Työturvallisuusjärjestelmä | Työn riskien arviointi palveluna

Työkalu työn riskien arviointiin

Tee työstä turvallista.
Varmista menestyksen perustukset.

Työturvallisuus on yksi modernin liiketoiminnan oleellisimmista tekijöistä. Yritysturvallisuuden irrottamattomana osana sen vaikutus koko organisaation toimintaan on erittäin tärkeä niin lainsäädännön kuin yrityksen maineen ja arvojen näkökulmasta tarkasteltuna. Granite Työn riskit on työkalu työn riskien ja vaaratekijöiden systemaattiseen kartoittamiseen ja työturvallisuuden kehittämiseen. Granite Työn riskit -työkalun avulla työturvallisuuden kehittäminen ja ylläpito tehostuvat merkittävästi. Työkalun automaattisesti muodostava, ajantasainen raportointi avaa näkymän organisaation työturvallisuuteen ja mahdollistaa sen tuloksellisen kehittämisen.

Tunnista työturvallisuuden lähtötilanne ohjatusti

Työturvallisuuden merkitys organisaatioiden ja yritysten toiminnalle on kiistämättömän suuri, eikä keskittyminen sen kehittämiseen mene koskaan hukkaan. Granite Työn riskit -työkalussa käyttäjä ohjataan automaattisesti ymmärrettävän ja yksinkertaisen riskien tunnistamis- ja arviointiprosessin läpi, jonka aikana organisaation työturvallisuuden kehittämiselle luodaan varma ja eteenpäin suuntautunut pohja. Työkalun ominaisuuksissa on otettu huomioon niin fyysiset kuin psykososiaaliset kuormitustekijät, tapaturmia ja fyysistä kuormittumista unohtamatta. Kun työn riskitilanne on tunnistettu ja arvioitu, on sen kehittäminen huomattavasti tuloksellisempaa.

Määrittele kehitysaskeleet

Työturvallisuuden oikeaoppinen ja ennen kaikkea tuloksellinen kehittäminen alkaa aina riskien tunnistamisesta ja arvioimisesta. Ilman varmaa perustaa kehitystyö on systemaattisen sijasta satunnaista ja tehotonta. Kehittyvän työturvallisuuskulttuurin kannalta ei kuitenkaan riitä, että riskit vain tunnistetaan ja arvioidaan. Niille on myös tehtävä jotain. Granite Työn riskit -työkalu ohjaa työn riskienhallinnan edistymistä automatisoimalla iskeille osoitettavien hallintatoimenpiteiden asettamisen. Granite Työn riskit -työkalun avulla yksikään työympäristön riskitekijä ei jää vaille asianmukaista huomiota.

Joukkoista turvallisuuskulttuurin kehitys

Työturvallisuus ja työturvallisuuskulttuuri kehittyy vain ja ainoastaan käytännön toiminnan kautta. Tahtotila on tärkeä elementti, mutta se tarvitsee tuekseen myös käytäntöjä. Riskien tunnistaminen ja hallintatoimenpiteiden määrittäminen ei kuitenkaan itsessään muuta tilannetta käytännön tasolla. Granite Työn riskit -työkalulla työturvallisuuskulttuurin edistäminen on helppoa ja näppärää. Kaikille hallintatoimenpiteille on mahdollista määrittää vastuuhenkilö, minkä jälkeen järjestelmä ottaa hoitaakseen toimenpiteiden edistämisen. Automaattiset muistutukset huolehtivat, että kaikki tunnistetut työn riskit tulevat hoidetuksi asianmukaisella tavalla.

Opi ja ohjaa edistystä

Nykyaikaisen pilvipalvelun tärkeimpiä ominaisuuksia on sen tuottama näkyvyys organisaation työturvallisuuden kehitykseen. Granite Työn riskit -työkalu mahdollistaa organisaation työturvallisuuskulttuurin edistymisen ja kehittymisen seuraamisen reaaliajassa. Työkalu tuottaa automaattisesti ymmärrettäviä ja selkeitä raportteja työn riskien määrästä ja laadusta, kuin myös siitä millä tahdilla niille määritetyt hallintatoimet etenevät. Granite Työn riskit -työkalun avulla työturvallisuuden tilannekuva näyttäytyy kokonaisuudessaan ja hallintatoimenpiteiden eteneminen on avointa ja tuloksellista.

Raportoi ja kehitä toimintaa edelleen

Työn riskitilanteet voivat olla yhtä lailla systemaattisia kuin satunnaisiakin, mutta molemmissa tapauksissa niillä on huomattavia vaikutuksia koko työn turvallisuustilanteeseen ja sitä kautta myös liiketoimintaan laajemmin. Granite Työn riskit -työkalu mahdollistaa koko organisaation työturvallisuuden haltuunoton yhdellä yksinkertaisella ratkaisulla. Granite Työn riskit -työkalun automaattisesti tuottamat raportit paljastavat pahimmat puutteet ja mahdollistavat korjaavien toimenpiteiden tekemisen kokonaistilanteen parantamiseksi käytännön tasolla.

Kiinnostuitko?

Tutustu tarkemmin Graniten HSEQ-tuotteisiin.