ISO 27001 auditointi | Arvioi tietoturvanne standardin mukaisesti

Standardisoi tietoturvasi
ISO 27001 standardin mukaiseksi

Granite ISO 27001 Auditointi
Tietoturva ja kyberriskit ovat irrottamaton osa jokapäiväistä modernia liiketoimintaa. Tietoliikenneyhteydet ja laitteet ovat jokaisen nykyaikaisen organisaation toiminnalle, joten ei ole mikään ihme, että ne aiheuttavat ison osan organisaation toiminnalle aiheutuvista riskeistä. Kaikkia kyberriskejä ei ole mahdollista välttää tai pienentää, mutta niihin on mahdollista varautua ennalta käsin ottamalla ISO 27001 -standardin mukaiset hallintakeinot osaksi yrityksen jokapäiväistä toimintaa. Näin saadaan aikaan näkyviä, systemaattisia tuloksia, jotka parantavat yrityksen liiketoiminnan jatkuvuutta. Granite ISO 27001 Auditointi -työkalun avulla yrityksen tietoturvan vallitsevan tilanteen arvioiminen ISO 27001 -standardin mukaisesti onnistuu helposti ja vaivattomasti. Aloita jo tänään luomalla itsellesi tili Graniteen.


Muuraa peruskivi tietoturvalle

Se miten organisaatiot suhtautuvat tietoturvaan kertoo paljon niiden kulttuurista, mutta myös niistä mahdollisuuksista, joita sillä on vaikuttaa omaan menestykseensä. Tietoturvatietoisuus on pitkällä tähtäimellä yksi tärkeimmistä yrityksen erottautumistekijöistä alasta ja liiketoimintamallista riippumatta, joten sen kehittämiseen kannattaa panostaa. ISO/IEC 27001:2013 liitteen A hallintatavoitteisiin ja -keinoihin perustuvan Granite ISO 27001 Auditointi -työkalun ominaisuudet terävöittävät ja kehittävät yrityksen kykyä hahmottaa omaa toimintaympäristöään ja tunnistaa sen toiminnassa esiintyviä tietoturvariskejä systemaattisesti. Työkalun avulla on vaivatonta jäsentää tietoturvariskeille määriteltyjä hallintakeinoja ISO 27001 -standardin mukaisesti. Standardin vaatimuksiin vastaaminen onnistuu työkalun avulla sulavasti.

Vastuuta oikeat henkilöt

Korjaavien toimenpiteiden määrittäminen on ensiarvoisen tärkeä vaihe ISO 27001 -standardin mukaisten tietoturvariskien käsittelyssä, mutta se ei itsessään riitä edistämään organisaation kehitystavoitteita. Aivan yhtä tärkeää on myös asianmukaisten vastuuhenkilöiden määrittäminen, että toimenpiteet myös saadaan priorisoitua suunnitelmallisesti osaksi normaalia liiketoimintaa. Granite ISO 27001 Auditointi -työkalun valmiit toiminnallisuudet tekevät korjaustoimenpiteiden vastuuttamisesta luonnollisen osan vallitsevan tilanteen arviointia. Vastuuhenkilöiden määrittäminen on osa ISO 27001 -standardin hallintakeinojen kuvausta ja Graniten työkalu pitää huolen siitä, että se tulee hoidettua asianmukaisella tavalla.

Määrittele tehokkaimmat toimenpiteet

Monissa organisaatiossa ja yrityksissä on vallalla harmittava harhakäsitys siitä, että ISO 27001 -tietoturvastandardin toteuttaminen on rutikuivaa byrokratiaa, joka pitää sisällään suuret määrät paperityötä. Hyvin usein unohdetaan, että nykymarkkinoilla tietoturvallisuus on ennen kaikkea myyntivaltti, joka kertoo organisaation luotettavuudesta ja uskottavuudesta. Granite ISO 27001 Auditointi -työkalu on täsmällinen työkalu toiminnan kehittämiseksi ISO 27001 -standardin mukaiseksi. Työkalun avulla vaadittujen toimenpiteiden määrittäminen sujuu automatisoidusti ja uskomattoman tuskattomasti.

Ohjaa kehitystä ketterästi raportoiden

Oikeat ja tarkoituksenmukaiset palvelut ovat tärkeimpiä välineitä toiminnan systemaattiseen ja päämäärätietoiseen kehittämiseen. Ilman ajantasaista ja järjestelmällistä seurantaa parhaimmillakin tavoitteilla on harmillinen taipumus jäädä toteutumatta. Granite ISO 27001 Auditointi -työkalun avulla yhdenmukaistamisprosessi ISO 27001 -standardin mukaisten tietoturvariskienhallintaperiaatteiden kanssa sujuu jouhevasti. Työkalun avulla on helppo nähdä, mitkä mahdollisesti ilmenevistä kehityskohteista ovat kaikkein kriittisimpiä ja vaativat eniten resursseja. Granite ISO 27001 Auditointi -työkalun automaattisesti koostamien raporttien avulla tietoa organisaation tilanteesta on vaivatonta jakaa ja toiminnan kehittämistä on mahdollista ohjata helposti systemaattisempaan suuntaan.

Valmiina aloittamaan?
Luo tilisi jo tänään.

Paras hetki riskien pienentämisen aloittamiseen juuri nyt. Voit tutustua Granite ISO27001 Tietoturvariskit -työkaluun helposti luomalla tilin Graniteen. 30 päivän kokeilujakso on täysin ilmainen, eikä velvoita käyttäjää mihinkään.