Arvioi työn riskit ja paranna työturvallisuutta​​​

Tunnista ja arvioi työn vaarat ja riskit, paikanna poikkeamat ja luo turvallisuutta parantavia prosesseja. 

Tunnista työn vaarat ja riskit koko organisaatiossa​

  • Seuraa ohjattua riskienhallintamallia, sekä paikanna poikkeamat, kehitystarpeet ja yllättävät muutokset.
  • Tunnista ja arvioi työn vaarat, riskit ja poikkeamat.
  • Vastuuta riskienhallinta ja kehitystoimet oikeille tahoille ja varmista riskien käsittely parhaiden periaatteiden mukaisesti.

Yhdenmukainen työturvallisuustilanne koko organisaatioon​

Työn vaarojen ja riskien arviointi tekee koko organisaation riskitilanteen näkyväksi ja auttaa löytämään oikeat kehityskohteet.

  • Ota organisaation työturvallisuuden kehitys haltuun tuomalla työn vaarat ja riskit näkyviin.
  • Vertaile riskirekisterien dataa, sekä ota opiksi menneestä ja läheltä piti -tilanteista.
  • Vastaa lainsäädännön vaatimuksiin ja paranna työturvallisuutta.

Tuo työturvallisuuden kehitys keskiöön ja mahdollista kestävä riskienhallintatyö​

Graniten työn vaarojen ja riskien arviointiin kehitetyllä työkalulla organisaation työturvallisuus kehittyy systemaattisesti haluttuun suuntaan.

  • Tee työturvallisuuden kehityksestä yhdenmukaista ja  määrämuotoista lomakkeilla, määräajoilla ja automaattisilla muistutuksilla.
  • Hyödynnä historiatietoa tulevien pullonkaulojen ennakoimiseen ja paranna työturvallisuutta.
  • Arvioi työturvallisuuden tasoa ja tilannetta reaaliajassa automaattisista lokitiedoista ja raporteista.
  • Tuo työturvallisuus toiminnan keskiöön.

Varaa tapaaminen asiantuntijamme kanssa

Voimme pitää demon, aloittaa ilmaisen kokeilujakson tai keskustella yrityksesi tarpeista. 

granite-Webinaari-square-4-1.png