Projektin riskit | Riskien hallinta ja arviointi | Granite

Projektin riskit - tunnistaminen, hallinta ja arviointi

Paranna projektiesi onnistumisastetta

Nykyaikaisen liiketoiminnan keskuudessa projektiluonteisuus on arkipäivää. Projektityöskentelyllä on puolellaan ehdottomia etuja, kuten asiantuntemuksen ja muiden resurssien täsmällinen kohdentaminen selkeisiin tavoitteisiin. Käytännössä projektit kohtaavat kuitenkin monia odottamattomia haasteita, joiden kääntäminen mahdollisuuksiksi voi olla työläs prosessi. Granite Projektiriskit on projektiriskienhallintaan kehitetty pilvipalvelu, joka tukee projektien valmistumista ajoissa ja budjetoitujen resurssien puitteissa.

Selvitä lähtötilanteesi

Projektit eivät ole samasta muotista. Hyvin usein projekteihin liittyy irrottamattomasti monimutkaisia ja odottamattomia, tapauskohtaisia elementtejä, joiden ennakoiminen ja joihin varautuminen voi osoittautua kohtalaisen vaikeaksi. Kokemus ja osaaminen ovat epäilemättä korvaamattomia resursseja, mutta ilman oikeita työkaluja niiden tarjoama hyöty valuu helposti hukkaan. Tämän vuoksi projektien onnistuminen vaatii juuri tätä varten kehitettyä ratkaisua. Granite Projektiriskit -työkalu opastaa käyttäjän sujuvasti riskien tunnistamiseen ja arviointiin ja tuo projektien riskeihin hartaasti kaivattua näkyvyyttä. Projektin riskien arviointi on erittäin tärkeä vaihe koko projektin onnistumisen kannalta. Siksi Granite Projektiriskit -työkalussa riskien arviointi on tehty niin helpoksi kuin vain mahdollista.

Määritä mahdollisuutesi

Projektiriskien tunnistaminen ja arvioiminen vaatii omanlaistaan herkkyyttä, jota Granite Projektiriskit -työkalu tukee. Kun projektien riskit on tunnistettu parhaiden periaatteiden mukaisesti, on ensiarvoisen tärkeää, että niille määritellään myös oikeat hallintatoimenpiteet. Ilman asiaankuuluvaa hallintatoimenpidettä tunnistettu projektiriski ei tule käsitellyksi ja jää rasittamaan toimintaa, vaikuttaen projektin onnistumisen mahdollisuuksiin. Granite Projektiriskit -työkalu ohjaa käyttäjä automaattisesti määrittelemään tunnistetuille riskeille asianmukaiset hallintatoimenpiteet.

Ota käyttöön parhaat resurssit

Kun projektin riskit on tunnistettu, arvioitu ja niille on määritelty asianmukaiset hallintatoimenpiteet, on projektin onnistumiselle luotu erittäin hyvät lähtökohdat. Tämä ei kuitenkaan itsessään riitä muuttamaan tilannetta suuntaan tai toiseen. Asiantuntevat ja viisaat valinnat ja arviot eivät tuota tulosta, jos ne eivät näy muutoksina käytännön toiminnassa. Tähän haasteeseen vastaaminen onkin Granite Projektiriskit -työkalun avaintekijä. Granite Projektiriskit -työkalu tekee projektiorganisaation tärkeimpien resurssien hyödyntämisen sujuvaksi ja vaivattomaksi. Hallintatoimenpiteet on helppo osoittaa juuri oikeille vastuuhenkilöille työkalun ominaisuuksien avulla.

Pane puhtia toteutukseen

Hallintatoimenpiteiden vastuuttaminen oikeille henkilöille on oleellinen osa jokaista projektia, mutta riippuen koko projektin osatekijöiden määrästä, on hyvin mahdollista, että toimenpiteiden etenemisen seuraaminen saattaa muodostua inhimillisiin resursseihin nähden liian kuormittavaksi. Ja ilman asianmukaista seurantaa toteutus alkaa aina ontua jossain vaiheessa. Tässä kohtaa automaattinen projektiriskien hallintaan suunniteltu työkalu osoittaa etunsa. Kun työkalu hoitaa toimenpiteiden etenemisen seurannan, tehden siitä samalla läpinäkyvää, on kehityskohteiden ja uusien riskien tunnistaminen entistä tehokkaampaa.

Tee täsmällistä tulosta

Projektien luonteeseen kuuluu, että ne päättyvät jossain vaiheessa. Alusta loppuun on kuitenkin pitkä polku, jonka aikana useampi kuin yksi asia vaatii neuvoa-antavaa silmäystä ja navigointia. Granite Projektiriskit -työkalu tuottaa automaattisesti riskeistä, hallintatoimenpiteistä ja toimenpiteiden etenemisestä selkeitä ja ymmärrettäviä raportteja. Niiden avulla tuloksellisen projektityön edistäminen onnistuu kätevästi ja kokonaisuus huomioon ottaen.

Kiinnostuitko?

Tutustu Graniten riskienhallinta -tuotteisiin.