Nykyaikaista riskienhallintaa energiasektorilla - Granite.fi

Nykyaikaista riskienhallintaa energiasektorilla

Tarkoituksenmukaiset työkalut riskienhallintaa tukemassa.

“Graniten toiminnallisuudet mahdollistavat riskienhallinnan kehittämisen ja viemisen lähemmäksi käytäntöä.”


Eija Simonen-Riikonen, Resurssijohtaja, Suur-Savon Sähkö

Suur-Savon Sähkö on Suur-Savon Sähkö -konsernin energia-konserni, jonka päätoimipiste sijaitsee Mikkelissä. Konsernin palveluksessa on yli 80 energia-alan ammattilaista. Emoyhtiö Suur-Savon Sähkö myy kaukolämpöä Lempeä-tuotemerkin alla kymmenelle paikkakunnalle.

Riskienhallinnan laaja-alainen teema onkin ollut jo pitkään tapetilla vastuullisuutta toiminnassaan tavoittelevan infrakriittisen organisaation toimintaa kehitettäessä.


“Riskienhallinnan tekeminen Excelillä ei ole enää nykypäivää.”


Eija Simonen-Riikonen, Resurssijohtaja, Suur-Savon Sähkö

Mitä monialaisemmasta yritystoiminnasta on kyse, sitä kriittisempää, mutta samalla myös haastavampaa tähän haasteeseen on vastata. Käytännön tason näkökulmia ja ymmärrystä on erittäin tärkeää saada osaksi päätöksentekoa, että siihen saadaan tehoa ja ennen kaikkea vaikuttavuutta.

Kokonaisvaltainen ja tuloksiin tähtäävä riskienhallinta alkaa asennemuutoksesta, mutta ennen pitkää sen tueksi on järkevää etsiä tarkoituksenmukainen riskienhallintatyökalu.


“Tuloksiin tähtäävä kokonaisvaltainen riskienhallinta vaatii tarkoituksenmukaiset työkalut.”


Eija Simonen-Riikonen, Resurssijohtaja, Suur-Savon Sähkö

Määrämuotoinen ja tarkoituksenmukainen riskienhallintatyökalu tuo mukaan aivan toisenlaisen systemaattisen ulottuvuuden kuin minkä perinteiset menetelmät kykenevät tarjoamaan. Automaattisesti muodostuvien riskiraporttien lisäksi Graniten riskienhallintatyökalu myös muistuttaa korjaavista toimenpiteistä vastuussa olevia henkilöitä siitä, mitä ja milloin heidän tulisi asialle jotain tehdä. Näin järjestelmä tukee niiden tavoitteiden saavuttamista, jotka Suur-Savon Sähkön toiminnalleen asettanut ja mahdollistaa tilanteen ajantasaisen seurannan.

Kokeile Granite Riskienhallintaa ilmaiseksi

Granite Riskienhallinta on helppokäyttöinen kehitystyökalu, jonka avulla avulla tunnistat ja arvioit riskit, vastuutat korjaavat toimenpiteet ja tuotat automatisoituja raportteja päätöksenteon tueksi. Granite Riskienhallinta -palveluun on helpointa tutustua kokeilemalla niitä täysin ilmaiseksi 30 päivän ajan.