Keskitetty riskienhallintaratkaisu ICT- ja tietoturvallisuusriskeihin

Yrityksen IT- ja Tietoturvariskit

Kyberturvallisuus on kehittyvän liiketoiminnan ydin. Turvaa toimintasi jatkuvuus Graniten avulla.

Keskitetty riskienhallintaratkaisu ICT- ja tietoturvallisuusriskeihin

Yrityksen IT- ja Tietoturvariskit

Kyberturvallisuus on kehittyvän liiketoiminnan ydin. Turvaa toimintasi jatkuvuus Graniten avulla.

Keskitetty riskienhallintaratkaisu ICT- ja tietoturvallisuusriskeihin

Yrityksen IT- ja Tietoturvariskit

Kyberturvallisuus on kehittyvän liiketoiminnan ydin. Turvaa toimintasi jatkuvuus Graniten avulla.

IT- ja tietoturvariskit näkyviksi ja hallintaan

Digitaalisen liiketoimintaympäristön tietotekniikkaan ja tietoturvallisuuteen liittyvät riskit ovat kriittisiä jatkuvuuden kannalta
Graniten työkalut on suunniteltu kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan ja turvallisuuteen.

Tunnista, arvioi ja vähennä kyberriskien määrää ja vaikuttavuutta

Graniten kyberturvallisuustyökalujen avulla vastaat nykypäivän kyberturvallisuuden haasteisiin. Löydä haavoittuvuudet ja tunnista uhat, määrittele johdonmukaiset hallintakeinot ja seuraa tilanteen kehitystä kootuilla raporteilla, että hallita riskitilannettasi ennakoivasti.

Hallitse ja kehitä tietoturvallisuutta reaaliajassa

  • Luo kirkas kokonaiskuvat uhista ja haavoittuvuuksista yhdistelmällä ja vertailemalla ajantasaista tieto
  • Löydä tärkeimmät kehityskohteet ja kohdenna resurssit sinne missä niitä tarvitaan eniten
  • Automatisoi arvioinnit ja toimenpiteiden seuranta, integroi kehitys osaksi toiminnan arkea
  • Kommunikoi ymmärrettävästi ja yhdemukaista kyberriskienhallintaohjelmasi organisaation kaikilla tasoilla

Määrämuotoisia ja räätälöityjä ominaisuuksia kyberriskinhallintaohjelmasi automatisointiin

Graniten riskienhallintatyökalut tukevat asiakkaan kyberturvallisuustavoitteita parhaiden periaatteiden mukaisesti. Toimit sitten ISO27001-standardin, KATAKRIN mukaan tai oman kyberohjelman mukaan, Graniten riskiratkaisut ovat valmiina turvaamaan toimintasi jatkuvuuden ja mahdollistamaan tavoitteesi.

Tunnista kriittiset kohteet ja haavoittuvuuden ja priorisoi kyberriskien hallintaa tehokkaasti

  • Ota haltuun useat tietolähteet ja johda kyberturvaasi tiedolla
  • Tunnista ja eliminoi kontrollit, jotka eivät vähennä riskejä tehokkaasti
  • Perusta riskinarviointiperiaatteesi organisaatiosi riskinottohalulle perusteella ja luo määrämuotoinen, eheä turvallinen kyberriskienhallintamalli koko organisaatioon
  • Sivuuta häiriöt ja keskity kaikkein olennaisimpaan

Granite-työkalut IT- ja tietoturvariskienhallintaan ja raportointiin

Tietoturvariskit

Tunnista ja arvioi toimintaasi liittyvät tietoturvariskit. Kehitä toimintamallit turvallisuuden kehittämiselle ja raportoi tuloksista.

Tietoturvapoikkeamat

Osallista koko henkilöstö tietoturvallisuuden kehittämiseen tietoturvapoikkeamat -ilmoituskanavalla: vastaanota, käsittele, kehitä ja raportoi.

Kyberturvallisuuden perusteet

Koko henkilöstölle suunniteltu verkkokoulutus kyberturvallisuuden perusteita. Kouluta koko väki ja luo pohja kyberturvalliselle yrityskulttuurille.

Aloita ilmainen kokeilu

Graniten avulla kokonaisvaltaisen tilannekuvan luominen on vaivatonta.

Granite on mahdollistanut riskienhallintatyön kehittymisen.