Tiimirajat rikki klubeissa | Granite.fi

Tiimirajat rikki klubeissa

Granitella on perustettu toimitusjohtaja Tepon aloitteesta tiimirajat rikkovia klubeja. Klubien tarve syntyi, kun monet yrityksen kasvuun liittyvistä kehityskohteista alkoivat muodostua tiimien vastuualueiden risteyskohtiin, ja toisaalta monet työntekijät ilmaisivat olevansa kiinnostuneita osallistumaan myös muidenkin kuin oman vastuualueensa kehittämiseen.

Arkipäiväinen työskentelyhän Granitella tapahtuu kolmeen eri tiimiin ryhmittyneenä: teknologiatiimi vastaa Granite-palvelualustan teknisestä kehityksestä, asiakastiimi myynnistä ja asiakkuuksien hoidosta sekä kehitystiimin Graniten sisällöntuotannosta ja palvelukehityksestä sekä yrityksen hallinnosta. Tiimit ovat jatkuvasti tiiviissä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa keskenään, mutta klubien avulla tätä yhteistyötä on entisestään kehitetty.

”Granite kasvaa kovaa vauhtia ja merkittävimpien kehityskohteiden ratkaisemisessa tarvitaan osaamista laajasti koko yrityksestä. Ensimmäisenä perustettiin Customer Onboarding -klubi, jolla on todella tärkeä rooli yrityksen kasvun vauhdittamisessa. Klubissa on henkilöstöä meidän jokaisesta tiimistä ja jokainen tuo oman osaamisensa yhteisen haasteen ratkaisemiseen.”

Klubeissa kaikki työntekijät pääsevät antamaan panoksensa heitä kiinnostaviin kehityskohteisiin, tiimistä ja normaalista tehtävänkuvasta riippumatta. Kaikilla on mahdollisuus olla mukana minkä tahansa itseään kiinnostavan klubin toiminnassa – esimerkiksi ohjelmistotestaaja Valtteri ja markkinointiasiantuntija Antti vetävät yhdessä henkilöstön osaamisen kehittämiseen keskittyvää klubia.

 

 

 

Julkaistu 22.10.2018