DPIA - Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi​

Tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin tarkoituksena on auttaa tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan henkilötietojen käsittelyyn sisältyviä riskejä.

Milloin henkilötietojen käsittely vaatii vaikutustenarviointia?

Velvoite tehdä vaikutustenarviointi syntyy

  • tietosuoja-asetuksessa yksilöidyistä käsittelytilanteista
  • siitä, että käsittelytoimenpide on lisätty tietosuojaviranomaisen luetteloon
  • kansallisesta lainsäädännöstä.

Vaikutustenarviointi tietosuoja-asetuksessa yksilöidyissä käsittelytilanteissa​

Vaikutustenarviointi on tehtävä silloin, kun suunniteltu käsittely todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin ihmisten oikeuksille ja vapauksille. Vaikutustenarviointi on tehtävä erityisesti silloin, kun

  • henkilötietojen käsittelyssä käytetään uutta teknologiaa
  • käsitellään laajamittaisesti rikostuomioita, rikkomuksia tai erityisiä henkilötietoryhmiä, kuten terveystietoja, etnistä alkuperää, poliittisia mielipiteitä, uskonnollista vakaumusta tai seksuaalista suuntautumista
  • henkilön henkilökohtaisia ominaisuuksia arvioidaan automaattisen käsittelyn avulla, järjestelmällisesti ja kattavasti, ja arvio johtaa päätöksiin, joilla on oikeusvaikutuksia tai jotka muuten vaikuttavat henkilöön merkittävästi
  • yleisölle avointa aluetta valvotaan järjestelmällisesti ja laajamittaisesti.

Tuo tietosuojan kehitys keskiöön ja mahdollista kestävä riskienhallintatyö​

Graniten DPIA – Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi -työkalulla otat otteen organisaation tietosuojatilanteesta.

  • Määrämuotoinen ohjelmistoratkaisu takaa yhdenmukaisen arviointiprosessin.
  • Automaattinen raportointi ja lokitiedot mahdollistavat todentamisen.
  • Kuvaa henkilötietojen käsittelyperiaatteesi järjestelmällisesti, arvioi käsittelyn oikeasuhteisuutta ja tarpeellisuutta, sekä rekisteröityjen oikeuksia.

Varaa tapaaminen asiantuntijamme kanssa

Voimme pitää demon, aloittaa ilmaisen kokeilujakson tai keskustella yrityksesi tarpeista. 

granite-Webinaari-square-4-1.png