Henkilötietojen käsittelijän velvollisuudet | Koulutus verkossa

Henkilötietojen käsittelijän velvollisuudet

Verkkokurssi ja koulutus

Tietosuojan merkitystä nykyaikaiselle, verkottuneelle yhteiskunnallemme ei tule aliarvoida missään tilanteessa. Tietosuoja vaikuttaa niin liiketoiminnassa kuin yksityiselämänkin alueilla. Moderneilla markkinoilla toimiminen ei onnistu, jos käytössä ei ole henkilötietoja käsitteleviä järjestelmiä, ja juuri nämä liiketoiminnan työkalut kuuluvat EU:n tietosuoja-asetuksen, eli GDPR:n (General Data Protection Regulation) piiriin. GDPR:n elementtien ymmärtäminen ja velvollisuuksien täyttäminen ovat välttämättömiä kaikille organisaatioille ja yrityksille. Granite Henkilötietojen käsittelijän velvollisuudet on verkkokoulutus, joka opastaa henkilötietojen käsittelijän tietosuojan tärkeimpiin periaatteisiin ja työkaluihn. Granite Henkilötietojen käsittelijän velvollisuudet -verkkokoulutus on käytännönläheisillä tosielämän esimerkeillä havainnollistettu ratkaisu jokaisen yrityksen GDPR-pulmiin. Granite Henkilötietojen käsittelijän velvollisuudet -verkkokoulutus antaa koulutettavalle kattavan yleiskäsityksen tietosuojasta ja sen vaikutuksista päivittäisiin töihin. Granite Henkilötietojen käsittelijän velvollisuudet -verkkokoulutukseen tutustuminen onnistuu mutkattomasti luomalla ilmainen tili Granite-alustalle.


Tee tietosuojasta osa käytännön työtä

Tietosuoja ja nykyaikainen liiketoiminta kulkevat käsi kädessä. Monille tietosuojan syvemmät merkitykset ja vaikuttavuus ovat kuitenkin vieraita, vaikka käytännön työ niiden tuntemusta vaatisikin. EU:n tietosuoja-asetuksen myötä yrityksiä ja organisaatiota koskettavat tietosuojavaatimukset ovat muuttuneet merkittävästi. Tänä päivänä GDPR määrittelee, mikä on tietosuojan merkitys yritysten toiminnassa. Verkkokoulutus on kätevin ja kustannuksiltaan joustavin tapa nostaa koko organisaation tietosuojataidot tietosuoja-asetuksen vaatimalle tasolle. Granite Henkilötietojen käsittelijän velvollisuudet -verkkokoulutus juuri tätä tarkoitusta varten kehitetty verkkokoulutus. Granite Henkilötietojen käsittelijän velvollisuudet -verkkokoulutuksen avulla kaikkien työntekijöiden kouluttaminen sujuu mutkattomasti.

Tuota tehokkaita tuloksia suunnitelmallisella työllä

Verkkokoulutus on monessa mielessä kaikkein kustannustehokkain tapa huolehtia organisaation osaamistasosta. Koulutuspäivät ja seminaarit voivat vastata pienten ryhmien tarpeisiin, mutta logistiikan ja resurssien näkökulmasta niitä tarkasteltuna niitä ei voi suositella. Tietosuojatietämyksen pitäminen tietosuoja-asetuksen mukaisesti ajan tasalla ei ole mahdollista kuin verkkokoulutuksella. Granite Henkilötietojen käsittelijän velvollisuudet -verkkokoulutuksen ominaisuudet takaavat koulutuksen tuloksellisuuden. Granite Henkilötietojen käsittelijän velvollisuudet -verkkokoulutuksen avulla koko organisaation tietosuojaosaamisen tasoa on mahdollista edistää säännöllisesti ja systemaattisesti.

Kehitä toimintaa tehokkaasti

Tietosuoja on tullut jäädäkseen. Kukaan ei pysty ulkoa käsin määräämään miten organisaatiossa suhtaudutaan esimerkiksi tietosuoja-asetuksen tuomiin haasteisiin, mutta se on varmaa, että oikea asennoituminen vaikuttaa toiminnan tuloksiin myös tässä asiassa. Tietosuojan ei tarvitse olla haaste, vaan siihen voi suhtautua myös voimavarana. Granite Henkilötietojen käsittelijän velvollisuudet -verkkokoulutus mahdollistaa tietosuojavaatimuksiin ja velvollisuuksiin vastaamisen. Granite Henkilötietojen käsittelijän velvollisuudet -verkkokoulutus myös tuottaa koulutuksen tuloksista automaattisia tilastoja ja raportteja, joiden avulla yrityksen tietosuojan kokonaistilanne ja sen ongelmakohdat on helppoa avata ymmärrettävästi. Myös kehitystoimenpiteiden kohdentaminen tietosuojan suurimpiin haasteisiin luonnistuu raportoinnin avulla.

Osoita vaatimustenmukaisuus vaivattomasti

Nykyaikaisessa liiketoiminnassa tietosuoja on yksi oleellisimmista tekijöistä. Kun yrityksen tietosuojaosaaminen on ajan tasalla, säästytään päivittäisessä toiminnassa tietosuojariskien tuomilta rasitteilta. Mutta koska tietosuoja-asetus on EU:n asettama, yritysten on kyettävä myös osoittamaan oma vaatimustenmukaisuutensa. Tämä on toiminnan jatkuvuuden kannalta ehdottoman tärkeä elementti. Granite Henkilötietojen käsittelijän velvollisuudet -verkkokoulutus pitää huolen siitä, että tietosuoja-asetuksen koulutusvelvollisuus tulee täytettyä tuskattomasti ja sen toteen osoittaminen onnistuu ongelmitta.

Tutustu koulutuksiin jo tänään

Paras hetki riskien pienentämisen aloittamiseen juuri nyt. Voit tutustua Granite Granite Henkilötietojen käsittelijän velvollisuudet -verkkokoulutukseen helposti luomalla tilin Granite-palvelualustalle. 30 päivän kokeilujakso on täysin ilmainen, eikä velvoita palvelun käyttäjää mihinkään.