Asiakkaan ja ohjelmistokehityksen välissä - Granite.fi

Asiakkaan ja ohjelmistokehityksen välissä

Projektipäällikkö Jukka on taustaltaan kauppatieteiden maisteri vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunnasta. Ennen Granitea hän on ehtinyt työskennellä finanssialalla kehityspäällikkönä liiketoiminnan ja ohjelmistokehityksen rajapinnassa, mutta alkoi kaivata työpaikaltaan joustavampaa organisaatiota. Granite olikin Jukalle opintojen kautta jo entuudestaan tuttu yritys, kun hän pari vuotta sitten huomasi hakuilmoituksen kiinnostavalta vaikuttaviin projektipäällikön tehtäviin.

Jukan toimenkuvaan kuuluu uusien asiakkaiden käyttöönotoista vastaaminen sekä olemassaolevista asiakkaista huolehtiminen – hän tukee asiakkaita Graniten käytössä ja palvelee heitä mahdollisten lisätarpeiden ja erityistoiveiden suhteen.

”Oon myös tehnyt paljon kaikkea tehtävänkuvan ulkopuolelta – meillä on esimerkiksi ollut erilaisia tiimien välisiä, asiakaskokemuksen kehittämiseen tähtääviä projekteja, eli kaikenlaista liiketoiminnan kehittämistä on myös tullut tehtyä. Tässä tehtävässä pääsee mukaan myös ohjelmistokehityksen suunnitteluun, istumaan porukalla suunnittelupalavereissa ja miettimään, miten jotakin toteutetaan”, Jukka kertoo monipuolisista tehtävistään.

Varsinaista koodausosaamista ei projektipäällikkönä tarvitse, mutta Jukan mukaan jonkinlainen ymmärrys siitä, miten järjestelmät toimivat, on hyödyksi: on tärkeää osata ymmärtää asiakkaan tarpeet ja kommunikoida ne teknologiatiimille. Jukka on kuitenkin omasta kiinnostuksestaan lähtenyt kehittämään osaamista vielä pidemmälle, ja suorittaakin nyt työn ohella toista maisterintutkintoaan tietojenkäsittelytieteistä.