Granite Tietoturvakoulutus – Granite.fi

Turvaa menestyksesi
tietoturvakoulutuksella.

Yritysten ja organisaatioiden tietoturva on tänä päivänä tärkeämpi osa liiketoimintaa kuin koskaan aiemmin. Erilaiset ohjelmistot ja tietotekniset ratkaisut tarjoavat toki alustavan suojan, mutta kaikkein tärkein tekijä on yrityksen henkilökunnan osaaminen ja tietotaso. Yrityksen tietoturvaosaaminen muodostuu hyvin usein jopa ratkaisevaksi kilpailutekijäksi aina vain valistuneemmiksi muodostuneilla nykymarkkinoilla. Niin viranomaistahot kuin tietoturvatietoiset yhteiskumppanitkin odottavat yrityksiltä sitoutumista tietoturvan toimivuuteen ja vaativat niitä pitämään tietoturvatasonsa ajantasaisena ja koko organisaation kattavana. Helpoin ja nopein tapa tämän saavuttamiseen on yksinkertainen verkkokoulutus. Granite Tietoturvakoulutus on kahdeksi erilliseksi verkkokurssisiksi (Tietoturva I - Tietoturvallisuuden perusteet
, Tietoturva II - Työntekijä tietoturvallisuuden keskiössä
) jaettu tietoturvakoulutus, joka kattaa kaikki nykyaikaiset tietoturvakysymykset. Aloita tietoturvasi kehittäminen jo tänään luomalla itsellesi tili Granite-alustalle.


Kokoa koko organisaatio

Tietoturvallisuus on tänä päivänä monille ihmisille tuttuakin tutumpi sana, mutta sen käytännön merkitys on vielä kohtalaisen suuri mysteeri yllättävän suurelle joukolle. Organisaatioiden ja yritysten kohdalla tämä tarkoittaa huomattavan isoa haastetta. Riittävän korkean tietoturvatason mukanaan tuomat edut ovat laajalti tiedossa ja tunnistetut, mutta sen saavuttaminen on useimmissa tapauksissa ennen kaikkea logistisesti haastava tavoite. Granite Tietoturvakoulutus on digitaalinen palvelu, joka on suunniteltu juuri tämän ongelman ratkaisemiseksi. Kaikki työntekijät ja organisaation jäsenet on vaivatonta tuoda samalle helppokäyttöiselle koulutusalustalle, jonka avulla koulutusten järjestäminen, suunnittelu ja ajoittaminen onnistuu luontevasti ja vaivatta.

Saavuta tuloksia systemaattisella koulutuksella

Tosiasia on, että verkkokoulutus ei enää nykyaikana ole mikään poikkeuksellisen suuri innovaatio. Sen edut verrattuna esimerkiksi koulutuspäiviin ja seminaareihin ovat monella tapaa kiistattomat, eikä niiden hyödyntäminen ole vierasta ainakaan kaikkein valveutuneimmille organisaatioille. Varsinkin yrityksen kokonaisuusturvallisuustilannetta ajatellen erityisesti tietoturvaosaaminen on kiistaton avaintekijä nykymarkkinoilla. Teknisten ratkaisujen ja perehdytysten tulokset ovat onnettomia ilman henkilöstön pohjaosaamista. Granite Tietoturvakoulutus -palvelun ominaisuudet ohjaavat organisaation toimintaa kohti systemaattisesti toteutettuja koulutuksia ja jatkuvasti kehittyvää tietoturvakulttuuria. Palvelu edistää koulutusten etenemistä automaattisesti ja suunnitelmallisesti.

Tunnista kehityskohteet täsmällisesti

Periaatteessa on olemassa kaksi hyvin erilaista tapaa, joilla organisaatioissa suhtaudutaan tietoturvaan. Sitä voi pitää välttämättömänä pahana, hoitaa vähimmäisvelvoitteet ja vaatimukset pois alta ja toivoa, ettei mitään suurempaa tarvetta muutokselle ilmene. Tai vaihtoehtoisesti tietoturvallisuudesta voi tehdä voimavaran ja kilpailuedun. Molemmat onnistuvat yhtä helposti Granite Tietoturvakoulutus -palvelun avulla, mutta varsinkin jälkimmäisellä on huomattavia vaikutuksia koko yrityksen liiketoimintavarmuuteen. Nykymaailma on rakennettu erilaisten tietoverkkojen varaan, eikä tietoturvallisuuteen liittyviä yksityiskohtia pääse pakenemaan. Granite Tietoturvakoulutus -palvelun avulla yrityksen tietoturvaosaamisen suurimmat kehityskohteet nousevat esiin helposti ja vaivattomasti. Samalla niiden käsittely ja korjaaminen mahdollistuvat. Granite Tietoturvakoulutuksen automaattisesti muodostamat raportit valmistuneista ja keskeneräisistä koulutuksista, ja eniten haasteita aiheuttaneista kysymyksistä avaavat selvän näkyvyyden henkilöstön tietoturvaosaamisen tasoon.

Raportoi ja tuota tulosta

Yksilötasolla tarkasteluna tietoturvaosaamiselle on nykymaailmassa mahdollista osoittaa myös tietynasteisen itseisarvon asema, mutta käytännössä useimmat tietoturvaan liittyvät vaatimukset ja velvoitteet asetetaan ainakin liiketoiminnassa yritysten ja organisaatioiden ulkopuolella. Huomattavan usein henkilöstön kouluttaminen tietoturvan perusteisiin hyödyttää organisaatiota myös konkreettisesti, eli välttämättömyydestä muodostuu hyve ilman erillisiä ponnistuksia. Granite Tietoturvakoulutus -palvelun avulla organisaatioiden ja yritysten tietoturvatason raportoiminen siitä kiinnostuneille tahoille onnistuu erittäin mutkattomasti ja näppärästi.

Valmiina aloittamaan?
Luo tilisi jo tänään.

Paras hetki riskien pienentämisen aloittamiseen juuri nyt. Voit tutustua Granite Tietoturvakoulutus -palveluun helposti luomalla tilin Granite-palvelualustalle. 30 päivän kokeilujakso on täysin ilmainen, eikä velvoita palvelun käyttäjää mihinkään. Helppokäyttöisen ja selkeän Granite Tietoturvakoulutus -palvelun avulla riskityön tulokset näkyvät nopeasti jokaisessa yrityksessä ja organisaatiossa.