Johtajuus Granitella - Granite.fi

Johtajuus Granitella

Granitella toimiva, projektipäällikkö Kasperin vetämä HR-klubi on kehittänyt johtajuus-rooleille mallin yrityksen kasvun tukemiseksi. Johtajuus-rooleille ja niiden tarkemmalle määrittelyllä nähtiin tarvetta kun yrityksen työntekijämäärä ylitti 20 hengen rajan ja johtamista haluttiin organisoida uusin ajatuksin.

Johtajuus-roolit Granitella ovat seuraavat:

  • Coach (ihmiset) – tekemisen kulttuuri, työhyvinvointi, henkilökohtainen kehittyminen
  • Lead (substanssi) – toimintamallien, roolien ja osaamisen kehittäminen
  • Coordinator (organisointi) – tehokkuuden ja tavoitteiden seuranta, työnjako, resurssit

Lakisääteiset esimiesvastuut erotettiin tästä mallista tarkoituksella, jotta niistä ei muodostuisi estettä johtajuudesta kiinnostuneille. Kaikki tuntevat tarinoita miten hyvä asiantuntija saatiin pilattua esimiesvastuilla – tähän Granitella ei haluttu lähteä. Nyt asiantuntijallakin on mahdollisuus ottaa halutessaan johtajuuden vastuuta esimerkiksi Lead-roolissa tietyn kokonaisuuden osalta.

”Johtajuuden roolista riippumatta johtamista toteutetaan yhteisten pelisääntöjen avulla: suunnan antamista tekemiselle, luottamuksellisen ilmapiirin rakentamista, yhteisen päätöksenteon ohjaamista, kokeiluihin kannustamista, esteiden poistamista ja niin edelleen.”

Lisäksi tämän mallin avulla varmistetaan yrityksen toiminnan skaalautuminen, kun pullonkauloja ei pääse muodostumaan niin helposti. Uusia johtajuus-vastuita voidaan perustaa ja niitä voivat työntekijät aktiivisesti ehdottaa kun nähdään, että jokin kokonaisuus vaatii parempaa johtamista.