Työtapaturmien vähentäminen Granitella | Case: Algol

Algolin työtapaturmat vähenivät Graniten avulla

Graniten kattavat raportointityökalut auttoivat Algol Oy:tä parantamaan työturvallisuutta.

"Graniten käyttöönotto on laskenut työtapaturmien määrää."


Tor Edgren, Group Corporate Responsibility Manager, Algol Oy


Algol Oy:n toiminnassa työturvallisuus ja sen kehittäminen ovat hyvin tärkeässä roolissa. Kansainvälisesti toimiva konserni tarvitsi työturvallisuuden kehittymistä tukevan järjestelmän, jonka ominaisuudet vastaavat tarpeisiin.

Ennen Graniten käyttöönottoa Algol kokeili useampaakin järjestelmää, mutta työturvallisuuden alati kasvavat tarpeet osoittivat monien tarjoamat mahdollisuudet riittämättömiksi.

Muun muassa puutteelliset raportointimahdollisuudet tekivät kehitystoimenpiteiden etenemisen seurannasta ja kokonaistilanteen tarkastelemisesta tuloksetonta.

Granite oli siis juuri se ratkaisu, mitä Algolin työturvallisuuden kehittyminen kaipasi.


"Graniten raportointityökalut ovat mahdollistaneet työturvallisuuden kehittämisen."


Tor Edgren, Group Corporate Responsibility Manager, Algol Oy


Ilmoitusten tekemisen helppous ja niiden vaivaton seuranta ovat välttämättömiä työturvallisuuden kehittämiselle. Nämä ominaisuudet kuuluvat luonnollisesti Graniten työturvallisuuspalveluihin.

Tuloksellisinta työturvallisuuden kehittäminen on kuitenkin silloin kun se on ennakoivaa. Kattavien ja ajantasaisten raportointien lisäksi tässä auttaa monipuolinen valikoima erilaisia työturvallisuuden kehittämiseen suunniteltuja palveluita, jotka Granite tarjoaa.


"Granite auttaa meitä löytämään uusia kehitysalueita, joihin voimme kohdentaa resursseja."


Tor Edgren, Group Corporate Responsibility Manager, Algol Oy


Uuden työturvallisuuden kehitysjärjestelmän osalta Algolin tavoitteena oli ottaa käyttöön koko konsernille yhtenäinen ja avoin järjestelmä, jonka avulla kaikilla olisi mahdollisuus osallistua työturvallisuuden kehittämiseen.

Avoimuus ja mahdollisuus oppia muiden esimerkeistä ovat yksi tehokkaimmista välineistä yrityskulttuurin kehittämiseen. Niin käyttöönoton vaivattomuus kuin käytettävyyskin olivat avaintekijöitä Graniten valinnassa, mutta myös palveluiden helppo muokattavuus teki Granitesta oikean työturvallisuusratkaisun Algolille.


"Granite on tärkeä osa työturvallisen yrityskulttuurin kehitystyötä Algolilla."


Tor Edgren, Group Corporate Responsibility Manager, Algol Oy


Työturvallisuuden kehittyminen vaatii, että sen kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet saadaan vastuutettua onnistuneesti. Graniten ominaisuudet tukevat myös tätä tavoitetta. Työturvallisuuden kehitykseen vaikuttaa merkittävästi myös se, että koko organisaatio saadaan osallistumaan turvallisuushavaintojen ja ilmoitusten tekemiseen. Graniten ominaisuudet ovat madaltaneet ilmoituskynnystä huomattavasti.

Työntekijöiden tekemien ilmoituksien määrän kasvulla ja niiden käsittelyllä on suora yhteys työtapaturmien määrän pienenemiseen. Työturvallisuuteen liittyviä ilmoituksia tekevät työntekijät oppivat Graniten avulla näkemään oman työnsä ja työympäristönsä työturvallisuuden näkökulmasta.


Kokeile Granitea ilmaiseksi

Kuulostaako Graniten monipuolinen työturvallisuusratkaisu sopivalta työkalulta myös teidän organisaationne tarpeisiin? Graniten palveluihin on helpointa tutustua kokeilemalla niitä täysin ilmaiseksi 30 päivän ajan.