Strategista riskienhallintaa Granitella

Granite on yhdistävä tekijä strategisessa riskityössämme.

Kun Pohjolan Voima ryhtyi etsimään uutta riskienhallintaratkaisua, vaatimukset ja tavoitteet olivat selkeitä.

Toimintaa ohjaavan riskienhallintajärjestelmän on oltava riittävän helppokäyttöinen, että riskienhallinnasta vastaavat henkilöt saadaan motivoitua tulokselliseen riskienhallintaan. Systemaattisesti tehdyn riskienhallinnan edut toteutuvat osana organisaation normaalia toimintaa, eikä riskienhallintajärjestelmän käytettävyyden tule jarruttaa asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Pohjolan Voiman riskienhallintaratkaisuksi valikoitui Graniten ERM -palvelu.

Graniten avulla loimme näkymän koko organisaation riskitilanteeseen.

Graniten avulla Pohjolan Voima saa kerättyä suuren organisaation kaikki strategiset riskit keskitetysti yhteen järjestelmään. Tytäryhtiöiden välisten tilanteiden vertaileminen on yksinkertaista, mikä tekee konsernitasolla riskienhallinnan kehittämisestä jouhevaa.

Graniten riskienhallintapalvelun edistynyt, selkeä ja helppokäyttöinen käyttöoikeuksien hallinta mahdollistaa sen, että vaikka konsernin kaikki strategiset riskit ovat yhdessä järjestelmässä, tytäryhtiöiden vastuuhenkilöt näkevät vain heille relevantit tiedot.

Granite on mahdollistanut myös riskienhallintatyön kehittymisen.

Graniten riskienhallintapalvelun käyttöönotto toi mukanaan huomattavia muutoksia Pohjolan Voiman riskienhallintatyössä. Erityisesti järjestelmän helppokäyttöisyys on lisännyt yleistä innostusta riskienhallinnan tekemiseen.

Organisaation riskien arvioiminen on kehittynyt selkeämmäksi, mutta sen lisäksi siitä on tullut huomattavasti säännönmukaisempaa ja yhdenmukaisempaa kuin aiemmin.

Graniten järjestelmän ohjatusti asetettavat hallintatoimenpiteet ovat myös jouduttaneet niiden toimeenpanoa.