Työkaluja johtamiseen ja kehitykseen

Auditointien hallinta​

Työkalu on tarkoitettu auditoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen, auditoinnissa tehtyjen havaintojen dokumentointiin, sekä havainnoista aiheutuneiden korjaavien toimenpiteiden kirjaamiseen ja suorittamiseen.

Työkaluja johtamiseen ja kehitykseen

Auditointien hallintaan​

Työkalu on tarkoitettu auditoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen, auditoinnissa tehtyjen havaintojen dokumentointiin, sekä havainnoista aiheutuneiden korjaavien toimenpiteiden kirjaamiseen ja suorittamiseen.

Auditointienhallintaan

Työkalu on tarkoitettu auditoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen, auditoinnissa tehtyjen havaintojen dokumentointiin, sekä havainnoista aiheutuneiden korjaavien toimenpiteiden kirjaamiseen ja suorittamiseen.

Granite Auditointien hallinta -työkalu

Granite Auditointien hallinta -työkalulla:

  • Suunnittelet ja toteutat organisaatiosi auditoinnit ja sisäiset tarkastukset keskitetysti
  • Hallitset auditointeihin varattuja resursseja viisaasti
  • Keräät ja arvioit syntyneitä havaintoja
  • Parannat auditointien laatua
  • Vastuutat korjaavat toimenpiteet ja parannukset 
  • Raportoit ja kehität tilannetta systemaattisesti

Auditoinnit ja tarkastukset GRC-kehityksen ytimessä

Auditointien hallinta on kriittinen osa kehittyvää riskienhallintaa ja organisaatioiden GRC-tavoitteita. Systemaattinen auditointien hallinta edistää organisaation kypsyyttä prosesseissa ja valvonnassa.

Auditointien hallinnan prosessien ohjaaminen toteuttaminen tarkoituksenmukaisella työkalulla kehittää organisaation toimintaa kokonaisvaltaisesti niin riskienhallinnan, turvallisuuden, tietosuojan kuin jatkuvuudenkin osalta.

Granite-työkaluja riskienhallinnan ja johtamisen kehittämiseen

Enterprise Risk Management

Tunnista, arvioi ja hallitse riskit kokonaisvaltaisesti käytännön tasolla ja ohjaa strategia toteutumista tuloksellisesti tavoitteiden kautta.

Auditointien hallinta

Suunnittele ja toteuta auditointeja. Dokumentoi havainnot, aseta korjaavieatoimenpiteitä ja seuraa niiden suorittamista.

Jatkuvuudenhallinta

Tunnista, arvioi ja hallitse riskit kokonaisvaltaisesti käytännön tasolla ja ohjaa strategia toteutumista tuloksellisesti tavoitteiden kautta.

Aloita ilmainen kokeilu

Graniten avulla kokonaisvaltaisen tilannekuvan luominen on vaivatonta.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.