Graniten ominaisuudet

Tavoitteidesi tukena

Automatisoi riskienhallinta, jatkuvuudenhallinta ja vaatimustenmukaisuus ketterästi organisaation kaikilla tasoilla. Heti valmiit riskienhallintaratkaisut ja asiakaskohtaisesti räätälöidyt ohjelmistokokonaisuudet tekevät toiminnan tehostamisesta, tiedon jakamisesta ja reaaliaikaisesta raportoinnista helppoa.

Tee riskienhallinnan koko prosessi näkyväksi

Graniten riskienhallintatyökalujen valikoima kattaa riskienhallinnan ja turvallisuuden kehitystarpeet kokonaisvaltaisesti. Tutustu räätälöitäviin Granite GRC -työkaluihin ja ota liiketoimintasi tavoitteet haltuun. 

Osallista koko organisaatio riskienhallinnan kehitykseen

Resurssiviisas riskienhallinta vaatii riskienhallinnan kokonaisvaltaista jalkauttamista. Takaa ajantasainen tieto riskeistä, uhkista ja mahdollisuuksista päätöksenteon tueksi ottamalla käyttöön oma Graniten riskienhallintaratkaisusi.

Johda tiedolla ketterästi - kaikki yhdellä turvallisella alustalla

Graniten riskienhallintatyökalut tukevat riskienhallintaprosessia käytännön riskityössä ja tukevat organisaation riskienhallintakypsyyden kehittymistä. Raportoi riskeistä ja seuraa tilanteen kehittymistä koko organisaatiossa – aina turvallisella pilvialustalla.

Lisää ominaisuuksia

Räätälöivät riski-workflowt tehtävien reititykset

Sovita Graniten riskilomakkeet, riskirekisterit ja toimenpiteet omaan riskienhallintamalliisi.

Automatisoi ja ajasta riskienhallinnan toimenpiteet

Granite-työkalut pitävät riskienhallinnan kehityksen käynnissä vuosikellon mukaan.

Sähköposti-ilmoitukset ja herätteet

Vastuuta henkilöstö osaksi riskienhallintatyötä.

Muokattavat roolit ja ryhmät

Jaa riskienhallintavastuita läpi organisaation ja tee riskienhallinnan prosesseista läpinäkyviä ja avoimia.

Mukautetut riskilomakkeet ja kentät

Ohjaa ja automatisoi riskikuvaajien rakentumista räätälöidyillä lausekeilla ja funktioilla.

API Integraatio

Graniten REST Api linkittää riskienhallintasi prosessit ja periaatteet verkkopalveluista toisiin.

Osallista tekijät ja päätökset

Arvioi riskit, määrittele vastuut, jaa riskitietoa ja osaamista yhden alustan periaatteita noudattaen.

Suojattu ja turvallinen tiedostojen lataus ja tallennus

Graniten ISO27001-sertifoitun järjestelmän automaattiset varmenteet pitävät kriittisen datasi turvassa.

Ota yhteyttä

Graniten avulla kokonaisvaltaisen tilannekuvan luominen on vaivatonta.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.

Granitella raportointi sujuu mutkattomasti.