Strategian kehittäminen ja riskienhallinta | Case: Palmia

Granite on toimiva ratkaisu strategian ja työturvallisuuden kehittämiseen

Palmia valitsi Graniten työkaluksi strategiseen riskienhallintaan

"Granite on helppokäyttöinen ja joustava ratkaisu vaativaan riskienhallinnan kehitystyöhön."


Stefan Granholm, Työsuojelupäällikkö, Palmia Oy


Monissa organisaatioissa riskienhallintaa tehdään taulukkolaskentamenetelmillä, mutta Palmian kokoisessa yhtiössä tällaiset työkalut ovat riittämättömiä. Laaja ja monialainen toiminta vaatii tuekseen nykyaikaisia digitaalisia ratkaisuja, joiden käytettävyys auttaa riskienhallinnan tavoitteiden saavuttamisessa.

Helppokäyttöisyys olikin myös ehdoton avainkysymys kun Palmia arvioi erilaisia riskienhallintapalveluita ja valitsi Graniten riskienhallintapalvelun.

Yhtiön riskienhallintatarpeet vaativat, että valittu järjestelmä palvelee Palmiaa koko organisaationa, kaikki toiminnot ja toiminta-alueet mukaan lukien. Graniten riskienhallintajärjestelmä mahdollisti kaiken toiminnan tuomisen mukaan samaan järjestelmään.


"Graniten palveluiden käyttöönotto on erittäin helppoa."


Stefan Granholm, Työsuojelupäällikkö, Palmia Oy


Alun perin Palmia hankki Graniten riskienhallintapalvelun tukemaan liikelaitoksen kehittämistä. Palvelun avulla avautui näkymä koko organisaation riskitilanteeseen, mikä mahdollisti resurssien kohdentamisen kaikkein tärkeimpiin kohteisiin.

Systemaattinen riskienhallinta antaa Palmian liiketoiminnalle strategisen suunnan. Tilanteen arvioiminen asianmukaisella palvelulla avaa selvän näkymän siihen, mihin suuntaan yrityksen toiminta on menossa, mitä tulee ottaa huomioon toimintaa kehitettäessä ja miten ilmeneviin riskeihin varaudutaan.

Graniten palveluvalikoimasta löytyivät kokonaisvaltaisen riskienhallinnan lisäksi työn vaarojen ja riskien arviointiin ja turvallisuushavaintojen tekemiseen kehitetyt ratkaisut.


"Granite on toimiva ratkaisu strategian ja työturvallisuuden kehittämiseen."


Stefan Granholm, Työsuojelupäällikkö, Palmia Oy


Palmian johto on ottanut Graniten käytön osaksi toimintaansa, mikä on tuonut ongelmatilanteiden hallintaan kaivattua systemaattisuutta.

Työn riskien arvioiminen on auttanut ehkäisemään työtapaturmia. Palmian toiminta ulottuu useille eri alueille ja monissa kohteissa yhteistyötä tehdään myös laajan alihankintaverkoston kanssa. Graniten työn riskien arvioimispalvelu on auttanut luomaan ajantasaisen kuvan eri kohteiden riskitilanteesta.

Graniten palveluiden ehdottomiin etuihin lukeutuu myös se, että järjestelmä mahdollisti oman riskien arviointiskaalan hyödyntämisen.


Kokeile Granitea ilmaiseksi

Kuulostaako Graniten käyttäjäystävällinen riskienhallintaratkaisu sopivalta työkalulta myös teidän organisaationne tarpeisiin? Graniten palveluihin on helpointa tutustua kokeilemalla niitä täysin ilmaiseksi 30 päivän ajan.