State of Risk Management Finland 2023

Mikä kotimaisen riskienhallintakentän tila, sen kypsyys ja merkittävimmät kehityshaasteet?

Mihin menet, suomalainen riskienhallinta?

Riskienhallinta on kriitinen osa liiketoiminnan kehitystä ja päätöksentekoa. Muuttuvassa toimintaympäristössä riskiehallinnan merkitys on käynyt yhä selvemmäksi.

Taloudellisten epävarmuuksien ja maailmanlaajuisten geopoliittisten epävarmuuksien keskellä on entistä tärkeämpää, että riskienhallintaa kehitetään systemaattisesti. Hallitukset ja sääntelyviranomaiset ympäri maailmaa ovat asettaneet tiukempia määräyksiä ja ohjeita varmistaakseen, että riskejä hallintaa asianmukaisesti. Riskienhallintakentän tila kiinnostaa päättäjiä, sijoittajia kuin finanssilaitoksiakin.

State of Risk Management Finland on vuosittainen on tutkimus, joka mittaa suomalaisen riskienhallintakentän tilaa, kypsyyttä ja kynnyskysymyksiä.

State of Risk Management -tutkimus pyrkii antamaan yleiskuvan
Suomen riskienhallinnan nykytilasta, kypsyydestä ja tärkeimmistä kynnyskysymyksistä.

State of Risk Management Finland 2023 -kyselytutkimus perustuu
114 anonyymiin vastaukseen joulukuun 2022 ja helmikuun 2023
välillä.

State of Risk Management Finland 2023

Lataa julkaisu

Miten riskienhallinta tunnistaa riskejä?

Miten tunnistaa riskit ja mahdollisuudet riskienhallinnassa? Tässä artikkelissa käsittelemme riskienhallinnan kriittisimpiä osa-alueita ja riskien tunnistamisen prosessia osana riskienhallintaa. Käymme työkaluja ja menetelmiä riskien tunnistamiseen ja

Lue lisää »

Miten riskit arvioidaan riskienhallinnassa?

Riskien arvioiminen Tässä artikkelissa käsittelemme riskienhallintaprosessin kriittisintä vaihetta — riskien arvioimista. Liiketoimintaa rasittavat riskit tulee tunnistaa, luokitella ja arvioida, että niille voidaan määritellä asianmukaisia ja

Lue lisää »

Miten riskienhallinta määrittelee riskin?

Tässä artikkelissa käsittelemme riskienhallintaa ja riskienhallintaan kuuluvaa riskin määritelmää. Käymme läpi millaisia määritelmiä erilaiset riskienhallintastandardit asettavat riskeille ja riskienhallinnalla. Tämän lisäksi sivuamme miten riskienhallinnan aloittamista

Lue lisää »