CSRD Kaksoisolennaisuus ​

Arvioi vaikutusten olennaisuudet ja taloudelliset olennaisuudet CSRD-direktiivin mukaisesti. Luo kattava kokonaiskuva ESG-aiheista ja valitse oikeat aiheet CSRD-raportointia varten.

CSRD lyhyesti
CSRD on kestävyysraportointidirektiivi, jonka tavoitteena on yhtenäistää kestävyys- ja vastuullisuusraportointia. Raportoinnin lähtökohtana on kaksoisolennaisuuden periaate, jossa selvitetään organisaation toiminnan vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan, sekä vastaavasti niiden vaikutukset organisaatioon.
Selkeä kokonaiskuva ESG osa-alueista
Graniten CSRD Kaksoisolennaisuus -työkalun avulla organisaatiot voivat hallita kaksoisolennaisuuden arviointiprosessia, raportointia ja työnkulkua. Työkalumme mahdollistaa läpinäkyvän arviointidokumentaation laatimisen, kaikkien keskeisten sidosryhmien osallistumisen sekä prosessin eri vaiheiden todentamisen ulkoista varmennusta varten.  

Riskien ja mahdollisuuksien arviointi

Arvioi ympäristön ja yhteiskunnan aiheuttamat riskit ja mahdollisuudet organisaatiollesi ESRS-standardien aihealueiden mukaisesti.

Vaikutusten arviointi

Arvioi organisaatiosi vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan ESRS-standardien aihealueiden mukaisesti.

Toimenpidesuunnitelman laadinta

Luo kohdennettuja toimenpidesuunnitelmia ohjaamaan ESG-arviointityötä organisaatiossasi. Varmista, että vastuuhenkilöt ovat tietoisia tarvittavista toimenpiteistä ja pysyvät ajan tasalla.

Ulkoinen varmennus

Dokumentoi kaksoisolennaisuuden arviointi laadukkaasti ja määritellyn prosessin mukaisesti. Osoita arviointivaatimusten täyttäminen ja prosessin eri vaiheet ulkoista varmennusta varten.

Jatkuva arviointimalli

Ylläpidä ja päivitä riskejä, mahdollisuuksia ja vaikutusten arviointia. Dokumentoi arviointiin tehdyt muutokset läpinäkyvästi.

Seuranta ja raportointi

Seuraa ESG-tehtävien ja arviointien etenemistä visuaalisen raportoinnin avulla. Raportoi säännöllisesti arvioinnin tilanteesta.

CSRD Kaksoisolennaisuus -työkalulla voit varmistaa, että organisaatiosi ei pelkästään täytä raportointivaatimuksia, vaan myös nostaa ESG-profiilinsa uudelle tasolle edistäen kestävää liiketoimintaa ja vahvistaen sidosryhmien luottamusta.

Varaa tapaaminen asiantuntijamme kanssa

Voimme pitää demon, aloittaa ilmaisen kokeilujakson tai keskustella yrityksesi tarpeista. 

granite-Webinaari-square-4-1.png