Bisnestä ja yhdessä puuhailua - Granite.fi

Bisnestä ja yhdessä puuhailua

Liiketoiminnan nykytilan ja tulevaisuuden näkymien osalta Graniten kulttuuri on erittäin avoin. Tietoa jaetaan laajasti koko henkilöstölle ja kaikki halutaan osallistaa mm. strategiatyöhön, kertoo toimitusjohtaja Teppo.

”Meillä halutaan, että kaikki tietävät tarkkaan miten meillä menee ja miten siihen voi omalla työllään vaikuttaa. Avoimuus mittaristoissa ihan kuukausitason liiketulosta myöten on ollut periaatteemme jo pitkään. Onnistumiset, epäonnistumiset – kaikki käsitellään yhdessä.”

Tiimit ja klubit tuottavat oman osuutensa kaikkien saatavilla oleviin mittareihin ja näistä tärkeimmät ovat intran kautta nähtävillä jatkuvasti. Tämän lisäksi liiketoiminnan dataa analysoidaan yksityiskohtaisemmalla tasolla osana normaalia tekemistä.

Tuotekehityksessä seurataan kehityspanosten jakautumista eri teemoihin, käyttäjämääriä, bugeja jne. Kasvutiimi seuraa mm. asiakashankinnan kustannuksia, kokeilujen onnistumista ja konversioasteita. Asiakastiimin kiinnostuksen kohteet liittyvät esim. asiakasmäärän kehitykseen, asiakastuen laatuun ja käyttöönottoprojektien läpimenoaikoihin.

”Henkilöstö pitää avoimesta lähestymistavasta ja erityisesti kuukausikatsauksesta, jossa käydään yhdessä läpi kuluneen kuukauden kuulumisia.”