tai toisella. Voisi olettaa, että työturvallisuuden kehittymisen haasteet olisivat hyvinkin toimialakohtaisia, mutta käytäntö on osoittanut, että näin ei kuitenkaan ole. Työturvallisuuden kehittämisen haasteet ovat lähes poikkeuksetta samankaltaisia riippumatta siitä, mikä onorganisaation ydinliiketoimintaa.
Näin osallistat koko henkilöstön turvallisuuden kehittämiseenHenkilöstö on jokaisen yrityksen ja organisaation tärkein voimavara. Se on sitä myös työturvallisuuden kehityksen suhteen. Jos työturvallisuuden tilaa ja laatua mielii parantaa rivakalla tahdilla ja kustannustehokkaasti, on syytä miettiä tarkkaan miten henkilöstöresurssia on mahdollista hyödyntää kaikkein tehokkaimmin.

5 vinkkiä turvallisuuskulttuurin kehittämiseenTyöturvallisuus on tärkeä aihe niin työntekijöiden kuin organisaation toimintavalmiudenkin kannalta. Työturvallisuuden kehityksessä on apua oikeista työkaluista, mutta se ei ole ainoa konsti, jota hyödyntämällä työturvallisuuden tila parantuu tehokkaammin kuin usein uskalletaan edes toivoa.

Tavoitteena kehittyvä turvallisuuskulttuuri?Turvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin kehittyminen on aina sidoksissa organisaation toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin. Kehitystavoitteiden asettaminen vaatii osaamista, harkinta, mutta myös oikeanlaista kunnianhimoa. Turvallisuus ei kehity, jos sitä ei ohjata tavoitteilla, eikä oikeiden tavoitteiden asettaminen ole mahdollista, jos tietyt perusasiat eivät ole kunnossa.

4 asiaa mihin Excel ei pystyExcel on suosittu ja moneen käyttöön kelpaava työkalu, joten on ymmärrettävää, että monissa organisaatioissa se on valikoitunut myös työturvallisuuden kehittämiseen tarkoitetuksi työkaluksi. Osaava työturvallisuudesta vastaava henkilö kykenee varmasti virittämään Excel-rekisterinsä kovaan kuntoon, mutta työturvallisuuden kehittämisestä ei tule yhtään sen helpompaa tai tuloksellisempaa.