Ilmoita ja kerää poikkeamahavaintoja

Turvallisuushavainnot​​

Työkalu turvallisuushavaintojen, poikkeamailmoitusten ja läheltä piti -ilmoitusten tekemiseen. Kehitä työturvallisuutta koko henkilöstön voimin.

Ilmoita ja kerää poikkeamahavaintoja

Turvallisuushavainnot

Työkalu turvallisuushavaintojen, poikkeamailmoitusten ja läheltä piti -ilmoitusten tekemiseen. Kehitä työturvallisuutta koko henkilöstön voimin.

Ilmoita ja kerää poikkeamahavaintoja

Turvallisuushavainnot​

Työkalu turvallisuushavaintojen, poikkeamailmoitusten ja läheltä piti -ilmoitusten tekemiseen. Kehitä työturvallisuutta koko henkilöstön voimin.

Poikkeamat esiin, läheltä piti -tilanteet tietoon

Vaarojen, poikkeamien ja läheltä piti -tilanteiden raportointi on yksi tärkeimmistä turvallisuuden rakennuspalikoista. Näkyvyys koko tilanteeseen tekee kehityksestä mahdollista ja määrätietoista.

Turvallisuushavainnot kertovat työturvallisuuden tasosta

Turvallisuushavaintojen tekeminen on tärkeä osa kehittyvää turvallisuuskulttuuria. Ilmoitukset, kuvat ja muu tieto mahdollistaa turvallisuuden parantamisen ja työolojen kehittämisen. Mitä useampi silmäpari valvoo toiminnan muutoksia, sitä eheämpää turvallisuutta saadaan aikaiseksi ja työkatkoja vähenemään.

Nosta turvallisuuden kehitys esiin ja osallista henkilöstö

 • Avaa kanava poikkeamahavaintojen ja ilmoitusten tekemiseen
 • Dokumentoi ilmoitusten tutkinta ja korjaavat toimenpiteet ja tehtävät
 • Anna palautetta ilmoitusten tekijöille 

Kehitä turvallisuuskulttuuria organisaation kaikilla tasoilla

 • Tee turvallisuusilmoituksia siellä missä sattuu ja tapahtuu – saat tiedon ajantasaisena päätöksen teon tueksi
 • Anna koko henkilöstölle vastuuta oman turvallisuutensa kehityksestä ja osallista tilanteen parantamiseen 
 • Kommunikoi turvallisuuden tavoitteista ymmärrettävästi ja merkityksellisesti
 • Seuraa tilanteen kehittymistä automaattisista raporteista ja päivittyvistä lokitiedoista.

Tutki ja korjaa tilannetta ketterästi

 • Varmista vaatimustenmukaisuus ja parhaiden periaatteiden toteutuminen määrämuotoisella tutkintaprosessilla
 • Räätälöi poikkeamailmoituslomakkeita ja käsittelyrakennetta oman toimintamallisi mukaiseksi
 • Löydä kriittisimmät kehityskohteet ja ohjaa resurssit sinne minne niitä tarvitaan
 • Takaa toimintavalmius myös muutosten keskellä

Granite-työkalut riskienhallintaan ja työturvallisuuteen​

Turvallisuushavainnot

Avaa kanava koko organisaation turvallisuuden kehittämiseen. Vastaanota turvallisuushavainnot ja läheltä piti -ilmoitukset, arvioi ja määrittele korjaavat toimenpiteet.

Työ vaarojen ja riskien kartoitus

Tunnista, arvioi ja hallitse työn riskit ja vaarat Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työsuojeluhallinnon mallin mukaisesti.

Koneen riskit

Paikanna ja kartoita työkoneiden riskit, arvioi ja määrittele korjaavat toimenpiteet nopeasti ja todennettavasti..

Aloita ilmainen kokeilu

Graniten avulla kokonaisvaltaisen tilannekuvan luominen on vaivatonta.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.