Koko henkilöstön verkkokoulutukset

Tietosuojan perusteet​

Verkkokoulutus koko henkilöstölle. Tietosuojan perusteet ja miten toimitaan GDPR:n mukaisesti.
Koko henkilöstön verkkokoulutukset

Tietosuojan perusteet

Verkkokoulutus koko henkilöstölle. Tietosuojan perusteet ja miten toimitaan GDPR:n mukaisesti.

Koko henkilöstön verkkokoulutukset

Tietosuojan perusteet​

Verkkokoulutus koko henkilöstölle. Tietosuojan perusteet ja miten toimitaan GDPR:n mukaisesti.

GDPR käytännön työssä

Yleinen tietosuoja-asetus, eli GDPR tuli voimaan 2018 ja toi mukanaan muun muassa velvoitteita henkilöstön koulutukseen. Graniten koko henkilöstön verkkokoulutuksilla varmistat tietosuojaosaamisen perustason koko organisaatiossa.

Henkilöstön tietosuojaosaamisen pohja

Kehittyvä organisaatiokulttuuri ja vaatimustenmukainen toiminta ei synny tyhjästä. Henkilöstön säännöllinen kouluttaminen, vakioiduilla ja kustannustehokkailla verkkokoulutuksilla varmistaa, että perehdytys- ja perustiedot pysyvät mielessä ja takaavat osaamistason tason jolla vastataan vaatimuksiin.

Luo pohja liiketoiminnan tietosuojalle

Graniten tietosuojan verkkokoulutukset ovat ketterä ja kustannustehokas työkalu organisaation tietosuojaosaamisen rakentamiseen. Tietosuojan perusteet -koulutuskokonaisuus koostuu seuraavista koulutuksista:

  • Tietosuojan perusteet 1: Henkilötiedot
  • Tietosuojan perusteet 2: Henkilötietojen käsittely

Tietosuoja on koko organisaation asia

Graniten Tietosuojan perusteet -verkkokoulutus on selkeä kokonaisuus koko organisaation tietosuojaosaamisen kehittämiseen. Yksinkertaisten, selkeiden ja käytännön tietosuojatilanteita käsittelevien Tietosuojan perusteet -verkkokoulutusten avulla koko henkilöstön kouluttaminen sujuu mutkattomasti. 

Löydä aukot ja korjaa koulutustarpeet

Graniten Tietosuojan perusteet -verkkokoulutukset pitävät huolen, että koko organisaatio ymmärtää GDPR:n ja arjen tietosuojan merkityksen ja varmistaa automaattisesti, ettei vaatimuksiin vastaaminen jää raportoinnin kömpelyydestä kiinni.

Granite-työkalut tietosuojan kehittämiseen

Tietosuojan perusteet

Kouluta koko henkilöstö GDPR:n perusteisiin ja varmista, että henkilötietoja käsitellään oikein ja vaatimusten mukaisesti.

DPIA - Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarvioinnin tarkoituksena on auttaa tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan henkilötietojen käsittelyyn sisältyviä riskejä.

Henkilötietopyyntö

Käsittele ja dokumentoi tietosuoja-asetuksen mukaisia henkilötietoihin kohdistuvia tietopyyntöjä systemaattisesti.

Aloita ilmainen kokeilu

Graniten avulla kokonaisvaltaisen tilannekuvan luominen on vaivatonta.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.