Riskienhallintaratkaisut rakentamiseen ja ymäristönhuoltoon

Vastuullista ja tehokasta riskienhallintatyötä

Riskienhallinta muutosympäristössä

Rakennusalan ja ympäristönhuollon riskienhallinta

Vastuut ja vaatimukset haltuun

Liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen muutoksen keskellä vaatii ajantasaista tietoa riskeistä ja toiminnan vaikutuksista. Tarkoituksenmukaisen riskienhallinta- ja kehitystyökalut tuovat varmuutta muutoksen keskelle ja auttaa ohjaamaan toimintaa tavoitteellisemmaksi. Graniten riskienhallintatyökaluilla riskien, uhkien ja mahdollisuuksien hallinnan rakenteet saadaan vaatimustenmukaiselle tasolle.

Riskienhallintaa parhailla periaatteilla

Nykyaikainen liiketoiminta vaatii määrämuotoista riskienhallintaa. Graniten riskienhallintaratkaisut sovitetaan aina asiakkaiden yrityskohtaisiin toimintaperiaatteisiin niin, että ne saada vietyä läpi koko organisaation ketterästi. Granitella johdat strategian tavoitteita ja operatiivisia toimenpiteitä ja rakennat kokonaisvaltaista riskienhallintakulttuuria koko organisaatiossa.

Riskitieto toiminnan perustana

Toimiva ja käytännössä toteutuva vaatimustenmukaisuus on menestyksen tekijä nyt ja tulevaisuudessa. Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan määrämuotoiset toimintamallit antavat organisaatiolle avaimet kehitykseen ja seurantaan.

Granite-työkalut riskienhallintaan ja raportointiin

Enterprise Risk Management

Tunnista, arvioi ja hallitse riskit kokonaisvaltaisesti käytännön tasolla ja ohjaa strategia toteutumista tuloksellisesti tavoitteiden kautta.

Työn vaarojen ja riskien arviointi

Työn vaarat ja riskit näkyviksi ja hallintaan organisaation kaikilla asteilla. Osallista henkilöstö ja vähennä työtapaturmia.

Turvallisuushavainnot

Tunnista, arvioi ja ennakoi vaara- ja läheltä piti -tilanteet ajoissa, luo toimintamallit ja mahdollista turvallinen työympäristö.

Webinaari: Riskienhallinnan aloittaminen

Miten kokonaisvaltainen riskienhallinta aloitetaan tehokkaasti?

Opas: Kokonaisvaltaista riskienhallintaa

Lataa kokonaisvaltainen opas riskienhallinnan aloittamiseen.

Nykyaikaista riskienhallintaa energiasektorilla

Tuloksiin tähtäävää tietojohtamista nykyaikaisella riskienhallintaohjelmistolla Suur-Savon Sähkö on Suur-Savon Sähkö -konsernin energia-konserni, jonka päätoimipiste sijaitsee Mikkelissä. Konsernin palveluksessa on yli 80 energia-alan ammattilaista. Emoyhtiö Suur-Savon

Lue lisää »

Ota yhteyttä

Graniten avulla kokonaisvaltaisen tilannekuvan luominen on vaivatonta.

Tommi Simula, Riskienhallintapäällikkö, Valtori

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.

Rea Oikkonen, Pohjolan Voima, Ympäristöpäällikkö ja riskienhallinnan asiantuntija

Granitella raportointi sujuu mutkattomasti.

Anna Tamminen, Chief Security Officer, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri