Työntekijän tietoturva | Tee tietoturvasta yrityksesi kilpailuetu

Työntekijän tietoturva -verkkokurssi

Tee tietoturvasta yrityksesi
kilpailuetu

Yrityksiin ja organisaatioihin kohdistuu nykypäivänä aina vain enemmän erilaisia hyökkäyksiä ja huijausyrityksiä, joiden kohteena ei ole tietotekniikka vaan ihmiset. Näiden haasteiden ja riskien vaikutusta ei tule missään nimessä vähätellä, sillä tietotekniset torjuntaohjelmistot eivät pysty auttamaan niiden ehkäisemisessä. Yrityksen henkilöstön ja työntekijöiden ymmärrys ja osaaminen ovat tekijöitä, joiden varaan yrityksen menestyminen perustuu nykymarkkinoilla. Graniten Tietoturvan perusteet on helposti käyttöön otettava tietoturvan verkkokoulutuskokonaisuus, jonka avulla koko organisaation kouluttaminen sujuu vaivattomasti. Granite Tietoturvan perusteet -verkkokoulutuksen avulla tietoturvan uhat ja turvalliset käytännöt saadaan osaksi koko yrityksen toimintaa. Voit tutustua verkkokoulutukseen ilmaiseksi 30 päivää luomalla itsellesi tilin Granite-alustalle.


Kouluta koko väki muutokseen

Tietoturvasta puhutaan paljon, mutta sen laajuus ja vaikuttavuus on kohtalaisen tuntematon alue yllättävän monille. Digitalisaation edetessä erilaiset tietoturvallisuuteen liittyvät riskit lisääntyvät jatkuvasti, eikä useimpiin niistä ole mahdollista reagoida tietoteknisillä ratkaisuilla. Mitä laajemmasta organisaatiosa on kyse, sitä enemmän työntekijöiden kautta tehtäviä hyökkäyksiä mahdollista tehdä. Granite Tietoturvan perusteet on verkkokoulutus, jonka avulla kaikenkokoiset organisaatiot voivat vaivattomasti kehittää tietoturvaosaamisensa tasoa ja parantaa menestymismahdollisuuksiaan. Graniten verkkokoulutukset tarjoavat helppokäyttöisen ja käytännönläheisen ratkaisun koulutusten järjestämiseen, suunnitteluun ja ajoittamiseen.

Tuota taattuja tuloksia tehokkaasti

Verkkokoulutus on epäilemättä kaikista kustannustehokkain ja joustavin nostaa niin pienten kuin suurtenkin organisaatioiden osaamistasoa. Verkkokoulutuksen hyödyntäminen vähentää tarvetta logistisesti monimutkaisiin ja ajankäytännöllisesti tehottomiin seminaareihin ja koulutuspäiviin. Moderni verkkokoulutus tarjoaa myös mahdollisuuden seurata organisaation tietoturvatason kehittymistä. Kun apuna on tietoturvaosaamista ylläpitävä nykyaikainen verkkokoulutus, myös muiden turvallisuustoimenpiteiden ja työkalujen hyödyntäminen tehostuu. Granite Tietoturvan perusteet on tietoturvallisuuden verkkokoulutus, joka suunniteltu ohjaamaan yrityksen toimintaperiaatteita kohti systemaattista osaamistason ylläpitoa ja edistyvää tietoturvallista yrityskulttuuria. Granite Tietoturvan perusteet -verkkokoulutus ohjaa koulutusten toteuttamista tavoitteellisesti.

Tee kehityskohteet näkyviksi

Tietoturvaan on mahdollista suhtautua monella tavalla, mutta yritysten toiminnassa korostuu kahdenlaiset näkökulmat. Tietoturva on joko välttämätön paha, jota ei tahdota edes ajatella, kunhan nyt käsitellään vähimmäisvaatimukset ja muut määrätyt velvoitteet. Toinen tapa on suhtautua tietoturvaan kilpailuetuna, joka on irrottamaton osa yrityksen toiminnan ydintä. Kun käytössä on Graniten verkkokoulutus, molemmat toimintamallit sujuvat mutkattomasti. Liiketoimintavarmuutta toki kasvattaa enemmän jälkimmäinen suhtautumistapa, jota Granite Tietoturvan perusteet -verkkokoulutus tukee. Granite Tietoturvan perusteet -verkkokoulutus tekee liiketoiminnan tietoturvan kehityskohteet näkyviksi. Kun kehityskohteet ovat tiedossa, myös niiden käsittely onnistuu kustannustehokkaasti. Granite Tietoturvan perusteet -verkkokoulutuksen automaattinen raportointi antaa eväitä tietoturvatason kehittämiseen.

Ohjaa kehitystä tiedolla

Tietoturva on ilmiönä pysyvä osa digitaalista maailmaa, mutta liiketoiminnan ja työn maailmassa siihen liittyvät velvoitteet ja vaatimukset ovat monilta osin ulkopuolisten asettamia. Yritysten ja organisaatioiden johtohenkilöt ovat vastuussa riittävästä tietoturvasta ja heidän on kyettävä myös osoittamaan, että tietoturvaan suhtaudutaan vaaditulla tasolla. Ketterän ja helppokäyttöisen verkkokoulutuksen avulla tietoturvasta on mahdollista tehdä osa organisaation toimintaa. Granite Tietoturvan perusteet -verkkokoulutuksen tuottamat raportit avaavat mutkattoman näkymän yrityksen tietoturvatasoon.

Tutustu koulutuksiin jo tänään

Paras hetki riskien pienentämisen aloittamiseen juuri nyt. Voit tutustua Granite Tietoturvan perusteet -verkkokoulutukseen helposti luomalla tilin Granite-palvelualustalle. 30 päivän kokeilujakso on täysin ilmainen, eikä velvoita palvelun käyttäjää mihinkään. Helppokäyttöisen ja selkeän Granite Tietoturvan perusteet -verkkokoulutuksen avulla riskityön tulokset näkyvät nopeasti jokaisessa yrityksessä ja organisaatiossa.