Ilmoita ja käsittele tapaturmia

Tapaturmailmoitukset​​

Ketterä kanavat tapaturmailmoitusten keräämiseksi yhteen paikkaan. Kerää tietoa, analysoi ja vertaile syitä ja seurauksia. Paranna työn turvallisuutta.
Ilmoita ja käsittele tapaturmia

Tapaturmailmoitukset

Ketterä kanavat tapaturmailmoitusten keräämiseksi yhteen paikkaan. Kerää tietoa, analysoi ja vertaile syitä ja seurauksia. Paranna työn turvallisuutta.

Ilmoita ja käsittele tapaturmia

Tapaturmailmoitukset​

Ketterä kanavat tapaturmailmoitusten keräämiseksi yhteen paikkaan. Kerää tietoa, analysoi ja vertaile syitä ja seurauksia. Paranna työn turvallisuutta.

Tapaturmatiedot talteen käsiteltäväksi

Granite Tapaturmailmoitukset on työkalu organisaation tapaturmien ilmoittamiseen ja tutkintaan. Analysoi syyt ja rakenne toimintamallit tulevien tapaturmien ehkäisemiseksi.

Onni onnettomuudessa

Tapaturmat on tehtävä näkyviksi, että työoloja voidaan kehittää turvallisemmiksi ja tapaturmia vähentää. Tapaturmien ilmoittaminen on välttämätön osa kokonaisvaltaisen turvallisuuskulttuurin kehittymistä. Tieto tapaturmista on saatava talteen, että onnettomuudet ja tapaturmat voidaan välttää tulevaisuudessa paremmin.

Turvallisuuden kehityksen keskiössä on oikea tieto

  • Luo kanava tapaturmailmoitusten määrämuotoiseen tekemiseen
  • Dokumentoi ilmoitusten tutkinta ja kartoita korjaavat toimenpiteet ja tehtävät tilanteen parantamiseksi
  • Luo kattava kokonaiskuvaus organisaation turvallisuusuhkista ja -tilanteista

Turvallisuuskulttuurin kehitystä läpi koko organisaation

  • Tee turvallisuuden kehittämisestä määritelty prosessi, johon jokainen voi osallistua
  • Tuo henkilöstön osaaminen osaksi turvallisuuden kehittyviä rakenteita
  • Löydä kehittyvän turvallisuuden haasteet ja hidasteet arjen työn keskeltä
  • Tarkastele turvallisuuden kehitystä lokitiedoista ja automaattisista raporteista

Paikkanna ja korjaa turvallisuuspuutteet

  • Vältä rikeseuraamukset ja hallitsemattoman prosessin tuomat haitat määrämuotoisella tutkintaprosessilla
  • Räätälöi poikkeamailmoitus-lomakkeita ja käsittelyrakennetta oman toimintamallisi mukaiseksi
  • Takaa toimintavalmius myös muutosten keskellä

Granite-työkalut riskienhallintaan ja työturvallisuuteen​

Tapaturmailmoitukset

Luo kanava tapaturmailmoitusten tekemiselle ja käsittelylle. Kerää tietoa tapaturmista ja niiden käsittelystä, sekä paikanna kriittisimmät turvallisuuden kehityskohteet.

Työ vaarojen ja riskien kartoitus

Tunnista, arvioi ja hallitse työn riskit ja vaarat Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työsuojeluhallinnon mallin mukaisesti.

Turvallisuushavainnot

Avaa kanava koko organisaation turvallisuuden kehittämiseen. Vastaanota turvallisuushavainnot ja läheltä piti -ilmoitukset, arvioi ja määrittele korjaavat toimenpiteet.

Aloita ilmainen kokeilu

Graniten avulla kokonaisvaltaisen tilannekuvan luominen on vaivatonta.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.