Opiskelijana Granitella | Granite.fi

Opiskelijana Granitella

Valtteri työskentelee Granitella ohjelmistotestaajana muutaman päivän viikossa matematiikan yliopisto-opintojensa ohella. Joustavien työaikojen ansiosta opiskelun ja työnteon yhteensovittaminen on sujunut hyvin, ja työmäärää on voitu sovittaa opintojen vaiheen mukaan.

“Granite haki opiskelijoita työskentelemään osa-aikaisesti moniin eri tehtäviin, ja koska minulla ei ollut aiempaa kokemusta alalta, katsottiin yhdessä että testauksesta olisi hyvä lähteä liikkeelle ja sen kautta voisin tutustua tähän meidän alustaamme. Minun on suunniteltu pikkuhiljaa osallistuvan entistä enemmän myös varsinaiseen kehitystyöhön ja siirtyvän vähitellen sille puolelle. Näin pääsen myöhemmin hyödyntämään myös kehityksessä matemaattista taustaani."

Ottaessaan Granitella ensiaskeliaan ohjelmistoalan parissa Valtteri on arvostanut erityisesti työnantajan hänelle osoittamaa luottamusta – hänellä on vapaat kädet suunnitella ja aikatauluttaa omaa työtään.

“Asioita ei tarvitse tehdä kiireessä, vaan voin testata jotain ominaisuutta niin perusteellisesti kuin haluan, jos tahdon olla aivan varma. Granitella voin käyttää omaa harkintaani työni aikatauluttamisessa – vapaus valita parantaa oppimista, työn laatua ja työhyvinvointia. Vaikka tekemistä on paljon, ei koskaan tunnu siltä, että pitäisi jotenkin oikaista.”

Tähän mennessä Valtteri on päässyt tutustumaan erilaisiin testauksen työkaluihin ja menetelmiin. Seuraavaksi työn alla on syvällisempi tutustuminen testiautomaatioon ja sen päivittäminen ajan tasalle uuden versiopäivityksen myötä.

“Tänne tullessani lähdin lähes tyhjästä tutustumaan testaukseen, sillä yliopiston kursseilla aihetta ei hirveästi käsitellä. Täällä porukka taas on todella asiantuntevaa ja arvostan vanhempien tiimiläisteni osaamista tosi paljon.”

 

 

Julkaistu 18.1.2018