Työn vaarojen ja riskien arviointi

Arvioi työn riskit ja paranna työturvallisuutta​

Tunnista ja arvioi työn vaarat ja riskit, paikanna poikkeamat ja luo turvallisuutta parantavia prosesseja. Ketterästi koko organisaatiolle.
”Granite auttaa meitä löytämään uusia kehitysalueita.”
Tor Edgren – Group Corporate Responsibility Manager, Algol Oy

Työn vaarojen ja riskien arviointi

Arvioi työn riskit ja paranna työturvallisuutta​

Tunnista ja arvioi työn vaarat ja riskit, paikanna poikkeamat ja luo turvallisuutta parantavia prosesseja. Ketterästi koko organisaatiolle.
”Granite auttaa meitä löytämään uusia kehitysalueita.”
Tor Edgren – Group Corporate Responsibility Manager, Algol Oy

Työn vaarojen ja riskien arviointi

Arvioi työn riskit ja paranna työturvallisuutta​

Tunnista ja arvioi työn vaarat ja riskit, paikanna poikkeamat ja luo turvallisuutta parantavia prosesseja. Ketterästi koko organisaatiolle.
”Granite auttaa meitä löytämään uusia kehitysalueita.”
Tor Edgren – Group Corporate Responsibility Manager, Algol Oy

Työn riskienarviointi

Työn riskienarviointi tekee työstä aiheutuvien haittojen ja vaarojen tunnistamisesta helppoa. Arvioi työn riskit ja vaarat ja luo riskejä pienentävät toimenpiteet.

Vaatimustenmukaista työn riskien ja vaarojen hallintaa

Granite Työn riskit auttaa täyttämään työnantajan lakisääteisen velvollisuuden työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta. Työkalu pohjautuu Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työsuojeluhallinnon mukaiseen malliin.

Tunnista työn vaarat ja riskit koko organisaatiossa

  • Seuraa ohjattua riskienhallintamallia, paikanna poikkeamat ja kehitystarpeet yllättävät muutokset
  • Tunnista ja arvioi työn vaarat, riskit ja poikkeamat 
  • Vastuuta riskien hallinta ja kehitystoimet oikeille tahoille ja varmista riskien käsittely parhaiden periaatteiden mukaisesti

Yhdenmukainen työturvallisuustilanne koko organisaation

Työn vaarojen ja riskien arviointi tekee koko organisaation riskitilanteen näkyväksi ja auttaa löytämään oikeat kehityskohteet.

  • Ota väkevä ote organisaation työturvallisuuden kehityksestä tuomalla työn vaarat ja riskit näkyviin
  • Vertaile riskirekisterien dataa, opi menneestä ja läheltä piti -tilanteista
  • Vastaa lainsäädännön vaatimuksiin ja paranna työturvallisuutta

Tuo työturvallisuuden kehitys keskiöön ja mahdollista kestävä riskienhallintatyö

Työn vaarojen ja riskien arviointiin kehitetyllä Granite-työkalulla organisaation työturvallisuus kehittyy systemaattisesti haluttuun suuntaan.

  • Tee työturvallisuuden kehityksestä yhdenmukaista määrämuotoista lomakkeilla, määräajoilla ja automaattisilla muistutuksilla
  • Hyödynnä historiatietoa tulevien pullonkaulojen ennakoimiseen ja paranna työturvallisuutta
  • Arvioi työturvalliseen tasoa ja tilannetta reaaliajassa automaattisista lokitiedoista ja raporteista
  • Tuo työturvallisuus toiminnan keskiöön

Granite-työkalut työn riskienhallintaan ja työturvallisuuteen

Työ vaarojen ja riskien kartoitus

Tunnista, arvioi ja hallitse työn riskit ja vaarat Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työsuojeluhallinnon mallin mukaisesti.

Turvallisuushavainnot

Avaa kanava koko organisaation turvallisuuden kehittämiseen. Vastaanota turvallisuushavainnot ja läheltä piti -ilmoitukset, arvioi ja määrittele korjaavat toimenpiteet.

Koneen riskit

Paikanna ja kartoita työkoneiden riskit, arvioi ja määrittele korjaavat toimenpiteet nopeasti ja todennettavasti.

Aloita ilmainen kokeilu

Graniten avulla kokonaisvaltaisen tilannekuvan luominen on vaivatonta.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.