Granite GRC työkalut

GRC-työkalut​ organisaation kehittämiseen​

Paranna ja hallitse riskienhallintaprosessia GRC-ohjelmaasi Graniten työkalujen avulla. Graniten GRC-alustan älykkäät työkalut tukevat riskitietoista päätöksentekoa ja johtamista, olitpa sitten riskien, hallinnon tai vaatimustenmukaisuuden (GRC) asiantuntija tai vasta-alkaja. 

G = Governance

Päätöksenteko on organisaatioiden ja yrityksen arkea, ja jokainen tehty päätös vaikuttaa liiketoiminnan tavoitteiden toteutumiseen. Hyvä hallinto luo ohjeita ja prosesseja, joiden avulla työntekijät voivat tehdä oikeita, tavoitteita tukevia päätöksiä omassa työssään. Kun prosesseja hallitaan yhteisellä GRC-alustalla, kulkee tieto sinne minne pitääkin ja mahdollistaa kattavan kuvan tilanteen kehittymisestä.

R = Risk

Liiketoimintaan liittyy aina riskejä. On kriittisen tärkeää, että ne tunnistaan, arvioidaan ja saadaan seurantaan niin tehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti kuin mahdollista. Kehittyvä ja reagoiva riskienhallintakulttuuri mahdollistaa tehokkaan päätöksenteon ja reagoinnin uhkiin ja muutoksiin. Graniten GRC-työkalut tuovat prosessit ja protokollat hallintaan.

C = Compliance

Compliance eli vaatimustenmukaisuus on prosessi, joka ohjaa ulkoisten sääntöjen ja määräysten toteutumista organisaation sisällä. Toimiva hallinto-, riski- ja vaatimustenmukaisuusohjelmistoratkaisu auttaa vaatimustenmukaisuuden toteutumisessa aina sääntöjen tunnistamisesta ohjelman tehokkuuden seuraamiseen ja muutoksen hallintaan.

Tutustu Graniten riskienhallinta- ja raportointityökaluihin

Enterprise Risk Management

Tunnista, arvioi ja hallitse riskit kokonaisvaltaisesti käytännön tasolla ja ohjaa strategia toteutumista tuloksellisesti tavoitteiden kautta.

Strateginen riskienhallinta

Tunnista, arvioi ja hallitse liiketoiminnan strategian riskit, uhkat ja mahdollisuudet tehokkaan päätöksenteon tueksi.

Third Party Risk Management

Arvioi ja hallitse kumppaniverkoston ja toimitusketjujen riskit ja turvaa liiketoimintasi jatkuvuus.

Riskihavainnot ja uhat

Tunnista, arvioi ja hallitse toimintasi riskit yhdenmukaisesti. Johda tiedolla ja menesty.

Projektiriskit

Johda projektien riskienhallintaa määrämuotoisesti ja ketterästi yhdellä alustalla. Tunnista, arvioi ja raportoi.

Whistleblow

Luo whistleblower-direktiivin vaatimukset täyttävät ilmoituskanava, vastaanota ja käsittele ilmoitukset vaatimustenmukaisesti.

Jatkuvuudenhallinta

Arvioi toimintaympäristösi kriittiset taitekohdat, paikanna kehitystarpeet ja varmista edellytykset toiminnan jatkuvuudelle.

Työ vaarojen ja riskien kartoitus

Tunnista, arvioi ja hallitse työn riskit ja vaarat Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työsuojeluhallinnon mallin mukaisesti.

Turvallisuushavainnot

Turvallisuuden kehittämiseen. Vastaanota turvallisuushavainnot ja läheltä piti -ilmoitukset, arvioi ja määrittele korjaavat toimenpiteet.

ISO/IEC 27001 Hallintakeinot

Hallinnoi organisaatiosi käytössä olevia hallintakeinoja, ja toteutat soveltuvuussuunnitelman ISO/IEC 27001:2022 standardin liite A:n mukaisesti.

ISO/IEC 27001 Vaatimukset

Hallinnoi vaatimusten toteutumista ja dokumentaatiota, arvioi organisaatiosi kypsyystaso ja puutu tunnistettuihin poikkeamiin sekä parannuskohteisiin. ISO/IEC 27001:2022.

Tietosuojaloukkaukset​

Työkalu tietosuoja-asetuksen mukaisten henkilötietoihin kohdistuvien tietosuojaloukkausten käsittelyyn ja dokumentointiin.

Tietoturvariskit

Tunnista ja arvioi toimintaasi liittyvät tietoturvariskit. Kehitä toimintamallit turvallisuuden kehittämiselle ja raportoi tuloksista.

Auditointien hallinta

Suunnittele ja toteuta auditointeja. Dokumentoi havainnot, aseta korjaavieatoimenpiteitä ja seuraa niiden suorittamista.

Tietoturvapoikkeamat

Osallista koko henkilöstö tietoturvallisuuden kehittämiseen tietoturvapoikkeamat -ilmoituskanavalla: vastaanota, käsittele, kehitä ja raportoi.

DPIA

Tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin tarkoituksena on auttaa tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan henkilötietojen käsittelyyn sisältyviä riskejä.

Henkilötietopyyntö​

Käsittele ja dokumentoi tietosuoja-asetuksen mukaisia henkilötietoihin kohdistuvia tietopyyntöjä systemaattisesti.​​

NIS2 Tietoturvavaatimukset

Arvioi tietoturvallisuuden nykytila, laadi toimenpidesuunnitelma ja osoita vaatimustenmukaisuus NIS2-direktiivin mukaisesti.

CSRD Kaksoisolennaisuus

Arvioi vaikutusten olennaisuudet ja taloudelliset olennaisuudet CSRD-direktiivin mukaisesti. Luo kattava kokonaiskuva ESG-aiheista ja valitse oikeat aiheet CSRD-raportointia varten.

CSRD Kestävyysraportoinnin hallinnointi ​

Hallitse ESRS-tiedonantovaatimuksia ja tietopisteisiin liittyvän raportointidatan keräämistä. Kerää data todennettavalla prosessilla kestävyysraportointia varten.

DORA Tietoturvavaatimukset

Arvioi tietoturvallisuuden nykytila, laadi toimenpidesuunnitelma ja osoita vaatimustenmukaisuus DORA-asetuksen mukaisesti.

Varaa tapaaminen asiantuntijamme kanssa

Voimme pitää demon, aloittaa ilmaisen kokeilujakson tai keskustella yrityksesi tarpeista. 

granite-Webinaari-square-4-1.png