Työkoneiden ja laitteiden riskien arviointi palveluna | Granite

Koneiden riskien arviointi

Ota koppi työkoneiden riskeistä

Työturvallisuuden kokonaiskuvassa käytössä olevilla työkoneilla on hyvin merkittävä rooli. Tämän vuoksi kokonaisturvallisuuden kannalta onkin erittäin tärkeää, että jokaisen työkoneen aiheuttamat riski arvioidaan erikseen. Granite Koneen riskit on juuri tätä tarkoitusta varten suunniteltu työkalu. Granite Koneen riskit -työkalun avulla työkoneiden riskien arviointi on mahdollista toteuttaa helposti ja järjestelmällisesti niin, että korjaavat toimenpiteet tuottavat nopeasti merkittäviä tuloksia kokonaisturvallisuuden kannalta. Aloita jo tänään luomalla itsellesi tili Granite-alustalle.

Luo perustukset työkoneiden turvallisuudelle

Työkoneiden toiminta on monilla aloilla koko liiketoiminnan perusedellytys. Siksi onkin ensiarvoisen tärkeää, että niiden riskipotentiaali on tiedostettu ja siihen varauduttu asianmukaisesti. Granite Koneen riskit -työkalu kuljettaa käyttäjän ohjatusti läpi helppokäyttöisestä ja ymmärrettävästä riskien tunnistus- ja arviointiprosessista, joka luo työkoneiden riskienhallinnalle varman ja kestävän perustan. Granite Koneen riskit -työkalu kerää työkoneiden tunnistetut riskit kätevästi yhteen paikkaan, jossa niiden arvioiminen luonnistuu sujuvasti. Työturvan tukeva perustaso luodaan Koneen riskit -työkalussa miltei täysin automaattisesti.

Määritä menestystekijät järjestelmällisesti

Työkoneiden tärkeyttä työturvallisuuden kokonaisuuden kannalta ei tule koskaan vähätellä. Onnistunut ja työturvallisuutta edistävä riskityö alkaa aina riskien hallitusta ja systemaattisesta tunnistamisesta ja arvioinnista. Pelkkä arviointi ja tunnistaminen ovat kuitenkin vain ensimmäinen askel, jos työkoneiden riskien tiedostamisesta halutaan edetä näkyviä, tuloksellisia vaikutuksia tuottavaan tilanteeseen. Ilman asianmukaisia hallintatoimenpiteitä tunnistetut ja arvioidut riskit jäävät niille sijoilleen. Granite Koneen riskit -työkalu ohjaa hallintatoimenpiteiden määrittämistä systemaattisesti niin, että kaikki työkaluun kirjatut riskit ovat tiedossa.

Osallista onnistuneesti

Jokaisella organisaation jäsenellä on oma merkityksensä työturvallisuuden kehittämisessä, mutta arjen keskellä voi olla toisinaan liikaa vaadittu, että yksittäiset ihmiset spontaanisti hakisivat itselleen lisää vastuualueita. Vastuuttaminen on kuitenkin välttämätöntä, jotta tavoitteet olisi ylipäätänsä mahdollista saavuttaa. Granite Koneen riskit -työkalun avulla työkoneiden riskeille määritetyt hallintatoimenpiteet on vaivatonta määrittää niin, että jokainen tunnistettu riski tulee hoidetuksi. Kun hallintatoimenpiteillä on täsmällisesti määritetty vastuuhenkilö, säästytään myös roolisekaannusten aiheuttamilta lisähaasteilta.

Tuota tiedosta tie menestykseen

Työturvallisuuden kehittymisen mukanaan tuomat lisähyödyt ovat usein niin itsestäänselviä, että niiden konkretisoitumista on vaikea sanallistaa. Kun koneiden riskeille määritetyt toimenpiteet pannaan käytäntöön, alkavat riskien pienentämiseen tähtäävät tavoitteet realisoitua. Ilman ajantasaista seurantaa tilanteen kehittymisen suuntaa on kuitenkin mahdotonta arvioida. Granite Koneen riskit -työkalun automaattiset raportointitoiminnallisuudet varmistavat, että hallintatoimenpiteiden edistymisen seuranta on helppoa ja vaivatonta.

Ohjaa edistystä täsmällisesti ennakoiden

Työhön ja työturvallisuuden toimivuuteen liittyy aina jonkin verran riskejä, joista on ensiarvoisen tärkeää olla tietoinen, mutta aivan yhtä tärkeää on myös varautua niiden realisoitumiseen. Granite Koneen riskit -työkalun automaattisesti muodostuvien raporttien avulla organisaatioiden ja yritysten työturvallisuuden tilannetta on mahdollista tarkastella selkeänä kokonaisuutena. Myös ongelmakohtien tunnistaminen ja jatkuvien korvaavien toimenpiteiden suunnittelu muuttuu palkitsevaksi.

Kiinnostuitko?

Tutustu Graniten HSEQ-tuotteisiin.