Työkalu tietoturvapoikkeaminen hallintaan ja käsittelyyn

Tietoturvapoikkeamat

Hallitse tietoturvapoikkeamatilanteet helposti

Tietoturvan merkitystä yritysten ja organisaatioiden toiminnalle ei voi vähätellä nykypäivän aina vain kokonaisvaltaisemmin digitalisoituneessa liiketoimintaympäristössä. Toimiva tietoturva on itse asiassa monissa tapauksissa merkittävä kilpailuvaltti. Alustavaan perustason turvallisuuteen on tarjolla monia teknologioita ja ratkaisuja joiden hyödyntäminen on lähestulkoon välttämätöntä, mutta ilman käytännön toimintamalleja, jotka ottavat huomioon myös tietoturvan katvealueet, ei voida puhua kehittyvästä tietoturvatasosta. Ajantasainen ja rikkumaton tietoturvatilanne vaatii systemaattista seurantaa. Granite Tietoturvapoikkeamat on digitaalinen työkalu, joka on suunniteltu juuri näitä tavoitteita varten. Granite Tietoturvapoikkeamat -työkalu pohjautuu Valtiovarainministerin Tietoturvapoikkeamatilanteiden - VAHTI -ohjeeseen. Aloita tietoturvasi kehittäminen jo tänään luomalla itsellesi tili Granite-alustalle.

Osallista organisaatio kehitykseen

Tuskinpa kukaan tämän päivän markkinatilanteeseen tutustunut epäilee tietoturvallisuuden merkityksen liiketoimintansa menestysmahdollisuuksille. Tästä huolimatta liian moni on taipuvainen jättämään tietoturvan kehittämisen oman onnensa nojaan, koska riittävän yksinkertaista ja selkeää ratkaisua ei ole tullut vastaan. Yksittäisiä tietoturvaan vaikuttavia haasteita on ehkä satunnaisesti tarkasteltu, mutta toimintaa ohjaavan ratkaisun puuttuessa toiminta on ollut tuloksetonta. Granite Tietoturvapoikkeamat on työkalu, jonka avulla yrityksen toiminnassa esiintyvien tietoturvapoikkeaminen tunnistaminen ja arvioiminen onnistuu käden käänteessä. Granite Tietoturvapoikkeamat -työkalun avulla koko organisaatio voidaan valjastaa tietoturvan kehittämiseen helppokäyttöisen poikkeamailmoitustoimintamallin avulla.

Vie tavoitteet maaliin vastuuttamalla

Kun tietoturvatilanteen kehittämiseen otetaan ennakoiva asenne, on toiminnan kehittämisellä kaikkein parhaat ja tuloksellisimmat lopputulokset, jotka voidaan saavuttaa myös hajautetuilla resursseilla. Kun koko organisaatio osallistuu tietoturvapoikkeamien tunnistamiseen, kehittyy tietoturvakulttuuri kaikkein tehokkaammin. Tulosten kannalta ei kuitenkaan riitä, että tietoturvapoikkeamia ainoastaan tunnistetaan ja arvioidaan. Poikkeamat on tarvittaessa myös korjattava. Granite Tietoturvapoikkeamat on työkalu, joka on suunniteltu edistämään käytännön tasolla tapahtuvaa kehitystä. Työkalun avulla tunnistetuille ja arvioiduille tietoturvapoikkeamille on helppoa ja vaivatonta määritellä vastuuhenkilöt, jotta poikkeamiin reagoidaan riittävän ripeällä vasteajalla.

Tarkkaile tuloksia täsmällisesti

Kun koko organisaatio, tai edes osa siitä saadaan osallistettua tietoturvan kehittämiseen, on hyvin yleistä, että toiminnassa usein piilevät tietoturvaongelmat ja -poikkeamat nousevat nopeasti esiin. Asianmukaiset työkalut ja ohjelmistot ovat avainasemassa tämän näkyvyyden luomisessa, mutta tilanteen parantaminen vaatii, että esiin nousseille poikkeamille löydetään oikeat ratkaisut ja että ne myös pannaan toimeen. Granite Tietoturvapoikkeamat -työkalun automaattiset muistutukset pitävät huolen siitä, että tietoturvapoikkeamiin reagoidaan. Työkalun avulla on mahdollista seurata korjaavien toimenpiteiden etenemistä järjestelmällisesti, luontevana osana muuta työtä.

Jalosta jatkuvaa kehitystä

Granite Tietoturvapoikkeamat on täsmäratkaisu yrityksen tai organisaation tietoturvatilanteen systemaattiseen kehittämiseen. Sen helppokäyttöisyys mahdollistaa ennakoivan asenteen jalkauttamisen osaksi yrityksen koko toimintaa. Granite Tietoturvapoikkeamat -työkalun avulla on vaivatonta luoda ymmärrettävä ja kokonaisvaltainen katsaus yrityksen tietoturvan tärkeimpiin kehityskohteisiin. Kun tilannekuva on selkeä ja kattava on konkreettisten kehitys- ja korjaustoimenpiteiden rakentaminen tuloksellista. Granite Tietoturvapoikkeamat -työkalu luo kerätystä poikkeamadatasta, arvioinneista ja korjaustoimenpiteistä tilastoja ja raportteja, jotka mahdollistavat tilannekuvan jakamisen ja jatkokehityksen suunnittelun. Ennakoiva, tuloksellinen ja tehokas tietoturvatilanteen kehittäminen ovat Granite Tietoturvapoikkeamat -työkalun ensisijainen lopputuote.

Kiinnostuitko?

Tutustu tarkemmin Graniten tietoturvatuotteisiin.