Työkalu riskienhallintaan | Riskianalyysit & -arviot | Granite ERM

Granite ERM - työkalu riskienhallintaan

Pienennä riskiä.
Tee tilaa menestykselle.

Jokainen tietää, että jokapäiväisessä liiketoiminnassa tulee lähes jatkuvasti vastaan odottamattomia vastoinkäymisiä, mutta myös monia kullanarvoisia mahdollisuuksia. Tästä syystä yksi tärkeimmistä kysymyksistä onkin, miten näistä mahdollisuuksista saadaan kaikki mahdollinen hyöty irti ilman, että ne hukkuvat kaikkien muiden haasteiden ja arkisten prosessien sekaan. Granite ERM on kokonaisvaltainen riskienhallintatyökalu, joka on suunniteltu juuri tätä tarkoitusta varten. Parhaisiin kansainvälisiin käytäntöihin (COSO ERM, ISO 31000) pohjautuvan Granite ERM -työkalun avulla liiketoiminnan kokonaisriskitilanteen hahmottaminen onnistuu kätevästi ja johtaa nopeasti konkreettisiin toimenpiteisiin.

Kirkasta toimintasi perustaso

Jokainen yritys on oma uniikki tapauksensa. Liiketoimintamallit ja alojen yleiset totuudet saattavat erota toisistaan hyvinkin suuresti. Lähtökohtaisesti jokainen yrittäjä on oman liiketoimintansa paras asiantuntija, mutta on hyvin yleistä, että arkea pyörittäessä huomiokyky ja herkkyys kärsivät. Riskien pienentäminen vaatii lähtökohtaisesti kuitenkin tarkkaa ja terävää katsetta. Granite ERM -työkalu ohjaa käyttäjät automaattisesti tuloksellisen riskienhallintaprosessin alkuun. Työkalu auttaa käyttäjiä tunnistamaan kaikki liiketoimintaansa vaikuttavat riskit ja arvioimaan ne systemaattisesti. Ohjattu riskien tunnistaminen ja arvioiminen kirkastaa organisaation perustason ja luo tukevan perustan menestykselle.

Määrittele menestystekijät ohjatusti

Liiketoiminta-alasta riippumatta menestys on aina useamman kuin yhden tekijän varassa. Onnella on aina oma osuutensa menestyksen kanssa, mutta kun tekee asiat oikein, alkaa uusia mahdollisuuksia ilmaantua tiiviimmässä tahdissa. Samalla myös mahdollisuuksien hyödyntäminen tehostuu. Riskien tunnistaminen ja arvioiminen on hyvin tärkeä askel matkalla menestykseen, mutta ilman asianmukaisia hallintatoimenpiteitä kehitys ei pääse kukoistamaan. Granite ERM -työkalu auttaa ottamaan liiketoiminnan kaikki riskit ja mahdollisuudet haltuun helpolla ja yksinkertaisella tavalla. Työkalun avulla tunnistetuille riskeille on vaivatonta määritellä ohjatusti parhaiden käytäntöjen mukaiset hallintakeinot.

Sitouta systemaattisesti

Aika ja ihmiset ovat jokaisen organisaation tärkeimmät resurssit. Siksi niiden haaskaamista ei voi suositella kenellekään. Käytännössä riskien pienentäminen on jatkuvaa, muun toiminnan ohessa tehtyä työtä, jonka tulokset alkavat näkyä vasta kun niiden saavuttamiseen sitoudutaan koko organisaatiossa. Granite ERM -työkalun avulla organisaation parhaiden resurssien sitouttaminen tavoitteiden saavuttamiseen onnistuu automaattisesti. Riskien ja niille määriteltyjen toimenpiteiden osoittaminen vastuuhenkilöille on tehokkain tapa saada eniten irti yrityksen voimavaroista. Tärkeät asiat saadaan hallintaan, kun automaattinen järjestelmä huolehtii niiden etenemisestä.

Ohjaa kehitystä tiedolla

Riskien pienetämisen edut eivät ole mikään salaisuus, vaan monet ovat tiedostaneet ne ajatuksen tasolla. Ikävä kyllä, ymmärrys ei itsessään riitä ajatusta pidemmälle. Aivan liian usein hyvät ja pitkällekin viedyt suunnitelmat jäävät vain suunnitelman tasolla. Granite ERM on työkalu, jonka auttaa viemään liiketoiminnan kehittämiseen tarkoitetut tavoitteet tehokkaasti maaliin asti. Granite ERM -työkalun automatisoitujen ominaisuuksien avulla hallintatoimien etenemisen seuraaminen on mutkatonta. Granite ERM päivittää organisaation riskitilannetta luoden aina ajantasaisen tilannekuvan, jonka avulla uusien tavoitteiden asettaminen onnistuu näppärästi.

Tuota täsmällisiä tuloksia ja raportoi

Riskien pienentäminen ja menestysmahdollisuuksien kasvattaminen eivät koskaan ole itsetarkoituksellisia päämääriä. Osana normaalia liiketoimintaa niiden tulee olla aina tuloksellisuuteen tähtääviä, käytännönläheisiä toimenpiteitä. Granite ERM -työkalun avulla organisaation riskitilanteen systemaattinen seuranta sujuu mutkattomasti. Selkeät ja ymmärrettävät raportointityökalut pitävät prosessin helposti hyppysissä ja huolehtivat siitä, että uusiin menestysmahdollisuuksiin pystytään reagoimaan ripeästi ja täsmällisesti.

Kiinnostuitko?

Tutustu Graniten riskienhallinta -työkaluihin.