Tietosuojakoulutus verkossa | Koulutus koko yrityksen henkilöstölle

Tietosuojakoulutus henkilöstölle

Takaa tietosuojavalmiutenne verkkokoulutuksella

EU:n tietosuoja-asetus, eli GDPR (General Data Protection Regulation), on yksi viime vuosien puhutuimmista aiheista, eikä syyttä. GDPR on erittäin monisyinen aihe, joka koskee meistä jokaista yksilöinä, mutta erityisesti organisaatioita ja yrityksiä. Nykyaikaisen liiketoiminnan harjoittaminen on käytännöllisesti katsoen mahdotonta ilman erilaisia henkilötietorekistereitä ja niitä käsitteleviä järjestelmiä, joten EU:n tietosuoja-asetuksen perusperiaatteiden ymmärtäminen on kiistaton elinehto jokaiselle yritykselle ja organisaatiolle. Henkilöstön kouluttaminen tietosuojan periaatteisiin on tärkeä osa tietosuoja-asetuksen velvoitteisiin vastaamista. Granite Tietosuojakoulutus on käyttäjäystävällinen ja käytännönläheinen koulutuspalvelu, joka on suunniteltu juuri näitä vaatimuksia varten. Granite Tietosuojakoulutus kattaa kaiken olennaisen tietosuojatiedon, jotta koulutettu henkilöstö tietää miten maailma makaa GDPR:n jälkeisessä maailmassa ja osaa toimia vaatimusten mukaisesti. Aloita tietosuojavalmiutesi kehittäminen jo tänään luomalla itsellesi tili Granite-alustalle.


Tee tietosuojasta koko organisaation projekti

Tietosuoja on monella tapaa irrottamaton osa modernia liiketoimintaa, mutta huomattavan monelle sen syvempi merkitys ja laajemmat vaikutukset ovat vielä toistaiseksi jääneet pimentoon. Viimeistään 25.5.2018 voimaantullut EU:n tietosuoja-asetus on vaatinut yrityksiä ja organisaatioita ottamaan aiheen vakavasti huomioon omassa toiminnassaan. Nykyaikainen verkkokoulutus on ehdottomasti kustannustehokkain ja tuloksellisin toimintatapa tuoda koko henkilöstön tietosuojaosaaminen ja ymmärrys samalle tasolle. Granite Tietosuojakoulutus digitaalinen palvelu Granite-alustalla, jonka toiminnallisuudet on kehitetty juuri tätä tavoitetta varten. Granite Tietosuojakoulutus mahdollistaa organisaation kaikkien jäsenten kouluttamisen kätevästi ja vaivattomasti.

Saavuta täsmällisiä tuloksia suunnitelmallisesti

Verrattuna perinteisempiin malleihin verkkokoulutuksen edut ovat monessa mielessä kiistattomat. Koko organisaation kouluttaminen koulutuspäivillä tai seminaareissa saattaa onnistua jotenkin kun on kyse pienistä ryhmistä, mutta suurempien joukkojen tietotason ajantasaistaminen on aivan omanlainen ponnistuksensa. Virtuaalisia koulutuksia puoltavat niiden kustannustehokkuus ja logistinen joustavuus, mutta myös niiden toimintaperiaatteista muodostuvat edut ja hyödyt. Modernien digitaalisten palveluiden ratkaisut tuovat kouluttamiseen aivan eri tasolla tapahtuvaa oppimista ja tuloksellisuutta niiden mahdollistaman kokonaisvaltaisen systemaattisuuden kautta. Granite Tietosuojakoulutus mahdollistaa organisaation tavoitteiden saavuttamisen helposti ja vaivattomasti suunnitelmallisesti etenevän koulutuksen avulla.

Jalosta kehityskohteista ratkaisuja

Vaikka tietosuojatietoisuus on monessa organisaatiossa vasta lastenkengissään, ei tietosuojan mukanaan tuomista muutoksista olla saatu vasta kuin alustavia kokemuksia. Se ei kuitenkaan ole häviämässä mihinkään. On jokaisen organisaation ja yrityksen itse päätettävissä, millaisella asenteella ne tahtovat tietosuojan tai vaikkapa EU:n tietosuoja-asetuksen mukanaan tuomiin muutoksiin suhtautua. Tietosuojasta on hyvin helppo muodostaa haaste, mutta myös voimavara. Granite Tietosuojakoulutus -palvelun avulla yritykselle asetettuihin tietosuojavaatimuksiin ja tavoitteisiin vastaaminen onnistuu helposti ja tuottaa tuloksia, joiden avulla toiminnan edelleen kehittämiseen saadaan helposti ymmärrettäviä työkaluja ja tietoja. Granite Tietosuojakoulutus -palvelun automaattiset tilastot ja raportit avaavat ymmärrettävän näkymän yrityksen tietosuojatilanteeseen ja mahdollistavat tärkeimpien kehityskohteiden tehokkaan tunnistamisen.

Tuota tuloksia ja raportoi

Tietosuojan huomioinen liiketoiminnassa on nykypäivänä kiistaton avaintekijä. Koko organisaation tietosuojaosaamisen tason ajantasaistamisella on merkittäviä hyötyjä organisaation jokapäiväisen toiminnan kannalta. Tämän lisäksi on ehdottomasti syytä muistaa, että yrityksen kyky osoittaa vaatimustenmukaisuutensa on yrityksen toimintavalmiuden ja toiminnan jatkuvuuden kannalta välttämätöntä. Tietosuojaosaamisella on oma arvonsa, mutta EU:n tietosuoja-asetuksen vaikutusta ei voi missään nimessä vähätellä. Granite Tietosuojakoulutus on Granite-alustalla toimiva koulutuspalvelu, jonka avulla muun muassa tietosuoja-asetuksen osoitusvelvollisuus käy helposti ja vaivattomasti.

Tutustu koulutuksiin jo tänään

Paras hetki riskien pienentämisen aloittamiseen juuri nyt. Voit tutustua Granite Tietosuojakoulutus -palveluun helposti luomalla tilin Granite-palvelualustalle. 30 päivän kokeilujakso on täysin ilmainen, eikä velvoita palvelun käyttäjää mihinkään. Helppokäyttöisen ja selkeän Granite Tietosuojakoulutus -palvelun avulla riskityön tulokset näkyvät nopeasti jokaisessa yrityksessä ja organisaatiossa.