Blogi

Blogi

Mikä ihmeen DORA-asetus?

Digital Operational Resilience Act (DORA) on Euroopan unionin uusi sääntelykehystys, joka pyrkii vahvistamaan digitaalista toimintakykyä ja vastustuskykyä rahoitussektorilla. DORA-asetus on osa laajempaa ponnistusta, jolla varmistetaan,

Lue lisää »
Blogi

Näin rakennat tietoturvallisuuden hallintamallin

Tietoturvallisuuden hallinnan merkitys organisaatioissa kasvaa jatkuvasti, kun digitaalinen toimintaympäristö monimutkaistuu. Tietoturvallisuuden hallintamalli on tehokas tapa suojata organisaation tietoja ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus. Tässä artikkelissa käsittelemme

Lue lisää »
Blogi

Mikä on tietoturvallisuuden hallintamalli?

Tietoturvallisuuden hallinta on olennainen osa modernia liiketoimintaa, joka mahdollistaa riskien hallinnan ja tietojen suojaamisen digitaalisessa toimintaympäristössä. Tässä artikkelissa tarkastellemme tietoturvallisuuden hallinnan keskeisiä tavoitteita, hallintamallin rakennetta

Lue lisää »
Blogi

Riskienhallinnan kypsyys tukee tulosta

Kun pohdimme organisaation riskienhallintakypsyyttä, yksi keskeisistä arviointiulottuvuuksista on tehokkuus. Riskienhallintakypsyyden arviointiulottuvuus tarkoittaa sitä, miten laajasti ja aktiivisesti organisaatio tunnistaa, arvioi ja hallitsee riskejä. Se kuvastaa

Lue lisää »