Riskienhallintaa helpottava työkalu - Granite.fi

Riskienhallintaa helpottava työkalu

Riskienhallinta lähelle käytännön toimintaa

“Graniten avulla ymmärrämme riskitilanteemme kokonaisvaltaisesti ja täsmällisesti.”


Timo Takala, Kehitysjohtaja, Tampereen seurakuntayhtymä

Tampereen seurakuntayhtymässä huolehditaan seurakuntien taloudesta kokonaisuudessaan, henkilöstöhallinnosta, yhtymän yhteisestä hallinnosta, kiinteistöistä, hautausmaista, kirkonkirjojen pidosta, viestinnästä ja tietohallinnosta. Ilman asianmukaisia työkaluja laajaa toimikenttää on hankala hahmottaa ja pitää hallinnassa. Kun riskienhallinnallisiin tietojohtamiskysymyksiin haluttiin viedä askel nykyaikaisempaan suuntaan ja edesauttaa riskitietoisen toimintakulttuurin kasvua, työkaluksi valittiin Graniten riskienhallintatyökalu.


“Tiedolla johtaminen ei olisi mahdollista ilman Granitea.”


Timo Takala, Kehitysjohtaja, Tampereen seurakuntayhtymä

Yksikään tietojärjestelmäratkaisu tai pilvipalvelu ei pysty muuttamaan syvään juurtuneita asenteita. Siksi on erittäin tärkeää, että riskienhallintatyökalut ovat niin käyttäjäystävällisiä ja helpopokäyttöisiä, ettei käyttöönotto rasita riskikulttuurin kehittymistä.

Graniten raportoinnin visuaalisuus on ehdoton kulmakivi tämän tavoitteen onnistumisessa. Tampereen seurakunnilla riskienhallinnan ytimessä on riskienhallinnan tekeminen läpinäkyväksi, jotta jokainen siihen osallistuva voi kokea, että heidän tekemällään riskienhallintatyöllä on merkitystä. Näin riskitietoisuuden taso on noussut ja henkilöstö on oppinut ymmärtämään riskienhallinnan merkityksen paremmin.


“Granite kannustaa meitä selkeyteen ja määrätietoisuuteen.”


Sami Kallioinen, Viestintäjohtaja, Tampereen seurakuntayhtymä

Graniten kanssa työskentely on myös ohjelmiston ulkopuolella tukenut riskienhallinnan kehittymistä Tampereen seurakunnilla. Graniten riskienhallintatyökaluihin kaivatut kehitystarpeet on huomioitu hyvin ja tarjottu myös asiantuntevaa konsultaatiota, joka on auttanut hahmottamaan Tampereen seurakuntien sisäisiä riskienhallintatavoitteita täsmällisemmin.


Kokeile Granite Riskienhallintaa ilmaiseksi

Granite Riskienhallinta on helppokäyttöinen kehitystyökalu, jonka avulla avulla tunnistat ja arvioit riskit, vastuutat korjaavat toimenpiteet ja tuotat automatisoituja raportteja päätöksenteon tueksi. Granite Riskienhallinta -palveluun on helpointa tutustua kokeilemalla niitä täysin ilmaiseksi 30 päivän ajan.