Kokonaisvaltainen riskienhallinta​

Tunnista riskit, uhkat ja mahdollisuudet. Luo ajantasainen kokonaiskuva riskien tilasta ja kehityksestä. Saavuta tavoitteesi.

Hallitse liiketoimintasi kriittisimmät riskit ajoissa​

  • Löydä toimintasi kriittisimmät uhkat ja mahdollisuudet
  • Tunnista ja arvioi riskiesi todennäköisyys ja seuraamukset yhdenmukaisesti
  • Luo kattava kokonaiskuva toimintasi riskipisteistä, priorisoi, vertaile ja raportoi

Johda kehitystä yhdenmukaisella riskienhallintaprosessilla​

Kokonaisvaltainen riskienhallinta mahdollistaa muutosten ennakoimisen, valmistaa vaaroihin ja tukee mahdollisuuksien tehokasta johtamista. Granite ERM -työkalulla:

  • Luot vertailukelpoiset riskirekisterit liiketoimintayksiköidesi välille
  • Automatisoit riskienhallintatyön edistämisen, vastuutuksen ja seurannan, mikä tekee riskitilanteen kehityksestä läpinäkyvää
  • Keräät päätöksentekoa tukevan riskidatan helposti saavutettavaan paikkaan, jossa se kehittyy osana riskienhallinnan työtä

Tuo riskienhallinta osaksi ogranisaation toimintaa ja kaikkien vastuulle​

Granite ERM -työkalu ratkaisee riskienhallinnan vastuu-haasteet ja tuo strategian osaksi käytännön työtä.

  • Ohjaa riskihallintatyötä määräajoilla ja automaattisilla muistutuksilla, jotka huolehtivat tavoitteiden etenemisestä
  • Rakenna riskienhallintakulttuuria ja tuo riskienhallinnan kehitystyö näkyväksi automatisoinnilla
  • Seuraa toimintaa ja tuloksia raportoinnista ja automaattisista lokitiedoista, löydä pullonkaulat ja vahvuudet proaktiivisesti
  • Tuo kokonaisvaltainen riskiajattelu koko toiminnan keskiöön

Varaa tapaaminen asiantuntijamme kanssa

Voimme pitää demon, aloittaa ilmaisen kokeilujakson tai keskustella yrityksesi tarpeista. 

granite-Webinaari-square-4-1.png