Tehokasta riskienhallintaa nykyaikaisilla työkaluilla - Granite.fi

Tehokasta riskienhallintaa nykyaikaisilla työkaluilla

Graniten riskienhallintatyökalut kehitystä tukemassa

“Graniten avulla pääsimme eroon kömpelöistä riski-exceleistä.”


Tommi Simula, Riskienhallintapäällikkö, Valtori

Valtorilla jokaisen työkalun käyttöönottoa edeltää pitkä ja perusteellinen suunnitteluvaihe, jonka aikana tarpeet ja vaatimukset selvitetään. Tämä on systemaattista toimintaa, jonka tarkoituksena on minimoida virhearvioinneista ja hätäisistä ratkaisuista mahdollisesti seuraavia lisähaasteita ja vaikeuksia.

Riskienhallinnan kehittäminen vaatii organisaatioilta uudistusmieltä ja sitoutuneisuutta muutokseen, mutta riskitietoisen yrityskulttuurin ylläpitäminen ei aina onnistu pelkällä hyvällä tahdolla. Toimintaa tukevat työkalut ovat erittäin tärkeä osa toiminnan järjestelmällistä kehittämistä.

Siksi Valtorikin valitse Graniten riskienhallintatyökalut.


“Graniten avulla kokonaisvaltaisen tilannekuvan luominen on vaivatonta.”


Tommi Simula, Riskienhallintapäällikkö, Valtori

Graniten joustava, matalan kynnyksen käyttöönottoaste auttoi kuitenkin tämän haasteen ylittämisessä, olihan tarkoituksenmukaisen riskienhallintatyökalun tarve tunnistettu jo käytännön tasollapalaute loppukäyttäjiltä palvelun käyttöön liittyen oli varsin positiivista.

Koska Graniten suunnittelu pohjautuu ketteriin ja käyttäjälähtöisiin periaatteisiin, siitä muodostui Valtorille työkalu, joka oli houkutteleva niin käytettävyyden kuin kustannustehokkuuden näkökulmasta tarkasteltuna.


“Graniten avulla saamme tiedot yhteen paikkaan ja käyttöön, kun niitä tarvitaan.”


Tommi Simula, Riskienhallintapäällikkö, Valtori

Graniten riskienhallintatyökalun automaattiset muistutukset huolehtivat, että Valtorin riskienhallinnan vuosikelloon nojaavat toimenpiteet tulevat suoritetuksi niille asetetuissa raameissa. Tällä on suora yhteys organisaation toimintavalmiuden takaamisessa. Kun Granitesta tuli osa Valtorin riskienhallintatyötä, aiemmin kehitystä ja resursointia rasittaneista haasteista, kuten hajanaisesta tiedosta ja epätäsmällisestä tilannakuvasta, päästiin helposti eteenpäin.


Kokeile Granite Riskienhallintaa ilmaiseksi

Granite Riskienhallinta on helppokäyttöinen kehitystyökalu, jonka avulla avulla tunnistat ja arvioit riskit, vastuutat korjaavat toimenpiteet ja tuotat automatisoituja raportteja päätöksenteon tueksi. Granite Riskienhallinta -palveluun on helpointa tutustua kokeilemalla niitä täysin ilmaiseksi 30 päivän ajan.