ERM – Enterprise Risk Management

Kokonaisvaltainen riskienhallinta

Tunnista riskit, uhkat ja mahdollisuudet. Luo ajantasainen kokonaiskuva riskien tilasta ja kehityksestä. Saavuta tavoitteesi.

”Graniten avulla pääsimme eroon kömpelöistä riski-exceleistä.” Tommi S. –  Riskienhallintapäällikkö, Valtori

ERM – Enterprise Risk Management

Kokonaisvaltainen riskienhallinta

Tunnista riskit, uhkat ja mahdollisuudet. Luo ajantasainen kokonaiskuva riskien tilasta ja kehityksestä. Saavuta tavoitteesi.

”Graniten avulla pääsimme eroon kömpelöistä riski-exceleistä.” Tommi S. –  Riskienhallintapäällikkö, Valtori

ERM – Enterprise Risk Management

Kokonaisvaltainen riskienhallinta

Tunnista riskit, uhkat ja mahdollisuudet. Luo ajantasainen kokonaiskuva riskien tilasta ja kehityksestä. Saavuta tavoitteesi.

”Graniten avulla pääsimme eroon kömpelöistä riski-exceleistä.” Tommi S. –  Riskienhallintapäällikkö, Valtori

Kokonaisvaltaista riskienhallintaa

Enterprise Risk Management (ERM) vie strategian toiminnan tasolle, arjen käytäntöön. Kokonaisvaltainen riskienhallinta tuo uhat ja mahdollisuudet näkyviin ja mahdollistaa riskien ennakoinnin päätöksenteossa.

Johda tavoitteita kokonaisvaltaisesti

Granite ERM – Kokonaisvaltainen riskienhallinta on pilvipohjainen ohjelmistoratkaisu tehokkaaseen riskienhallintaa. Valitse valmiit, parhaisiin periaatteisiin (ISO 31000, COSO ERM…) perustuva viitekehys tai räätälöi oman riskienhallintaohjelmaasi myötäilevä työkalu, joka ohjaa riskienhallintaprosessiasi määrämuotoisesti. Granite ERM purkaa siilot, automatisoi tehtävät ja yhtenäistää prosessit – organisaation kaikilla tasoilla.

Hallitse liiketoimintasi kriittisimmät riskit ajoissa

  • Löydä toimintasi kriittisimmät uhkat ja mahdollisuudet
  • Tunnista ja arvioi riskiesi todennäköisyys ja seuraamukset yhdenmukaisesti
  • Luo kattava kokonaiskuva toimintasi riskipisteistä, priorisoi, vertaile ja raportoi

Johda kehitystä yhdenmukaisella riskienhallintaprosessilla

Kokonaisvaltainen riskienhallinta mahdollistaa muutosten ennakoimisen, valmistaa vaaroihin ja tukee mahdollisuuksien tehokasta johtamista. Granite ERM -työkalulla:
  • Luot vertailukelpoiset riskirekisterit liiketoimintayksiköidesi välille
  • Automatisoit riskienhallintatyön edistämisen, vastuutuksen ja seurannan, mikä tekee riskitilanteen kehityksestä läpinäkyvää
  • Keräät päätöksentekoa tukevan riskidatan helposti saavutettavaan paikkaan, jossa se kehittyy osana riskienhallinnan työtä

Tuo riskienhallinta osaksi ogranisaation toimintaa ja kaikkien vastuulle

Granite ERM -työkalu ratkaisee riskienhallinnan vastuu-haasteet ja tuo strategian osaksi käytännön työtä.

  • Ohjaa riskihallintatyötä määräajoilla ja automaattisilla muistutuksilla, jotka huolehtivat tavoitteiden etenemisestä
  • Rakenna riskienhallintakulttuuria ja tuo riskienhallinnan kehitystyö näkyväksi automatisoinnilla
  • Seuraa toimintaa ja tuloksia raportoinnista ja automaattisista lokitiedoista, löydä pullonkaulat ja vahvuudet proaktiivisesti
  • Tuo kokonaisvaltainen riskiajattelu koko toiminnan keskiöön

Granite-työkalut kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan ja raportointiin

Enterprise Risk Management

Tunnista, arvioi ja hallitse riskit kokonaisvaltaisesti käytännön tasolla ja ohjaa strategia toteutumista tuloksellisesti tavoitteiden kautta.

Projektiriskit

Laita projektien riskienhallinta samalle viivalle, löydä riskit ja uhat, sekä varmista mahdollisuudet maaliin.

Jatkuvuudenhallinta

Arvioi toimintaympäristösi kriittiset taitekohdat, paikanna kehitystarpeet ja varmista edellytykset toiminnan jatkuvuudelle.

Aloita ilmainen kokeilu

Graniten avulla kokonaisvaltaisen tilannekuvan luominen on vaivatonta.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.