Tietoturvariskit ​

Tunnista riskit, uhkat ja mahdollisuudet. Luo ajantasainen kokonaiskuva riskien tilasta ja kehityksestä. Saavuta tavoitteesi.

Hallitse ja kehitä tietoturvallisuutta reaaliajassa​

  • Luo kirkas kokonaiskuva uhkista ja haavoittuvuuksista yhdistelemällä ja vertailemalla ajantasaista tietoa.
  • Löydä tärkeimmät kehityskohteet ja kohdenna resurssit sinne, missä niitä tarvitaan eniten.
  • Automatisoi arvioinnit ja toimenpiteiden seuranta, sekä integroi kehitys osaksi toiminnan arkea.
  • Kommunikoi ymmärrettävästi ja yhdenmukaista tietoturvariskienhallintaohjelmasi organisaation kaikilla tasoilla.

Määrämuotoisia ja räätälöityjä ominaisuuksia tietoturvariskienhallintaohjelmasi automatisointiin ​

Graniten riskienhallintatyökalut tukevat asiakkaan tietoturvatavoitteita parhaiden periaatteiden mukaisesti. Toimit sitten ISO 27001 -standardin, KATAKRIN tai oman tietoturvaohjelmasi mukaan, Graniten riskienhallintaratkaisut ovat valmiina turvaamaan toimintasi jatkuvuuden ja mahdollistamaan tavoitteesi.

Tunnista kriittiset kohteet ja haavoittuvuudet ja priorisoi tietoturvariskien hallintaa tehokkaasti​

  • Ota haltuun useat tietolähteet ja johda kyberturvaasi tiedolla.
  • Tunnista ja eliminoi kontrollit, jotka eivät vähennä riskejä tehokkaasti.
  • Perusta riskienarviointiperiaatteesi organisaatiosi riskinottohalun perusteella ja luo määrämuotoinen, eheä ja turvallinen tietoturvariskien hallintamalli koko organisaatioon.

Varaa tapaaminen asiantuntijamme kanssa

Voimme pitää demon, aloittaa ilmaisen kokeilujakson tai keskustella yrityksesi tarpeista. 

granite-Webinaari-square-4-1.png