Kehitä työturvallisuutta

Turvakierrokset

Granite Turvakierrokset on työkalu organisaation eri työympäristöjen ja työntekijöiden työtapojen turvallisuuden arvioimiseen.

Kehitä työturvallisuutta

Turvakierrokset

Granite Turvakierrokset on työkalu organisaation eri työympäristöjen ja työntekijöiden työtapojen turvallisuuden arvioimiseen.

Kehitä työturvallisuutta

Turvakierrokset

Granite Turvakierrokset on työkalu organisaation eri työympäristöjen ja työntekijöiden työtapojen turvallisuuden arvioimiseen.

Tunnista työympäristön kehityskohteet

Granite Turvakierrokset pohjautuu Työterveyslaitoksen Elmeri+ -mallin mukaiseen työympäristön havainnointimenetelmään, jossa arvioidaan 14 keskeisintä työturvallisuuteen vaikuttavaa olosuhdetekijää.

Tieto talteen

Kerää koko organisaation kehittämiskohteet yhteen paikkaan. Arvioi työympäristöt ja työntekijöiden työtapojen turvallisuus yhdenmukaisilla periaatteilla.

Kehitä turvallisuutta oikean tiedon pohjalta

  • Tee ja kirjaa turvakierrokset. Avaa kanava turvakierrosten tekemiseen ja kirjaamiseen
  • Dokumentoi kierrosten tutkinta ja kartoita korjaavat toimenpiteet ja tehtävät tilanteen kehittämiseksi
  • Luo kattava kokonaiskuvaus organisaation turvallisuustilanteesta

Paikkanna ja korjaa turvallisuuspuutteet​

  • Tee turvallisuuden kehittämisestä määritelty prosessi, johon jokainen voi osallistua
  • Tuo henkilöstön osaaminen osaksi turvallisuuden kehittyviä rakenteita
  • Löydä kehittyvän turvallisuuden haasteet ja hidasteet arjen työn keskeltä
  • Tarkastele turvallisuuden kehitystä lokitiedoista ja automaattisista raporteista
  • Takaa toimintavalmius myös muutosten keskellä

Granite-työkalut riskienhallintaan ja työturvallisuuteen​

Turvakierrokset

Luo kanava turvakierrosten tekemiselle ja kirjaamiselle. Kerää tietoa turvallisuuden tilanteesta, poikkeamista ja niiden käsittelystä, sekä paikanna kriittisimmät turvallisuuden kehityskohteet.

Työ vaarojen ja riskien kartoitus

Tunnista, arvioi ja hallitse työn riskit ja vaarat Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työsuojeluhallinnon mallin mukaisesti.

Turvallisuushavainnot

Avaa kanava koko organisaation turvallisuuden kehittämiseen. Vastaanota turvallisuushavainnot ja läheltä piti -ilmoitukset, arvioi ja määrittele korjaavat toimenpiteet.

Aloita ilmainen kokeilu

Graniten avulla kokonaisvaltaisen tilannekuvan luominen on vaivatonta.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.