Käyttäjäystävällinen riskienhallintatyökalu | Case: LähiTapiola

Käyttäjäystävällinen riskienhallintaratkaisu

Granite mahdollistaa LähiTapiolan menestyksekkään riskienhallintatyön

"Käyttäjäystävällisyys ja ajantasainen tilannekuva riskitilanteesta ovat meille Graniten avaintekijöitä."


Kimmo Niskala, Riskienhallintapäällikkö, LähiTapiola


LähiTapiola lähti etsimään ryhmätason riskienhallinnalle ratkaisuja, joiden avulla kyettäisiin yhtenäistämään riskienhallinnan viitekehys, riskienhallinnan mallit ja tuomaan itse riskienhallintatyöhön käyttäjäystävällisiä ja helppoja apuvälineitä.

Yhdeksi LähiTapiolan riskienhallintaratkaisuksi valikoitui Granite ja Granite ERM -riskienhallintapalvelu, joka auttoi vastaamaan lisääntyneeseen viranomaissääntelyyn, markkinoiden kiristyvään kilpailuun ja lisääntyviin tehokkuusvaatimuksiin.

Riskien arvioinnin ja korjaustoimenpiteiden etenemisen kannalta oli ensiarvoisen tärkeää, että valittu järjestelmä mahdollisti selkeän ja ajantasaisen kokonaiskuvan koko organisaation tilanteeseen.

Yhteinen riskienhallintajärjestelmä huolehtii siitä, että yksittäisten yhtiöiden riskitilanne on selvästi nähtävissä yhdessä paikassa, eikä tietojen metsästämiseen ja päivittämiseen tarvitse nähdä erillistä vaivaa.


"Granite on nykyaikainen ratkaisu kokonaisvaltaisen riskienhallinnan haasteisiin."


Kimmo Niskala, Riskienhallintapäällikkö, LähiTapiola


Granite ERM -palvelun valjastaminen LähiTapiolan uuden riskienhallintatavan toimeenpanemiseksi oli ketterä ja vaivaton prosessi. Helppokäyttöinen palvelu omaksuttiin vaivattomasti osaksi yhtiön päivittäistä toimintaa.

Palvelun käyttäminen on ollut peruskäyttäjille vaivatonta, varsinkin käyttökynnystä alentavan käyttäjänhallintaintegraation ansiosta. Selkeän käyttöliittymän helppokäyttöiset ominaisuudet ovat ohjanneet riskienhallintatyön tekemistä tehokkaammaksi. Palvelun ohjaamia korjaustoimenpiteitä suoritetaan päivittäin, kun taas syvempiä riskikartoituksia tehdään keskusorganisaation ohjeistuksen mukaisesti vähintään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Granite ERM -palvelun käyttöönoton jälkeen LähiTapiola on ottanut liiketoimintansa kehittämisessä käyttöön myös muita Graniten palveluita. Graniten palveluiden jouheva käyttökokemus nähtiin jopa niin hyvänä, että ne otettiin käyttöön myös LähiTapiolan asiakasrajapinnassa. LähiTapiola tukeekin nykyään monien suurten yritysasiakkaidensa riskienhallintatyötä, niin kokonaisvaltaisten riskikartoituksien, kuin työn vaarojen ja turvallisuuden tason arviointien osalta.


"Arvioimme Granitella omaa organisaatiotamme ja käytämme sitä myös asiakastyössä."


Kimmo Niskala, Riskienhallintapäällikkö, LähiTapiola


Käyttäjän mahdollisuus hyödyntää omaa osaamistaan ja työtään Graniten palveluiden kehittämisessä on ollut LähiTapiolalle hedelmällistä. Graniten palveluiden lisäksi LähiTapiola onkin kehittänyt myös omia riskienhallintapalveluita Granite-alustalle. Muun muassa maineriskien tai ulkoistuksen hallintaa varten kehitetyt riskienhallintapalvelut ovat käytössä.


Kokeile Granitea ilmaiseksi

Kuulostaako Graniten käyttäjäystävällinen riskienhallintaratkaisu sopivalta työkalulta myös teidän organisaationne tarpeisiin? Graniten palveluihin on helpointa tutustua kokeilemalla niitä täysin ilmaiseksi 30 päivän ajan.