Koneen riskit

Koneen riskien arviointi​

Kartoita ja arvioi työkoneiden riskit. Luo riskirekisterit ja raportoi kehityksestä systemaattisesti kaikille sidosryhmille.
”Granite auttaa meitä löytämään uusia kehitysalueita.”
Tor Edgren – Group Corporate Responsibility Manager, Algol Oy

Koneen riskit

Koneen riskien arviointi

Kartoita ja arvioi työkoneiden riskit. Luo riskirekisterit ja raportoi kehityksestä systemaattisesti kaikille sidosryhmille.
”Granite auttaa meitä löytämään uusia kehitysalueita.”
Tor Edgren – Group Corporate Responsibility Manager, Algol Oy

Koneen riskit

Koneen riskien arviointi

Kartoita ja arvioi työkoneiden riskit. Luo riskirekisterit ja raportoi kehityksestä systemaattisesti kaikille sidosryhmille.
”Granite auttaa meitä löytämään uusia kehitysalueita.” Tor Edgren – Group Corporate Responsibility Manager, Algol Oy

Koneiden riskienhallinta

Koneen riskit on riskienarviointityökalu työkoneiden riskienarviointiin määrämuotoisesti ja joustavasti. Arvioi riskit ja luo riskejä pienentävät toimenpiteet.

Työkoneiden riskit hallintaan

Riskienhallinta on kriittinen prosessi, jossa tunnistetaan, arvioidaan ja käsitellään kaikki työkoneiden riskit. Riskienhallinta kuuluu osaksi työn suunnittelua, jotta riskit, uhkat ja mahdolliset voidaan tunnistaa ja hallita.

Tunnista koneen riskit ja uhkat

 • Tunnista ja arvioi työkoneiden riskit yhdenmukaisella riskienhallintamallilla
 • Kohdenna ja vastuuta riskienhallintakeinot ja -menetelmät oikeisiin kohteisiin
 • Priorisoi riskienhallinnan toimenpiteet ja arviointikohteet
 • Luo kokonaisvaltainen kuvaus työkoneiden riskitilanteesta

Yhdenmukainen riskienhallintaprosessi työkoneen riskien arviointiin ja hallintaan

Työkoneiden riskienhallinta auttaa riskitilanteen käsittelyssä, raportoinnissa ja kokonaisvaltaisessa kehittämisessä.

 • Tuo työkoneiden riskit yhteiselle alustalle vertailtaviin riskirekisteihin
 • Hyödynnä automaatioita riskienhallintatoimenpiteiden edistämiseen ja henkilöstön osallistamiseen
 • Käytä ajantasaista dataa työkoneiden riskeistä riskienhallinnan jatkuvaan kehittämiseen

Tuo työkoneiden riskienhallinta näkyviin ja johdettavaksi

Koneiden riskienhallintatyökalulla koko organisaation riskitilanne saadaan kokonaisvaltaisesti hallintaan ja riskidata päätöksenteon tueksi.

 • Tee riskienhallinnasta määrämuotoista määräajoilla ja automaattisilla muistuksilla
 • Poimi parhaat opit laajasta raportoinnista ja kuvaajista ja rakenna kestävä riskienhallintamalli
 • Arvioi kokonaistilannetta ja yksityiskohtia reaalisajassa automaattisista lokiteidoista, löydä pullonkaulat ja vahvuudet
 • Ota määrätietoinen ote riskienhallinnan tilanteesta

Granite-työkalut työturvallisuuteen ja riskienhallintaan

Koneen riskit

Paikanna ja kartoita työkoneiden riskit, arvioi ja määrittele korjaavat toimenpiteet nopeasti ja todennettavasti..

Työ vaarojen ja riskien kartoitus

Tunnista, arvioi ja hallitse työn riskit ja vaarat Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työsuojeluhallinnon mallin mukaisesti.

Turvallisuushavainnot

Avaa kanava koko organisaation turvallisuuden kehittämiseen. Vastaanota turvallisuushavainnot ja läheltä piti -ilmoitukset, arvioi ja määrittele korjaavat toimenpiteet.

Aloita ilmainen kokeilu

Graniten avulla kokonaisvaltaisen tilannekuvan luominen on vaivatonta.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.