Riskienhallinta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä | Granite

Ennakoivaa kehitystyötä yliopistollisessa sairaalassa

Granite tarjoaa helppoa raportointia

"Granitella raportointi on helppoa, niin viranomaisille kuin talon sisälläkin."


Olli Siitonen, Turvallisuuspäällikkö, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri


Riskienhallinta ja sen kehitys ovat tärkeä osa terveyspalveluiden tuottamisessa. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin toiminnan peruspilarit ovat laatu ja tehokkuus. Sairaalan tärkein tehtävä on tarjota potilaille parasta mahdollista hoitoa. Toiminnan määrätietoisen kehittämisen tueksi valittiin Granite.


"Granite auttaa ennakoimaan tarpeita ja muutoksia."


Kaisa Haatainen, Potilasturvallisuuspäällikkö, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri


Ennen Graniten käyttöönottoa PSSHP ja Kuopion yliopistollinen sairaala tunnistivat ja arvioivat riskejä paperisia lomakkeita käyttämällä. Toimintamalli oli vanhanaikainen ja kankea, eikä edistänyt tilanteen kehitystä. Modernin, digitaalisen palvelun käyttöönotto mahdollisti tehokkaan kehityksen ja raportoinnin.


"Granite tukee riskienhallinnan jatkuvaa kehitystä."


Kari Janhonen, Talousjohtaja, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri


Granite on mahdollistanut myös riskityön seurauksena käsiteltyjen riskien arkistoimisen. Uutta riskienhallintapalvelua käyttöön otettaessa määriteltiin johtoryhmätasolla, että sairaanhoitopiirissä tehdyn riskienhallintatyön tekemisen tulee olla avointa.

Granitesta on tullut erottamaton osa sairaanhoitopiirin toimintaa. Aina uutta toimintaa aloitettaessa, kuten esimerkiksi yhtiöittämishankkeissa, hallinnon tasolla tehdään näille toimille automaattisesti riskien arviointi ja määrittely.

Graniten käyttöönoton myötä riskienhallinta on kehittynyt huomattavasti joustavammaksi ja tehokkaammaksi kuin mitä se oli aiemmin ja sen tulokset näkyvät ennen kaikkea kentällä.

Kokeile Granitea ilmaiseksi

Riskienhallinnan ja työturvallisuuden kehittämisen ei tarvitse olla vaikeaa ja monimutkaista. Graniten digitaalisiin palveluihin on helpointa tutustua kokeilemalla niitä täysin ilmaiseksi 30 päivän ajan.