GDRP auditointi | Täytättekö tietosuoja-asetuksen vaatimukset?

GDPR-auditointi

Helposti ja vaivattomasti

Nykyaikainen liiketoimintaympäristö on aina enemmän tai vähemmän muutoksen määrittelemä. Osa muutoksista tulee yllättäen ja osaan on mahdollista varautua ennalta, mutta molemmissa tapauksissa niistä on selviydyttävä, tavalla tai toisella. GDPR, eli Euroopan Unionin tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation) on antanut aihetta monelle palaverille ja seminaarille, mutta näin tietosuoja-asetuksen voimaantulon jälkeisessä maailmassa on tarve myös konkreettisille teoille. EU:n tietosuoja-asetus koskee jokaista yritystä liiketoimintamallista ja alasta riippumatta, sillä nykymarkkinoilla toimiminen ilman minkäänlaisia henkilötietoja käsitteleviä järjestelmiä on käytännöllisesti katsoen mahdotonta. Granite GDPR-auditointi on palvelu, jonka avulla yrityksen on mahdollista varmistaa oman toimintansa GDRP-valmius. Granite GDPR-auditointi -palvelun avulla yrityksen on mahdollista myös osoittaa todennettavasti henkilötietojen vaatimustenmukainen hallinnointitapa.

Arvio yrityksesi lähtötilanne

EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia ei pääse nykymarkkinoilla pakoon, joten on kaikkein tuloksellisinta alkaa suhtautua niihin välttämättömyytenä, josta voi oikealla asenteella jalostaa myös hyvin palkitsevia, konkreettisia liiketoimintahyötyjä. Granite GDPR-auditointi -palvelussa GDPR:n vaatimukset käydään seikkaperäisesti ja systemaattisesti läpi alue alueelta. Granite GDPR-auditointi -palvelussa kaikki tietosuoja-asetuksessa määritellyt rekisterinpitäjän velvollisuudet ja rekisterinpitäjälle asetetut vaatimukset käsitellään asianmukaisesti. Palvelun avulla yrityksen vaatimustenmukaisuudesta muodostuu helposti selkeä kokonaiskuva.

Määrittele oikeat vastuuhenkilöt

Useimmiten uusien vaatimusten noudattamisen työläys johtuu yksinkertaisesti tottumattomuudesta ja aihealueen vieraudesta. Granite GDPR-audintointi -palvelu opastaa käyttäjän GDPR:n maailmaan ja ohjaa tarkastelemaan yrityksen toimintaa EU:n tietosuoja-asetuksen näkökulmasta. Näin kehittyvä GDPR-herkkyys auttaa omien toimintamallien arvioimisessa. Tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin vastaamiseksi vaaditaan kuitenkin muutakin kuin tilannearvioita. GDPR-auditointi -palvelun tarkoituksena on johtaa toiminnan kehittymiseen tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaiseksi. Palvelussa onkin mahdollista määritellä auditoinnissa ilmenneille poikkeamille vastuuhenkilöt, jotta tilanteen konkreettinen kehitys mahdollistuu.

Määrittele tehokkaat toimenpiteet

EU:n tietosuoja-asetusta koskevan keskustelun suurimpia kompastuskiviä on, että asiaan tuntemattoman silmiin se saattaa vaikuttaa epätoivoisen monimutkaiselta ja vaikeaselkoiselta rasitteelta. Liiketoiminnan arjen keskellä vain harvoilla on kuitenkaan riittävästi aikaa perehtyä asetuksen kaikkiin hienouksiin. Käytännössä on aina tärkeämpää saada asiat etenemään ja arvioinnin aikana esiin nousseet mahdolliset poikkeamat hoitoon mahdollisimman ripeällä ja kustannustehokkaalla tavalla. Granite GDPR-auditointi -palvelun avulla tämä onnistuukin erittäin näppärästi.

Ohjaa kehitystä ketterästi

Se kuinka paljon EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin vastaaminen muuttaa yrityksen tai organisaation toimintaa on riippuvainen lähtötasosta, jolle kehitystä ryhdytään korjaustoimenpiteillä rakentamaan. Yksi Granite GDPR-auditointi -palvelun tärkeimmistä ominaisuuksista onkin, että se kokoaa puutteista, poikkeamista ja niiden korjaamiseksi määritetyistä toimenpiteistä automaattisesti päivittyvää raportointidataa. Kun toimenpiteiden edistymisestä ollaan jatkuvasti perillä, on toimintaa mahdollista kehittää ketterästi ja resurssitehokkaasti ilman, että voimavarat ohjautuvat vääriin kohteisiin. Ajantasaisen tilannekuvan avulla myös tulevien haasteiden ennakoimisesta tulee luonnollinen osa toimintaa.

Seuraa ja raportoi

EU:n tietosuoja-asetukseen on mahdollista suhtautua välttämättömänä pahana tai mahdollisuutena virtaviivaistaa omaa toimintaa entisestään. Molemmilla toimintamalleilla on omat paikkansa ja niiden toteuttaminen Granite GDPR-auditointi-palvelun avulla on yhtä vaivatonta ja helppoa. Granite GDPR-auditointi -palvelun avulla myös toiminnan vaatimustenmukaisuuden todentaminen ja jakaminen siitä kiinnostuneille tahoille ja toimijoille luonnistuu ongelmitta. Kun organisaation toiminta on tietosuoja-asetuksen mukaista ei hallinnollisista sakoista tai muista seuraamuksista aiheudu tarpeetonta vaivaa.

Kiinostuitko?

Tutustu Graniten tietosuojatuotteisiin.