Työturvallisuusjärjestelmä | Työn riskien arviointi palveluna

Palvelu työn riskien arviointiin

Tee työstä turvallista.
Varmista menestyksen perustukset.

Työturvallisuus on yksi modernin liiketoiminnan oleellisimmista tekijöistä. Yritysturvallisuuden irrottamattomana osana sen vaikutus koko organisaation toimintaan on erittäin tärkeä niin lainsäädännön kuin yrityksen maineen ja arvojen näkökulmasta tarkasteltuna. Granite Työn riskit on palvelu työn riskien ja vaaratekijöiden systemaattiseen kartoittamiseen ja työturvallisuuden kehittämiseen. Granite Työn riskit -palvelun avulla työturvallisuuden kehittäminen ja ylläpito tehostuvat merkittävästi. Palvelun automaattisesti muodostuva, ajantasainen raportointi avaa näkymän organisaation työturvallisuuteen ja mahdollistaa sen tuloksellisen kehittämisen. Aloita jo tänään luomalla itsellesi tili Granite-alustalle.


Tunnista työturvallisuuden lähtötilanne ohjatusti

Työturvallisuuden merkitys organisaatioiden ja yritysten toiminnalle on kiistämättömän suuri, eikä keskittyminen sen kehittämiseen mene koskaan hukkaan. Granite Työn riskit -palvelussa käyttäjä ohjataan automaattisesti ymmärrettävän ja yksinkertaisen riskien tunnistamis- ja arviointiprosessin läpi, jonka aikana organisaation työturvallisuuden kehittämiselle luodaan varma ja eteenpäin suuntautunut pohja. Palvelun ominaisuuksissa on otettu huomioon niin fyysiset kuin psykososiaaliset kuormitustekijät, tapaturmia ja fyysistä kuormittumista unohtamatta. Kun työn riskitilanne on tunnistettu ja arvioitu, on sen kehittäminen huomattavasti tuloksellisempaa.

Määrittele kehitysaskeleet

Työturvallisuuden oikeaoppinen ja ennen kaikkea tuloksellinen kehittäminen alkaa aina riskien tunnistamisesta ja arvioimisesta. Ilman varmaa perustaa kehitystyö on systemaattisen sijasta satunnaista ja tehotonta. Kehittyvän työturvallisuuskulttuurin kannalta ei kuitenkaan riitä, että riskit vain tunnistetaan ja arvioidaan. Niille on myös tehtävä jotain. Granite Työn riskit -palvelu ohjaa työn riskienhallinnan edistymistä automatisoimalla iskeille osoitettavien hallintatoimenpiteiden asettamisen. Granite Työn riskit -palvelun avulla yksikään työympäristön riskitekijä ei jää vaille asianmukaista huomiota.

Joukkoista turvallisuuskulttuurin kehitys

Työturvallisuus ja työturvallisuuskulttuuri kehittyy vain ja ainoastaan käytännön toiminnan kautta. Tahtotila on tärkeä elementti, mutta se tarvitsee tuekseen myös käytäntöjä. Riskien tunnistaminen ja hallintatoimenpiteiden määrittäminen ei kuitenkaan itsessään muuta tilannetta käytännön tasolla. Granite Työn riskit -palvelulla työturvallisuuskulttuurin edistäminen on helppoa ja näppärää. Kaikille hallintatoimenpiteille on mahdollista määrittää vastuuhenkilö, minkä jälkeen järjestelmä ottaa hoitaakseen toimenpiteiden edistämisen. Automaattiset muistutukset huolehtivat, että kaikki tunnistetut työn riskit tulevat hoidetuksi asianmukaisella tavalla.

Opi ja ohjaa edistystä

Nykyaikaisen pilvipalvelun tärkeimpiä ominaisuuksia on sen tuottama näkyvyys organisaation työturvallisuuden kehitykseen. Granite Työn riskit -palvelu mahdollistaa organisaation työturvallisuuskulttuurin edistymisen ja kehittymisen seuraamisen reaaliajassa. Palvelu tuottaa automaattisesti ymmärrettäviä ja selkeitä raportteja työn riskien määrästä ja laadusta, kuin myös siitä millä tahdilla niille määritetyt hallintatoimet etenevät. Granite Työn riskit -palvelu palvelun avulla työturvallisuuden tilannekuva näyttäytyy kokonaisuudessaan ja hallintatoimenpiteiden eteneminen on avointa ja tuloksellista.

Raportoi ja kehitä toimintaa edelleen

Työn riskitilanteet voivat olla yhtä lailla systemaattisia kuin satunnaisiakin, mutta molemmissa tapauksissa niillä on huomattavia vaikutuksia koko työn turvallisuustilanteeseen ja sitä kautta myös liiketoimintaan laajemmin. Granite Työn riskit -palvelu mahdollistaa koko organisaation työturvallisuuden haltuunoton yhdellä yksinkertaisella ratkaisulla. Granite Työn riskit -palvelun automaattisesti tuottamat raportit paljastavat pahimmat puutteet ja mahdollistavat korjaavien toimenpiteiden tekemisen kokonaistilanteen parantamiseksi käytännön tasolla.

Valmiina aloittamaan?
Luo tilisi jo tänään.

Paras hetki riskien pienentämisen aloittamiseen juuri nyt. Voit tutustua Granite Työn riskit -palveluun helposti luomalla tilin Granite-palvelualustalle. 30 päivän kokeilujakso on täysin ilmainen, eikä velvoita palvelun käyttäjää mihinkään. Helppokäyttöisen ja selkeän Granite Työn riskit -palvelun avulla riskityön tulokset näkyvät nopeasti jokaisessa yrityksessä ja organisaatiossa.