Yleistä

Tietosuojaseloste julkaistu 19.04.2023

Ketä tämä tietosuojaseloste koskee?

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten käsittelemme henkilötietoja palveluidemme myyntiä ja markkinointia varten. Seloste koskee Graniten nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaita.

Yksityisyytesi turvaaminen on meille tärkeä asia. Haluamme varmistaa, että tietojasi suojataan parhaalla mahdollisella tavalla tietosuojalainsäädäntöä sekä henkilötietojen käsittelyn parhaita käytänteitä noudattaen. Tältä tietosuojaselosteelta löydät informaatiota siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi toiminnassamme.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjä: Granite Partners Oy
Osoite: Kauppakatu 3 A, Tampere 33200
Sähköpostiosoite: info@granite.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaavan yhteystiedot: tuki@granite.fi

Kuinka laajasti käsittelemme henkilötietoja?

Alla olevasta taulukosta löydät tiedot siitä, mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi, mitä henkilötietoryhmiä käsittelemme, mihin oikeusperusteeseen käsittely perustuu ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi kussakin tilanteessa.

Niissä tilanteissa, joissa perustamme käsittelymme suostumukseesi, sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamasi suostumus. Aiheesta tarkemmin kohdassa ”Mitä oikeuksia sinulla on rekisteröitynä?”.

Asiakastiedotteen lähettäminen

 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Nimi
 • Orgnisaatio
 • Titteli

Oikeutettu etu12 kuukautta asiakassuhteen päättymisestäAsiakassuhteen hoitaminen ja viestintä

 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Nimi
 • Orgnisaatio
 • Titteli

Oikeutettu etu12 kuukautta asiakassuhteen päättymisestä

KäsittelytarkoitusTarkoitukseen käsiteltävät henkilötietoryhmätKäsittelytarkoituksen oikeusperusteSäilytysaika
Yrityksille suunnattu markkinointi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Nimi
 • Organisaatio
 • Titteli
 • Y-tunnus
 • Yrityksen osoitetiedot
Oikeutettu etu2 vuotta viimeisestä yhteydenotosta
Verkkolomakkeiden käsittely
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Nimi
 • Organisaatio
 • Titteli
 • Y-tunnus
 • Yrityksen osoitetiedot
 • Lomakkeen sisältö
Oikeutettu etu2 vuotta lomakkeen lähettämisestä
Potentiaalisten kontaktien etsiminen
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Nimi
 • Organisaatio
 • Titteli
 • Y-tunnus
 • Yrityksen osoitetiedot
Oikeutettu etu2 vuotta tiedon keräämisestä
Verkkovierailujen analytiikka ja statistiikka
 • IP-osoite
 • Laitetiedot
 • Selaintiedot
 • Maantieteellinen alue
 • Tiedot verkkosivun käytöstä
Suostumus2 vuotta tiedon keräämisestä
Kohdennettu verkkomainonta
 • Tiedot verkkosivun käytöstä
Oikeutettu etu2 vuotta tiedon keräämisestä
Webinaarien järjestäminen
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Nimi
 • Orgnisaatio
 • Titteli
Oikeutettu etu2 vuotta webinaarin järjestämisestä
Ajanvaraus myynnille
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Nimi
 • Orgnisaatio
 • Titteli
Oikeutettu etu2 vuotta ajanvarauksen tekemisestä
Verkkosivuilla vierailleiden yritysten yksilöinti
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Nimi
 • Orgnisaatio
 • Titteli
Oikeutettu etu2 vuotta verkkosivuilla vierailusta
Asiakastuki
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Nimi
 • Orgnisaatio
 • Titteli
Oikeutettu etu12 kuukautta asiakassuhteen päättymisestä

Mistä olemme saaneet henkilötietosi?

Henkilötiedot kerätään lähtökohtaisesti sinulta itseltäsi mm. yhteydenottojen yhteydessä. Henkilötietoja saatetaan kerätä myös julkisista lähteistä, kuten LinkedInistä, tai julkisista yritystietorekistereistä. Verkkosivujen analytiikkaa ja statistiikkaa varten käytetyt tiedot kerätään teknisin keinoin, kuten evästeitä käyttämällä.

Mille tahoille tietoja luovutetaan tai siirretään?

Käytämme tiettyjä kolmannen osapuolen tarjoamia palveluita mahdollistaaksemme toimintamme. Tällöin henkilötietojasi päätyy myös näiden palveluntarjoajien käsiteltäväksi. Käyttämämme palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietojasi antamamme ohjeistuksen mukaisesti ja noudattaen soveltuvia sopimusoikeudellisia ja lakisääteisiä velvoitteita.

Käytämme kolmannen osapuolen tarjoamia palveluita näihin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteiden hallinta
 • Verkkolomakkeiden toteuttaminen
 • Sähköpostikirjeiden lähettäminen
 • Kontaktien etsiminen julkisista lähteistä
 • Verkkosivujen analytiikka ja statistiikka
 • Kohdennettu mainonta
 • Webinaarien järjestäminen
 • Ajanvaraustoiminnon järjestäminen
 • Verkkosivuilla vierailleiden yritysten yksilöinti

Lisäksi saatamme joutua luovuttamaan tietojasi tietyissä tilanteissa ulkopuolisille organisaatioille, esimerkiksi lakisääteisen velvoitteen takia.

Siirrämmekö henkilötietojasi EU/ETA:n ulkopuolelle?

Osa käyttämistämme palveluntarjoajista sijaitsee tai käsittelee henkilötietojasi EU/ETA:n ulkopuolella. Henkilötietojasi saatetaan siirtää mm. Yhdysvaltoihin. Siirrämme henkilötietojasi EU/ETA:n ulkopuolelle aina noudattaen voimassa olevaa lainsäädäntöä. Edellä mainituissa henkilötietojen siirrot perustuvat Euroopan komission julkaisemiin mallilausekkeisiin (SCC).

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä henkilötietojasi tai profilointia tehdäksemme sellaisia automaattisia päätöksiä, jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai jotka muuten vaikuttavat sinuun merkittävällä tavalla.

Mitä oikeuksia sinulla on rekisteröitynä?

Sinulla on useita henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä oikeuksia, joista voit lukea alta tarkemmin. Huomioi kuitenkin, että kaikki oikeudet eivät ole käytettävissä kaikissa tilanteissa. Kulloinkin soveltuvat oikeudet riippuvat muun muassa käsittelyn oikeusperusteesta.

Oikeuksien käyttäminen on lähtökohtaisesti ilmaista. Jos kuitenkin teet pyyntöjä jatkuvasti tai pyyntöäsi voidaan muuten pitää perusteettomina tai kohtuuttomina, saatamme kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta tai periä sinulta kohtuullisen käsittelymaksun. Tällaisessa tilanteessa ilmoitamme maksullisuudesta sinulle kuitenkin aina etukäteen.

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen henkilötietojesi käsittelyyn tai haluat käyttää tietosuojaoikeuksiasi, ole meihin yhteydessä selosteen alusta löytyvien yhteystietojen mukaisesti.

 Oikeus saada pääsy henkilötietoihin ja oikeus oikaista tietojasi

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietojasi käsittelemme, tai saada varmistus siitä, ettemme käsittele henkilötietojasi. Mikäli käsittelemämme henkilötietosi ovat mielestäsi virheellisiä, epätarkkoja tai puutteellisia, voit tehdä meille pyynnön tietojesi oikaisusta. 

 Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus saada tietosi poistetuksi. Poistamme tiedot myös, jos henkilötietojen käsittely on perustunut suostumukseen ja peruutat suostumuksesi tai jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä ja käsittelylle ole muuta perustetta.

Oikeus rajoittaa tietojesi käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia käsittelyn väliaikaista rajoittamista. Väliaikainen rajoittaminen tarkoittaa, että säilytämme tietosi, muttemme käsittele tietoja muilla tavoin. Jos esimerkiksi tarvitset käsittelemiämme tietoja oikeudellisen vaateen laatimiseksi, voit vaatia meitä rajoittamaan tietojesi käsittelyä.

Oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä

Tietyissä tilanteissa sinulla on myös oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä kokonaan. Voit esimerkiksi milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä tekemäämme suoramarkkinointia varten, jolloin emme enää voi käsitellä tietojasi kyseistä tarkoitusta varten. Voit lisäksi vastustaa erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella sellaista tietojen käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuumme.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Voit pyytää henkilötietojesi siirtoa, jolloin toimitamme sinulle henkilötietosi koneluettavassa muodossa, jotta voit säilyttää niitä itse tai siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle (esim. toiselle palveluntarjoajalle). Mikäli se on teknisesti mahdollista, siirrämme tietojasi myös suoraan toiselle rekisterinpitäjälle pyynnöstäsi. Siirto-oikeus koskee vain tilanteita, joissa käsittelemme henkilötietojasi suostumuksesi tai sopimukseen perustuen ja koskee vain sellaisia tietoja, joita olet itse toimittanut meille.

 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojesi käsittelystä. Suomen valvontaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto: www.tietosuoja.fi.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli peruutat suostumuksesi, lopetamme henkilötietojesi käsittelyn siltä osin, kun se on perustunut suostumukseesi. Erityistilanteissa esimerkiksi laki saattaa kuitenkin velvoittaa meitä edelleen säilyttämään joitain henkilötietoja, vaikka ne olisi alun perin kerätty suostumuksesi perusteella. Suostumuksesi peruminen ei vaikuta sen henkilötietojen käsittelyn laillisuuteen, jota olemme tehneet ennen suostumuksesi perumista.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

PäivämääräMuutoksen kuvaus
10.3.2023Tietosuojaseloste luotu
5.5.2023Tarkennukset käyttötarkoituksiin liittyen